logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Stamreeks Van Kleef

Terug naar genealogie

Gepubliceerd in de kwartaaluitgave van de Historische vereniging 's-Gravendeel in 1998

Niet alle families die door ons als "echt 's-Gravendeels" worden beschouwd, zijn ook echte oude 's-Gravendeelse families. In deze aflevering van Mensen van Vroeger wordt een overzicht gegeven van de familie Van Kleef. Een familie, die ongeveer tweehonderd jaar geleden, met de komst van Adam Klees naar 's-Gravendeel, een 's-Gravendeelse familie werd.
De stamvader, Adam Klees of Adam Kleis, werd volgens zijn overlijdensakte uit 1816 geboren in "het Nassause". Veel meer is er over zijn herkomst niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk kwam hij dus uit Duitsland, uit het graafschap Nassau. Dat zijn nageslacht later "Van Kleef" ging heten, zou ook kunnen wijzen op een binding met het Duitse plaatsje Kleef, net over de grens bij Nijmegen. Een en ander blijft echter gissen.
In 's-Gravendeel ontstond redelijk wat nageslacht, zoals ook blijkt uit de onderstaande gegevens. Tot ver in deze eeuw woonden de meeste familieleden aan de Schenkeldijk. Ook in Puttershoek komt een familie Van Kleef voor, maar een binding met die familie kan niet worden aangetoond en is daarom ook niet erg waarschijnlijk.
Voor eventuele correcties of aanvullingen houdt de redactie zich uiteraard aanbevolen.

 

Stamreeks Van Kleef

I. Adam Klees (ook: van Kleis), geb. "in het Nassouwse", overl. 's-Gravendeel 28.12.1816, oud 54 jaar, won. wijk 10, huis 264, tr. (1) Anna Nisa Hardmans, begr. 's-Gravendeel 19.12.1803, tr. (2) Stijntje (ook: Cristina) Wielders, geb. Hensberg, overl. 's-Gravendeel 2.9.1849, oud 78 jaar.

Uit het eerste huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Johannis Koenraad Klees, geb. 5.9.1798, volgt II.
 2. Cornelia van Kleis, overl. Dordrecht 29.3.1850, oud 47 jaar, tr. Jan Klijn.
 3. kind, begr. 's-Gravendeel 5.12.1803.
 4. kind, begr. 's-Gravendeel 23.2.1804.

II. Johannis Koenraad Klees (later: Koenraad van Kleef), geb. 's-Gravendeel 5.9.1798, ged. Dordrecht (Luthers) 9.9.1798, landarbeider, overl. 's-Gravendeel 18.6.1867, tr. Strijen 8.8.1826 Macheltje de Pee, geb. Sint Anthoniepolder 14.12.1801, overl.
's-Gravendeel 14.3.1887, dochter van Maarten de Pee en Jacomijntje Barendregt.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel (m.u.v. nr. 1):

 1. Adam Klees, geb. Maasdam 1.11.1826, jong overl.
 2. Anna Nisa Klees, overl. 's-Gravendeel 13.7.1831 (Schenkeldijk 265).
 3. Maarten Klees, geb. 28.7.1830, overl. 's-Gravendeel 9.8.1830.
 4. Anna Nisa Klees, geb. 22.1.1832, overl. 's-Gravendeel 14.3.1832.
 5. Anna Nisa Klees, geb. 15.3.1833, overl. 's-Gravendeel 26.8.1833.
 6. Maarten van Kleef, geb. 12.2.1834.
 7. Adam van Kleef, geb. 28.2.1837, manufacturier, begr. 's-Gravendeel 10.10.1898, liet na zijn overlijden vijf huizen na aan de familie, ongehuwd.
 8. Koenraad van Kleef, geb. 3.9.1841 (huis nr. 276), volgt III.

 

III. Koenraad van Kleef, geb. 's-Gravendeel 3.9.1841, arbeider, vertr. naar Sliedrecht 1916, tr. 's-Gravendeel 17.9.1868 Tona Elisabeth van Driel, geb. 's-Gravendeel 30.1.1846, overl. 's-Gravendeel 26.9.1912, dochter van Sander van Driel en Cornelia Snijders.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Magcheltje van Kleef, geb. 30.11.1868, overl. Dordrecht 29.7.1919, tr. Otto Marcus Woerdenbag.
 2. Koenraad van Kleef, geb. 3.2.1870, overl. 's-Gravendeel 3.2.1871.
 3. Cornelia van Kleef, geb. 26.7.1871, overl. 's-Gravendeel 14.6.1872.
 4. Cornelia van Kleef, geb. 30.8.1872, overl. 's-Gravendeel 5.9.1947, won. Schenkeldijk 82, tr. 's-Gravendeel 1.5.1894 Joost van Antwerpen, geb. Strijen 2.9.1870, manufacturier, overl. 's-Gravendeel 15.1.1949, zoon van Cornelis van Antwerpen en Stijna Noteboom.
 5. Koenraad van Kleef, geb. 3.9.1873, volgt IV.
 6. Sander van Kleef, geb. 10.11.1874, vlasarbeider, overl. 's-Gravendeel (Bernhardstraat 7) 1.6.1956, tr. 's-Gravendeel 12.7.1902 Pieternella van Ham, geb. 's-Gravendeel 21.8.1881, overl. 's-Gravendeel 30.9.1973, dochter van Willem van Ham en Adriana Wentink.
  Schenkeldijk, 21 maart 1909
  Vermoedelijk door het vlamvatten van een houten schoorsteenluik ontstond Maandagvoormiddag brand in de woning van den arbeider S. van Kleef, wonende op het Fort in de nabijheid van de Wacht. Daar deze woning met riet gedekt was en de schuur van hout was opgetrokken, kon het vuur zulke snelle vorderingen maken, dat aan blusschen niet te denken viel en de geheele inboedel verloren ging.
  Slechts een geit en een kruiwagen konden worden gered. Zowel de inboedel als het huis was tegen brandschade verzekerd.
  (Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard ca)
 7. Maarten van Kleef, geb. 8.2.1876, overl. Dordrecht 13.6.1958, won. Werkenmondestraat 19 te Dordrecht, tr. Strijen 12.12.1912 Janna Filak, geb. Strijen 23.10.1884, dochter van Christiaan Filak en Willemina Blaak.
  Naar wij vernemen zal onze plaatsgenoot M. van Kleef op 1 Juli a.s. aangesteld worden tot adjudant-onderofficier-administrateur van de 1e divisie Koninklijke Marechaussee, standplaats 's-Hertogenbosch. Dit kan weer als een bijzonderheid worden aangemerkt, daar bij dit corps slechts een administrateur kan worden aangesteld.
  (Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard ca, 1 juli 1924).
 8. Jan van Kleef, geb. 15.4.1877, overl. 's-Gravendeel 23.2.1955, won. Schenkeldijk 131a, tr. 's-Gravendeel 11.11.1905 Geertje Hordijk, geb. Strijen 19.12.1885, overl. Dordrecht 27.6.1970, dochter van Jan Hordijk en Teuntje Versendaal.
 9. Willempje van Kleef, geb. 4.3.1880, jong overl.
 10. Maaike van Kleef, geb. 10.12.1882, overl. 's-Hertogenbosch 3.12.1956, won. Balistraat 46 te Dordrecht, tr. 's-Gravendeel 24.9.1910 Burgh Alblas, geb. Dordrecht 4.8.1883, overl. Dordrecht 9.12.1955.
 11. Willempje van Kleef, geb. 31.1.1887, overl. Dordrecht 1.10.1962, won. Willem Marisstraat 2 te Dordrecht, tr. Dordrecht 31.5.1913 Hendrik Dirk Kohlenberg, geb. Dordrecht 10.9.1884.
 12. Anthonia van Kleef, geb. 8.4.1889, overl. Dordrecht 7.5.1966, won. Craijensteijnstraat 19 te Dordrecht, tr. 's-Gravendeel 8.4.1916 Andries Lugten, geb. Dordrecht 1.10.1889.

IV. Koenraad van Kleef, geb. 's-Gravendeel 3.9.1873, arbeider, overl. 's-Gravendeel (Weegje 17) 3.7.1966, tr. 's-Gravendeel 21.5.1898 Annigje van Soest, geb. 's-Gravendeel 10.12.1875, overl. 's-Gravendeel (Schenkeldijk 80) 15.9.1957, dochter van Arie Otto van Soest en Lijdia Schouwenburg.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. levenloos kind, begr. 's-Gravendeel 12.11.1898.
 2. Koenraad van Kleef, geb. 8.2.1900, hoofd Openbare Lagere School, overl. Gorinchem 20.7.1980, won. Meerkerk, tr. Asperen 18.9.1924 Metje Helena Gijsen, geb. Asperen 30.5.1901, overl. Meerkerk 6.3.1944.
 3. Arie Otto van Kleef, geb. 3.10.1901, belastingambtenaar, overl. Rotterdam 8.10.1975, won. Prunuslaan 55 te Rotterdam, tr. 's-Gravendeel 12.11.1927 Maartje van Driel, geb. Strijen 24.12.1902, overl. Rotterdam 30.6.1995, dochter van Leendert Sander van Driel en Bastiaantje van der Waal.
 4. Anthonia Elisabeth van Kleef, geb. 16.7.1903, overl. Dordrecht 30.1.1971, won. Boompjesstraat 63 te Strijen, tr. 's-Gravendeel 24.8.1929 Hendrik Hooghwerff, geb. Strijen 18.10.1901, klompmaker, zoon van Arie Hooghwerff en Adriana Kruijthoff.
 5. levenloos kind, begr. 's-Gravendeel 16.2.1907.
 6. Jan van Kleef, geb. 7.8.1908, volgt V.
 7. Lidia van Kleef, geb. 31.1.1912, overl. 24.2.1987, won. Beatrixstraat 3, tr. 's-Gravendeel 28.11.1934 Andries Wolst, geb. 's-Gravendeel 26.3.1911, melkboer, overl. 20.9.1995, zoon van Teunis Wolst en Cornelia van der Linden.
 8. Magcheltje van Kleef, geb. 24.6.1916, overl. Rotterdam 14.12.1970, won. Weegje 17, tr. 's-Gravendeel 8.10.1941 Abraham Verkerk, geb. 's-Gravendeel 29.8.1914, overl. 's-Gravendeel 19.4.1979, zoon van Adrianus Verkerk en Janna de Zeeuw.

V. Jan van Kleef, geb. 's-Gravendeel 7.8.1908, tr. 's-Gravendeel 21.8.1937 Susanna Maria Bijl, geb. Rotterdam 8.3.1914, overl. Dordrecht 27.7.1991, dochter van Leendert Bijl en Adriaantje Brand.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Koenraad Leendert van Kleef, geb. 27.7.1938, volgt VI.

VI. Koenraad Leendert van Kleef, geb. 's-Gravendeel 27.7.1938, tr. Oud-Beijerland Johanna Anthonia Elizabeth Luijendijk.

Uit dit huwelijk, geboren te Oud-Beijerland:

 1. Jan Bastiaan van Kleef, geb. 28.8.1967, tr. Oud-Beijerland 26.8.1994 Elizabeth Ingena Meinster, geb. Oud-Beijerland 27.9.1968.

A.O.M.

Bronnen: Burgerlijke Stand, persoonskaarten archief Centraal Bureau voor Genealogie, inlichtingen familie Van Kleef, Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard c.a.

Naar boven