logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Stamreeks Visser

Terug naar genealogie

De familienaam Visser is één van de meest voorkomende in Nederland en beslist niet typisch 's-Gravendeels. Toch is de zeer uitgebreide familie Visser te 's-Gravendeel terug te voeren tot één stamvader, die zijn naam ontleende aan zijn beroep. Generaties lang heeft dit geslacht het beroep van visser uitgeoefend tot omstreeks 1800. Na enkele generaties van bakenmeester waren de meeste personen in de hier behandelde stamreeks timmerman of vlasser.

De stamreeks eindigt met Hessel Visser nakomeling van Henk de zoon van Gijsbert. In het dorp spreekt men vaak van Hessel van Henk van Berte. Gijsbert was firmant van de eertijds bekende en meer dan 100 jaar bestaande vlasserij Gebroeders G. en P.J. Visser aan de Smidsweg. In de volksmond bekend als `Bert en Pieter-Jan'.

Bij de volkstelling van 1947 bleken er 34.576 personen met de naam Visser of varianten op deze naam, te zijn. De naam komt voor in alle provincies doch Zuid-Holland staat aan de top met 9882 personen. In Amsterdam woonden toen 3721 personen Visser, in Rotterdam 3239 en in 's-Gravendeel 96. Bij deze telling zijn meegerekend de mensen die hun naam schreven: van de Visser, de Visser, Viscer, Vissers, Vischer, Vischher, Visschers, Vissers, Visjers en Visseren.

Onderstaande stamreeks is eerder gepubliceerd in het gedenkboek over 400 jaar 's-Gravendeel. Deze stamreeks is mede dankzij Bert Visser uit Numansdorp tot stand gekomen en aangepast aan de actualiteit. Men is nu bezig de informatie over deze stamreeks aan te vullen. Mocht u meer weten over deze familie dan kunt u aan Hessel Visser informatie zenden per e-mail.

De stamreeks is als volgt:

I. Jan Willems Visser, geboren circa 1565, overleden te 's Gravendeel vóór 4.7.1631, 1 visser, trouwt Lintge Leenderts, geboren circa 1565, eveneens overleden te 's Gravendeel vóór 4.7.1631.

Uit dit huwelijk zijn geboren: 1, 2

 1. Huybert (ook Huybrecht), geboren circa 1590, 15.3.1638 voogd over nagelaten kinderen van Jan Andriesse Aertoom, overleden vóór 28.5.1654, 2 trouwt te Jannigje Cornelis
 2. Cornelis, geboren circa 1590, visser, koopt 1633 een hoog­aarschuit, heeft 1636 een huis op de trekdam, schepen 1650, woont aan de Kil in 1655, overleden vóór 1673, trouwt te Bastiaantje Willems Smoutten, dochter van Willem Adriaens en N.N.
 3. Leendert, visser, woont 1638 in de Noord Voorstraat, koopt dan een nieuwe schuit, overleden vóór 20.11.1649 trouwt Marigje (ook Maertje) Jans Aertoom, overleden vóór 18.3.1654, dochter uit het eerste huwelijk van Jan Andriesse met Jaapje Pieters de Vries. (Zie 6) 10.5.1618 en 15.3.1638)
 4. Rochus, Volgt II.
 5. Dammis (ook Damijs), is 15.10.1656 voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van zijn broer Rochus en zijn schoonzuster Marigje.
 6. Leentgen, trouwt Hendrick Aerde Craeyesteyn, woont in de Langestraat. beiden overleden voor 5.12.1673, arrest op hun nagelaten huis 2.3.1675.
 7. Neeltgen, geboren circa 1595, overleden vóór 18.5.1619, trouwt circa 1616 Claes Jans (Visser), overleden voor 14.10.1625.

II. Rochus Jans Visser, geboren te 's-Gravendeel 1595/1600, overleden te 's-Gravendeel voor 28.5.1654, 2, 6 visser, koopt 1638 een nieuwe schuit te Zwijndrecht, trouwt 1 circa 1628 Lijntge Pieters Verdonck, geboren te 's-Gravendeel circa 1600, overleden te 's-Gravendeel voor 16.3.1635, 6 dochter van Pieter Pieters en Neeltge Pieters.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 1. Willem, geboren te 's-Gravendeel 1629, (was 28.2.1639 9 jaar oud) 6 1680 woont in de Zuid Voorstraat `met een zwaar huishouden en geene de minste middelen', later visser, koopt een visschuit te Dordrecht in 1689, overleden te (aangifte) 's-Gravendeel 7.9.1707 (f 3,-), trouwt Soetie Gerrits Cranendonck, geboren te 's-Gravendeel circa 1635, begraven te 's-Gravendeel 17.9.1721, dochter van Gerrit Theunis en Ryckien Hermans.
 2. Lijntje, geboren te 's-Gravendeel 1631, (28.2.1639, 7 jaar oud), 1680 `een weduwe die een winckel houdt in de Noord Voorstraat', begraven te 's-Gravendeel 11.12.1705, trouwt voor 1659 Maerten Ariens Smit, geboren te 's-Gravendeel circa 1630, overleden te 's-Gravendeel 14.7.1673, zoon van Arie Foppe en Leendertje Maertens.
 3. Pieter, geboren te 's-Gravendeel 1634 (28.2.1639, 4 jaar oud), vermoedelijk jong overleden.

trouwt 2 circa 1636 Annigje Stoffels, geboren circa 1610, testeert 31.11.1641 3, overleden kort na 14.11.1678 4. zeker voor 24.2.1679 5, dochter van Stoffel Stoffels, moeder onbekend.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 1. Leentje, geboren te 's-Gravendeel 1637 (28.5.1654, 16 jaar oud), overleden voor 14.11.1678, Hendrik Jans van Trigt, geboren te 's-Gravendeel circa 1635, 1680 `doende een tapneringh langs de haven', zoon van Jan Hendriks en Maeycke Willems.
 2. Maeycken, geboren te 's-Gravendeel 1639 (28.5.1654, 14 jaar oud) overleden te (aangifte) 's-Gravendeel 2.1.1728 (f 6,-), legateert 1.7.1726 8, huis aan de Noordzijde van de Rijkestraat aan kleinzoon Hendrik Bastiaans Vlasblom, trouwt Hendrik Bastiaans Vlasblom, geboren te 's-Gravendeel circa 1635, overleden te 's-Gravendeel tussen 27.5. 1680 2 en 13.5.1694 7, vermoedelijk kort voor 20.1. 1685 4, woont 1680 aan de Zuidzijde van de Rijkestraat, `een man hem met vlassen generende', zoon van Bastiaan Jacobs en Pietertje Hendricks.
 3. Neeltje, geboren te 's-Gravendeel 1641, (28.5.1654, 12 jaar oud), overleden te (gang,) 's-Gravendeel 4.4.1698, trouwt Pieter Melsse Aertoom, geboren te 's-Gravendeel ca . 1640, overleden te (aangifte) 's-Gravendeel 17.1.1703, 8.2.1685 herbergier 5, in de Zuid Voorstraat, zoon van Mels Jans en Lijsbeth Coene in 't Velt.
 4. Jan, geboren te 's-Gravendeel 1643. Volgt III.
 5. Stoffel, geboren te 's Gravendeel 1645, (28.5.1654, 8 jaar oud), overleden te (aangifte) 's-Gravendeel 17.6.1696 (f 3,-), visser, woont 1680 Zuid Voorstraat, koopt 1693 te Dordrecht een nieuwe erom­stevenschuit, trouwt Maeycke Pieter Verkerck, geboren te 's-Gravendeel circa 1650, begraven te 's-Gravendeel voor 13.3.1715, 12, dochter van Pieter Jans en Grietje Coene in 't Velt.

III. Jan Rochuszn Visser, geboren te 's-Gravendeel 1643, overleden te 's Gravendeel tussen 1.7.1695 en 23.1.1696, schipper in 1680, woont in de Zuid Voorstraat, trouwt 1 voor 20.2.1679 4 Soetje de Roo, geboren te 's-Gravendeel circa 1650, overleden te 's-Gravendeel tussen 20.1.1685 en 28.1.1686 4, dochter van Abraham en Dirckje Pieters.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 1. Dirckje, geboren te 's-Gravendeel 1681, begraven te 's-Gravendeel 24.4.1745, trouwt Jan Snoek.
 2. Rocus, geboren te 's-Gravendeel 1683, woont 1733 in Zeeland, gehuwd.

trouwt 2 1686 Catharina Hendricks Kilsdonk, ged. Dordrecht 16.9.1658, overleden te (aangifte) 's-Gravendeel 2.11.1733, dochter van Hendrik Willems en Geertje Elderts Korendijk.

Uit dit huwelijk geboren:

 1. Hendrik, gedoopt te Puttershoek 26.1.1687, vermoedelijk begraven te 's-Gravendeel 9.3.1750.
 2. Geertruy, geboren te 's-Gravendeel ca. 1690, begraven te 's-Gravendeel 11.8.1760, trouwt Jan Ariens Uytterlinden, geboren te 's-Gravendeel circa 1690, begraven te 's-Gravendeel 17.3.1755, mr. metselaar, zoon van Ary Meeuwisse en Aaltje Jans Goederheyde.
 3. Jan, geboren te 's-Gravendeel ca. 1690, begraven te 's-Gravendeel 10.12.1742, koopt in 1730 land in Nieuw Bonaventura, testament 17.11. 1735 9 trouwt Ariaantje Hendriks Bravenboer, gedoopt te 's-Gravendeel 21.5.1684, overleden te 's-Gravendeel 15.1.1756, dochter van Hendrik Meeuwisse en Heyltje Dirks van Bommel.
 4. Jacob, geboren te 's-Gravendeel ca. 1690. Volgt IV.

IV. Jacob Jans Visser, geboren te 's-Gravendeel circa 1690, overleden te 2.1.1741 en begraven te 's-Gravendeel 9.1.1741, nalatende 5 minderjarige kinderen, kuiper in de Zuid Voorstraat, ondertrouwt/trouwt te 's-Gravendeel 14.4.1719 Anna Ariens (de) Man, geboren te 's-Gravendeel circa 1695, begraven te 's-Gravendeel 10.7.1736, dochter van Arie Jans en Pietertje Cornelisse Mookhoek.

Uit dit huwelijk geboren:

 1. Pieternelligje, geboren te 's-Gravendeel 1720 (26.1.1741, 20 jaar oud), begraven te 's-Gravendeel 21.8.1766, trouwt Aart Gerrits de Baat, geboren te 's-Gravendeel circa 1720, begraven te 's-Gravendeel 23.6.1789, zoon van Gerrit Abrahams en Maayke Aarts Cooyman.
 2. Jan, geboren te 's-Gravendeel circa 1722. Volgt V.
 3. Arie, geboren te 's-Gravendeel circa 1725, heeft huis in de Renooishoek in 1768, begraven te 's-Gravendeel 23.1.1795, vermoedelijk ongehuwd.
 4. Hendrik, geboren te 's-Gravendeel 1725/1730, begraven te 's-Gravendeel 26.7.1787, gehuwd, naam echtgenote onbekend.
 5. Katie, geboren te 's-Gravendeel 1725/1730, begraven te 's-Gravendeel 4.8.1744.

V. Jan Jacobs Visser, geboren te 's-Gravendeel circa 1722, 's-Gravendeel 23.6.1806, 1756 schippersknecht, 1760 bakenmeester, woont 1765 in Bevershoek 9.4.1772 lidmaat van de kerk ondertrouwt/trouwt te 's-Gravendeel 4.7.1760 Neeltje Pieters de Kreek geboren te 's Gravendeel 1732, lidmaat van de kerk 3.3.1762, overleden (aangifte) (f 3,-), 9.4.1804, dochter van Pieter Stevens en Jacoba Barbier, echtpaar testeert 17.1.1804 10.

Uit dit huwelijk geboren:

 1. Jacoba, geboren te 's-Gravendeel 1761, overleden te 's-Gravendeel 25.3.1834, woont Bevershoek, ondertrouwt/trouwt te 's-Gravendeel 20.4.1792 Ary Reyerkerk, geboren te Maasdam 5.1.1765, overleden te 's-Gravendeel 20.11.1818, arbeider, zoon van Cornelis en Lena Beljers.
 2. Jacob, geboren te 's-Gravendeel 24.10.1762, overleden te 's-Gravendeel 9.6.1838, woont Bevershoek, bakenmeester, lidmaat van de kerk 1.4.1794, ondertrouw/trouwt te 's-Gravendeel 24.6.1809 Adriana Baartman, geboren te Brandwijk 30.11. 1771, overleden te 's-Gravendeel 18.4.1824, baker, dochter van Barend en Aaltje Smits.
 3. Anna, geboren te 's-Gravendeel circa 1765, overleden te (aang,) 's-Gravendeel 16.6.1796 (f 3,-) ondertrouwt/trouwt te 's-Gravendeel 15.10.1790, Hendrik Uytterlinden, geboren te 's-Gravendeel 31.3.1763, overleden te 's-Gravendeel 2.4.1836, metselaar, woont Havendijk, zoon van Pieter Jans en Neeltje Maartens Verrijp. Echtpaar testeert 6.5.1796 11.
 4. Pietertje, geboren te 's-Gravendeel 1767, ondertrouw/trouwt te 's-Gravendeel 25.2.1791, Cornelis Mens (ook Mentz), gedoopt Oud Gastel (echtpaar vertrekt 1809 naar Zwijndrecht), zoon van Koenraad en Emmetje Snijders.
 5. Pieter, geboren te 's-Gravendeel 1773. Volgt VI.

VI. Pieter Jans Visser, geboren te 's-Gravendeel 21.11.1773, overleden te 's-Gravendeel 30.5.1816, timmerman, woont Langestraat, trouwt te 's-Gravendeel 2.10.1797 Lijntje Melisse Naaktgeboren, geboren te 's-Gravendeel 1774, overleden te 's-Gravendeel 3.12.1817, dochter van Mels Bastiaans en Jaapje Jacobs Wildeman.

Uit dit huwelijk geboren:

 1. Neeltje, geboren te 's-Gravendeel 20.8.1805, overleden te Zuid Beijerland 7.12.1837, trouwt te 's-Gravendeel 21.3.1829 Hendrik Corneliszn Barendregt, geboren te 's-Gravendeel 29.1.1806, zoon van Cornelis en Neeltje Bouwman, timmerman te Zuid Beijerland, omstreeks 1846 met ds. Scholten naar Pella Iowa.
 2. Jaapje, geboren te 's-Gravendeel 1.5.1808, overleden te 's-Gravendeel 17.5.1880, trouwt te 's-Gravendeel 11.5.1833 Roeland van Warendorp, geboren te 's-Gravendeel 2.12. 1807, overleden te 's-Gravendeel 14.12.1882, timmerman, woont Rijkestraat B 158, zoon van Hendrik en Anna Dorst.
 3. Melis, geboren te 's-Gravendeel 8.11.1810. Volgt VII.
 4. Jan, geboren te 's-Gravendeel 29.8.1812, overleden te 's-Gravendeel 25.4.1872, timmerman, woont Molendijk B2, trouwt te Klundert 22.12.1836 Pieter­nella Jacoba Schalekamp, geboren te Klundert 25.12. 1808, overleden te 's-Gravendeel 5.3.1893, dochter van Hendrik Diederik en Ingetje Silvens.
 5. Anna, geboren te 's-Gravendeel 13.4.1815, overleden te 's-Gravendeel 24.2.1879, trouwt te 's-Gravendeel 9.10.1834 Teunis Aardoom, geboren te 's-Gravendeel 1.6.1812, overleden te 's-Gravendeel 7.6.1899, eerst koopman, later schipper, woont Havendijk A 78, zoon van Pieter en Janna van Twist.

VII. Melis Visser, geboren te 's-Gravendeel 8.11.1810, overleden te 's-Gravendeel 27.1. 1879, 1830 soldaat in de tiendaagse veldtocht tegen België, gevochten met Chasseé in de Citadel van Antwerpen, omstreeks 1846 geëmigreerd met ds. Scholten naar Pella Iowa, timmerman en slager te Chicago en New York, wegens heimwee van vrouw omstreeks 1849 naar Nederland teruggekeerd, vlasboer, Langestraat B 120/146, trouwt te 's-Gravendeel 29.5. 1835, Cornelia Wilhelmina Blok, geboren te 's-Gravendeel 11.10.1811, overleden te 's-Gravendeel 2.5.1882, dochter van Hendrik en Adriana Oerlemans.

Uit dit huwelijk geboren:

 1. Lijntje, geboren te 's-Gravendeel 19.5.1836, overleden te 's-Gravendeel 8.1.1897, toen wonend Rijkestraat A 147a, trouwt te 's-Gravendeel 4.5.1860 Hendrik van der Feest, geboren te 's-Gravendeel 5.2.1830, overleden te 's-Gravendeel 19.9.1893, vlasboer, woont Rijkestraat B 159, zoon van Jan en Willemijntje Roos.
 2. Adriana, geboren te 's-Gravendeel 1.11.1837, overleden te 's-Gravendeel 9.10.1861, ongehuwd.
 3. Neeltje, geboren te 's-Gravendeel 6.8.1840, overleden te 3.4.1908, trouwt te 's-Gravendeel 24.5.1867 Willem Baars, geboren te 's-Gravendeel 14.3.1842, overleden te 's-Gravendeel 29.1.1915, schipper, Rijkestraat B 149, zoon van Jacob en Maria Mookhoek.
 4. Hendrik Anthony, geboren te 's-Gravendeel 25.8.1842. Volgt VIII .
 5. Jaapje, geboren te 's-Gravendeel 29.11.1844, trouwt te 's-Gravendeel 14.8.1862, Hendrikus Theodorus Johannes van Hall, geboren te Hengelo (Gld.) 26.8.1837, zoon van Hendrikus en Hendrika Johanna Nabes, eerst rijksambtenaar, later onderwijzer, gezin vertrekt 4.6.1875 naar Terneuzen, later naar Laeken bij Brussel.
 6. Pieter, geboren te 's-Gravendeel 29.9.1846, overleden te 's-Gravendeel 12.1.1912, ongehuwd, inwonend bij Willem Baars.
 7. Jan, geboren te 's-Gravendeel 26.11.1849, ongehuwd, griffier bij het kantongerecht te Oss, overleden te Oss 24.4.1904.
 8. Arie, geboren te 's-Gravendeel 15.11.1851, overleden te 's-Gravendeel 17.3.1915, vlasboer, woont Langestraat B 148/214, trouwt te 1 Strijen 18.5. 1876, Lamberta Alida Dekker, geboren te Numansdorp 18.6. 1855, overleden te 's-Gravendeel 22.4.1901, dochter van Jacob en Catharina den Engelse, trouwt te 2 's-Gravendeel 16.7.1902 Lijntje den Hartog, geboren te 's-Gravendeel 12.1.1857, overleden te 's-Gravendeel 25.11.1945, dochter van Willem en Francina Moret.
 9. Melis, geboren te 's-Gravendeel 22.2.1854, overleden te 's-Gravendeel 9.12.1911, vlasboer, Langestraat B 147, trouw te 1 's-Gravendeel 22.10.1879, Maria Tanneke Moret , geboren te 's-Gravendeel 30.8.1859, overleden te 's-Gravendeel 29.4.1889, dochter van Cornelis en Adriana Johanna Noteboom , trouwt te 2 Wolphaartsdijk 20.2.1890 Maria Noteboom , geboren te Wolphaartsdijk 20.11.1861, overleden te Dordrecht 6.10. 1905 dochter van Jan en Johanna Angenieta Timmers , trouwt te 3 's-Gravendeel 13.2.1907 Tanneke Adriana Johanna Noteboom , geboren te Wolphaartsdijk 4.10.1866, overleden te 's-Gravendeel 22.2.1943, dochter van Jan en Johanna Angenieta Timmers .

VIII. Hendrik Anthony Visser, geboren te 's-Gravendeel 25.8.1842, overleden te 's-Gravendeel 2.4.1903, vlasser, woont Noord Voorstraat B 33 en Langestraat B 244, trouwt te 's-Gravendeel 22.5.1868 Anna de Heer, geboren te 's-Gravendeel 28.3.1848, overleden te 's-Gravendeel 20.6.1913, dochter van Hendrik en Anna Vliegenthart.

Uit dit huwelijk geboren:

 1. Anna, geboren te 's-Gravendeel 24.3.1873, overleden te 's-Gravendeel 2.4.1939, trouwt te 's-Gravendeel 31.5.1900 Leendert den Hartog, geboren te 's-Gravendeel 31.1.1869, overleden te Dordrecht 19.11.1942, landbouwer, woont Langestraat B 107, zoon van Willem en Francina Moret.
 2. Cornelia Wilhelmina, geboren te 's-Gravendeel 28.3.1874, overleden te 's-Gravendeel 2.5.1944, woont Smidsweg 38, ongehuwd.
 3. Maaike, geboren te 's-Gravendeel 26.5.1875, overleden te 's-Gravendeel 29.4.1952, trouwt te 's-Gravendeel 5.12.1895, Tennis de Regt, geboren te Maasdam 16.2. 1873, overleden te 's-Gravendeel 6.4.1957, vlasser, Schenkeldijk 34a, zoon van Teunis en Dirkje de Regt.
 4. Melis, geboren te 's-Gravendeel 7.10.1877, overleden te Dordrecht 21.12.1966, landbouwer, woont Strijensedijk 5, trouwt te 's-Gravendeel 2.6.1904 Maria Cornelia Naaktgeboren, geboren te 's-Gravendeel 7.12.1882, overleden te Strijen 8.4.1960, dochter van Pieter en Grietje van den Berg.
 5. Adriana, geboren te 's-Gravendeel 3.10.1879, overleden te Dordrecht 20.11. 1953, woont Burgemeester de Raadsingel 33, trouwt te 's-Gravendeel 22.9.1905 Joost Herweijer, geboren te Strijen 16.3.1871, overleden te Strijen 10.5.1945 woont Havenstraat 3, landbouwer, zoon van Arie en Maria Kleinjan.
 6. Hendrik Anthonie, geboren te 's-Gravendeel 30.3.1882, overleden te 's-Gravendeel 12.1.1900.
 7. Gijsbert (Bert), geboren te 's-Gravendeel 21.8.1883. Volgt IX.
 8. Pietje, geboren te 's-Gravendeel 13.4.1885, overleden te Rotterdam 30.10. 1954, woont Oud-Beijerland, Oostdijk 147, trouwt te 's-Gravendeel 23.9.1910 Jacob Cornelis Diepenhorst, geboren te Strijen 27.10.1885, overleden te Oud-Beijerland 13.11.1948, eerst landbouwer later burgemeester van Oud-Beijerland, zoon van Isaac en Antonia Overwater.
 9. Pieter Jan, geboren te 's-Gravendeel 16.8.1889, overleden te Dordrecht 12.11.1969, woont 's-Gravendeel Langestraat 10, vlasser, trouwt te 's-Gravendeel 15.10. 1924 Huigje de Heer, geboren te 's-Gravendeel 16.8.1889, overleden te Oud Beijerland 20.10.1980, woonde laatstelijk Hiesveltstraat 15 's-Gravendeel dochter van Gijsbert en Maria Vink.
 10. Arie, geboren te 's-Gravendeel 21.8.1888, overleden te 's-Gravendeel 6.10.1889.
 11. Jacoba Lijntje, geboren te 's-Gravendeel 28.10.1893, overleden te Rottter­dam 30.5.1969, woont Strijen Waleweg 2, trouwt te 's-Gravendeel 21.11.1917 Andries van der Linde, geboren te Zuid-Beijerland 14.6.1886, overleden te Numansdorp 9.6.1951, woont Zuid-Beijerland Koninginneweg 25, landbouwer, zoon van Jan en Pietertje Steenhoek.

IX. Gijsbert Visser, geboren te 's-Gravendeel 21.8.1883, overleden te Oud-Beijerland 17.3.1981, firmant vlasserij Gebroeders G. en P.J.Visser, Smidsweg 7a, trouwt te 1 Dubbeldam 11.5.1911, Krijntje Jacoba in 't Veld, geboren te Dubbeldam 1.6.1888, overleden te Dordrecht 17.9.1932 dochter van Arie en Adriaantje Padmos.

Uit dit huwelijk geboren:

 1. Hendrik Anthonie (Henk), geboren te 's-Gravendeel 28.4.1912. Volgt X.
 2. Arie Adriaan, geboren te 's-Gravendeel 18.3.1915, overleden te Goes 29.6. 1969, vlasser te Krabbendijke, Nieuwlandse Binnendijk 11, trouwt te Waarde (Zeeland) 12.7.1945 Johanna Janna Dees, geboren te Waarde 3.11.1918, overleden te Goes 2.4.1973, dochter van Adriaan en Neeltje Levina Dieleman.
 3. Melis, geboren te 's-Gravendeel 6.8.1918, landbouwer, woont Maasdamseweg 18, trouwt te Numansdorp 19.5.1948 Betsy Maaike Naaktgeboren, geboren te Numansdorp 3.4.1922 dochter van Arie en Cornelia Visser overleden te 's-Gravendeel 9.11.2005
 4. Pieter Jan, geboren te 's-Gravendeel 25.7.1922, overleden te Dordrecht 7.7.1945, student medicijnen, ongehuwd.

trouwt te 2 Amersfoort 19.4.1934 Reyerina Martina de Jager, geboren te Deil 19.2.1894, overleden te 's-Gravendeel 28.11.1981, dochter van Willem Gijsbert en Gijsbertje de Jager.

X. Hendrik Anthonie Visser, geboren te 's-Gravendeel 28.4.1912, overleden te Maasdam 30.3.1978, vlasser, woont 's-Gravendeel trouwt te Numansdorp 5.8.1942 Maaike Leeuwenburgh, geboren te Numansdorp 20.3.1915 overleden te Puttershoek 11.1.2004, dochter van Pieter en Hester Maria van Schouwen.

Uit dit huwelijk geboren:

 1. Gijsbert Pieter (Bert), geboren te 's-Gravendeel 6.5.1943, landbouwer te Numansdorp op de boerderij 't Land in Zicht, Middelsluissedijk Westzijde 22, trouwt te Zevenbergen 28.9.1968 Adriana Maria Hagens, geboren te Zevenbergen 22.5.1943 dochter van Corstiaan en Anna Dingena van Dongen.
 2. Pieter, geboren te 's-Gravendeel 26.10.1944, woont Bergen (Noorwegen), econoom, trouwt te Bergen 25.7.1970 Gunvor Glette, geboren te Bergen 1.12.1943, overleden te Bergen (Noorwegen) 17.7.2021, dochter van Jens en Laura Margrete Vik.
 3. Krijn Reijer (Krien), geboren te 's-Gravendeel 13.3.1947, huisarts te Amsterdam, trouwt te Amsterdam 13.5.1983 Kinny Linda von Oven, geboren te 's-Gravenhage 13.8.1953, dochter van Edelhart Emil Wilhelm en Annie Nora Pino.
 4. Hessel Marius geboren te 's-Gravendeel 24.12.1950. Volgt XI .
 5. Anthony Martien (Anton), geboren te 's-Gravendeel 7.6.1957, woont te Brielle, automatiseringsdeskundige, trouwt te Brielle 9.9.1999 Bertien Okkerse dochter van Gabriël Okkerse en Hendrika Martina van Tongeren, woont Brielle.

XI. Hessel Marius Visser, geboren te 's-Gravendeel 24.12.1950, zelfstandig logistiek ingenieur, woont Smidsweg 7a te 's-Gravendeel, in het voormalige woonhuis van grootvader Gijsbert Visser, trouwt te Zwijndrecht 20.6.1975 Nienke de Meer, geboren te Werkendam 9.8.1951, dochter van Dirk en Trijntje Sant.

Hebben twee geadopteerde kinderen:

 1. Maya Sarahy Leon, geboren te San Pedro Sula (Honduras) 16.12.1984.
 2. Fabio Andrés, geboren te Bogota (Colombia) 23.12.1987.


Referenties:

1 rechterlijk archief 's-Gravendeel 40

2 rechterlijk archief 's-Gravendeel 4

3 notarieel archief Dordrecht 59 fol.258

4 notarieel archief 's-Gravendeel 4585

5 rechterlijk archief 's-Gravendeel 6

6 weeskamerarchief 's-Gravendeel 1

7 notarieel archief 's-Gravendeel 4586

8 notarieel archief 's-Gravendeel 4590

9 rechterlijk archief 's-Gravendeel 18

10 rechterlijk archief 's-Gravendeel 65

11 rechterlijk archief 's-Gravendeel 57

12 notarieel archief 's-Gravendeel 4589.

Naar boven