logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...

Zangverenigingen

Terug naar index verenigingen

Bejaardenkoor Zanglust

Secretariaat: mw. B. de Man-v.d. Merwe, Kreekstraat 12, Mookhoek, tel. 078 - 673 1115.

's-Gravendeels gelegenheidskoor

Secretariaat: H. van den Boogaard, Bernhardstraat 10, 3295 AC 's-Gravendeel.
Voor boekingen h.boogaard13@chello.nl, telefoon 078-6732478.

Zanggroep AmuZing

www.amuzing.nl

Zanggroep AmuZing is opgericht in 1923 onder de naam Gemengde Zangvereniging Excelsior (Mookhoek Schenkeldijk). In 1992 zijn we als vereniging aan een tweede jeugd begonnen. Het repertoire is meer de populaire kant opgegaan en we hebben de afgelopen jaren heel wat nieuwe leden mogen begroeten. Sinds 8 juli 2009 heeft het koor dan ook gekozen voor de nieuwe naam AmuZing. Het koor telt ca. 50 leden.

De repetitie is op woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur.

Als je meer wilt weten over AmuZing kijk dan even op onze website!!

Hervormd Kerkkoor 's-Gravendeel

www.hervormdkerkkoorsgravendeel.nl

Repetities : Elke maandagavond in Ons Centrum

Doelstelling : Het instuderen en uitvoeren van oratoria en het beoefenen en uitdragen van het geestelijke lied.
Medewerking : Kerkdiensten, tv-opnamen, oratoria uitvoeringen en concerten, soms gezamenlijk met andere koren.
Nieuwe leden: Het zou fijn zijn als ons koor een aantal nieuwe leden zou kunnen begroeten, met name bassen en sopranen. Er is behoefte aan vooral jongere leden.

Interkerkelijk koor Kairos

www.ikk-kairos.nl

Wij zijn het ± 50 leden tellend Interkerkelijk koor Kairos = ´het moment´, opgericht in september 1991, met als doel het zingen van christelijke liederen en het meewerken aan interkerkelijke activiteiten.

Ons repertoire bevat een breed scala aan liederen, zoals gospels, musicals, opwekkingsliederen en eigentijdse muziek (Engels/Nederlandstalig). Leidraad voor ons is het evangelie van Jezus Christus: dat willen wij zingend uitdragen. Alle liederen worden uit het hoofd gezongen onder pianobegeleiding. Kairos verzorgt concerten en verleent medewerking aan diensten van allerlei aard.

Een keer per week wordt er gerepeteerd, op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in pcb de Bouwsteen.

Voor nadere informatie zie onze website.