logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Stamreeks Wildschut

Terug naar genealogie

Gepubliceerd in de kwartaaluitgave van de Historische vereniging 's-Gravendeel in augustus 2005

Op 30 november 1963 overleed in het Refajaziekenhuis te Dordrecht de 84-jarige Willem Wildschut. Hij was ongehuwd en had een groot deel van zijn leven op de Wacht onder 's-Gravendeel gewoond, waar hij ook was geboren. Sinds 1953 woonde hij in het rusthuis "Immanuël" aan de Noord Voorstraat 29.

In de gesprekken die hij had gevoerd met dominee Van Heuven, destijds Hervormd predikant in 's-Gravendeel en buitengewoon geïnteresseerd in de geschiedenis van 's-Gravendeel en zijn bewoners, had hij verteld dat hij de laatste telg was van de familie Wildschut, een familie die al meer dan drie eeuwen op de Wacht woonde. De familie had er een cafeetje gehad en zijn voorvaderen zouden ook zijn opgetreden als veerman, een vak dat hijzelf ook uitgeoefend had.

De oude papieren, die een en ander zouden kunnen bevestigen, waren volgens Wildschut bij de watersnoodramp van 1 februari 1953 verloren gegaan.

Door zo'n verhaal wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld. Klopt het inderdaad dat de familie Wildschut al sinds de zeventiende eeuw de Wacht bewoonde?

Een klein onderzoekje voert ons al gauw naar de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In 1770 wordt namelijk in Vianen het kindje Gerrit gedoopt, zoon van Dirk Wildschut en Grietje Middag. Zij waren in maart daaraan voorafgaand in Vianen getrouwd.

Deze Gerrit Wildschut is de stamvader van de 's-Gravendeelse familie Wildschut. Volgens de registers van de Hervormde Kerk van 's-Gravendeel kwam Gerrit Wildschut in 1804 officieel over uit Vianen, samen met vrouw en twee kinderen.

Hoe de familie daarna groeide laat dit volgende overzicht zien.

 

Stamreeks Wildschut

I. Gerrit Wildschut , ged. Vianen 5.7.1770, arbeider, overl. 's-Gravendeel 5.1.1847, zoon van Dirk Wildschut en Grietje Middag, tr. Noordeloos 1798 Jannigje de Graaf , geb. Neerbosch (bij Nijmegen) ca 1776, overl. 's-Gravendeel 13.1.1849.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Wildschut , geb. Noordeloos 12.3.1799, arbeider, opzichter, tr. 's-Gravendeel 13.5.1828 Magteltje van Ham , geb. 's-Gravendeel 16.11.1807, dochter van Jacob van Ham en Maria Stooker.
 2. Willem Wildschut , geb. Hoornaar 8.5.1801, schipper, arbeider, overl. 's-Gravendeel 5.2.1853, tr. 's-Gravendeel 8.5.1830 Maria van Strijen , geb. 's-Gravendeel 11.9.1807, dienst­baar (1830), tapster, overl. 's-Gravendeel 15.4.1869, dochter van Jan van Strijen en Neeltje Note­boom. Volgt II.
 3. Jacob Wildschut , geb. 's-Gravendeel 13.4.1805, arbeider, overl. Strijen 8.3.1880, tr. 's-Gravendeel 8.5.1840 Annigje van Steijn , geb. 's-Graven­deel 19.6.1816, overl. 's-Gravendeel 28.1.1892, dochter van Dirk van Steijn en Dorentje Ritmeester.
 4. Arij Wildschut , geb. 's-Gravendeel 20.8.1816, arbeider, overl. 's-Graven­deel 2.1.1882, tr. 's-Gravendeel 28.4.1849 Susanna Tuk , geb. 's-Graven­deel 5.2.1819, overl. 's-Graven­deel 23.12.1902, dochter van Pleun Tuk en Jannigje Weeda.

 

 

II. Willem Wildschut , geb. Hoornaar 8.5.1801, schipper, arbeider, overl. 's-Gravendeel 5.2.1853, zoon van Gerrit Wildschut en Jannigje de Graaf, tr. 's-Gravendeel 8.5.1830 Maria van Strijen , geb. 's-Gravendeel 11.9.1807, dienstbaar (1830), tapster, overl. 's-Gravendeel 15.4.1869, dochter van Jan van Strijen en Neeltje Noteboom.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Gerrit Wiltschut , geb. 15.3.1831, schipper, tr. 's-Gravendeel 1.12.1869 Dirkje Warnar , geb. Sliedrecht 31.3.1811, overl. 's-Gravendeel 18.8.1899, eerder weduwe van Cornelis den Hartog, dochter van Arij Warnar en Trijntje Meerhout.
 2. Neeltje Wildschut , geb. 7.1.1833, overl. Dordrecht 15.5.1905, tr. 's-Gravendeel 20.10.1855 Hendrik Visser , geb. 's-Gravendeel ca 1826, arbeider, zoon van Willem Visser en Lijsje den Hartog.
 3. Jan Wildschut , geb. 30.11.1834, varensgezel, overl. Dubbeldam 25.4.1916, tr. 's-Gravendeel 26.5.1865 Anna de Ruiter , geb. 's-Gravendeel 3.6.1840, overl. Dubbeldam 4.10.1917, dochter van Willem de Ruiter en Neeltje Quartel.
 4. Willem Wildschut , geb. 27.10.1836, arbeider, tr. 's-Gravendeel 18.11.1864 Ariana Rijkhoek , geb. 's-Gravendeel 8.4.1832, dochter van Leendert Rijkhoek en Susanna Sint Nicolaas.
 5. Adrianus Wildschut , geb. 28.12.1839 (huis nr. 276), schipper, arbeider, tapper, overl. 's-Gravendeel 18.2.1922, tr. 's-Gravendeel 3.5.1867 Maaike de Vlaming , geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 31.5.1841, overl. 's-Graven­deel 18.4.1897, dochter van Arij de Vlaming en Magcheltje Hooghwerff. Volgt III.
 6. Jannigje Wildschut , geb. 13.9.1843 (huis nr. 276), tr. 's-Gravendeel 5.12.1863 Jan Uitterlinden , geb. 's-Gravendeel 25.10.1839, schipper, visser, zoon van David Uitterlinden en Jannigje Broer.
 7. Teunis Wildschut , geb. 24.7.1846 (huis nr. 287).
 8. Maria Wildschut , geb. 19.6.1849 (huis nr. 284), tr. (1) 's-Gravendeel 10.5.1870 Hendrik van der Aa , geb. Sliedrecht 1838, arbeider, overl. 's-Gravendeel 3.4.1871, eerder gescheiden van Arjaantje van Houwelingen, zoon van Hendrik van der Aa en Neeltje van Houwelingen, tr. (2) 's-Gravendeel 26.10.1872 Jan in 't Veld , geb. 's-Gravendeel 27.1.1852, arbeider, zoon van Cornelis in 't Veld en Willempje van Driel.

 

 

III. Adrianus Wildschut , geb. 's-Gravendeel 28.12.1839, schipper, arbeider, tapper, overl. 's-Gravendeel 18.2.1922, zoon van Willem Wildschut en Maria van Strijen, tr. 's-Gravendeel 3.5.1867 Maaike de Vlaming , geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 31.5.1841, overl. 's-Gravendeel 18.4.1897, dochter van Arij de Vlaming en Magcheltje Hooghwerff.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Adriana Wildschut , geb. 12.2.1868, tr. 's-Gravendeel 9.5.1889 Pieter Kundert Bakker , geb. Zwijndrecht ca 1867, tuinman, zoon van Jan Bakker en Alida van der Schuit.
 2. Maria Wildschut , geb. 4.1.1869, overl. Dordrecht 11.2.1934, tr. 's-Gravendeel 30.11.1889 Basti­aan Bijl , geb. Hendrik Ido Ambacht ca 1858, machinist, overl. Strijen 3.6.1934, zoon van Cornelis Bijl en Neeltje Schouten.
 3. Magcheltje Wildschut , geb. 5.9.1870, begr. Papendrecht 10.12.1938, tr. Johannes Jan van Ham.
 4. Neeltje Wildschut , geb. 9.7.1872, overl. 's-Gravendeel 24.5.1873.
 5. Arie Wildschut , geb. 13.11.1874, overl. 's-Gravendeel 6.4.1877.
 6. Neeltje Wildschut , geb. 18.8.1876, overl. Dordrecht 25.4.1952, tr. Antonie Adrianus Robbe.
 7. Arie Wildschut , geb. 15.10.1877, vertrok in 1903 naar Geertruidenberg.
 8. Willem Wildschut , geb. 7.4.1879, veerman en caféhouder, overl. Dordrecht 30.11.1963, ongehuwd.
  Willem Wildschut woonde laatst in het bejaardenhuis "Immanuel", Noord Voorstraat 29 te 's-Gravendeel. Hij overleed in het Refajaziekenhuis te Dordrecht en werd op 3.12.1963 begraven op de nieuwe begraafplaats te 's-Gravendeel.
 9. Bastiaan Wildschut , geb. 19.1.1881, overl. 's-Gravendeel 31.5.1881.
 10. Bastiaan Wildschut , geb. 16.4.1882, veerman, caféhouder, overl. 's-Gravendeel 13.10.1949, ongehuwd.
  Woonde laatst De Wacht 22 te 's-Gravendeel (oude nummering) en werd op 17.10.1949 begraven op de oude begraafplaats te 's-Gravendeel (2e klasse ).
 11. Jannigje Wildschut , geb. 30.10.1883.
 12. Jacoba Wildschut, geb. 28.9.1887.

Driehonderd jaar bewoning van de Wacht door de familie Wildschut moet worden ingekort tot ruim anderhalve eeuw. Overigens nog een respectabel aantal jaren. Het feit dat Willem Wildschut de laatste telg was van deze Wachtse familie berust wel op waarheid. Sinds 1963 wonen er geen Wildschutten meer in 's-Gravendeel.

A.O.M.

Bronnen: CD dopen Ons Voorgeslacht; Burgerlijke Stand diverse gemeenten.

Naar boven