logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Stamreeks Schouwenburg

Terug naar genealogie

Gepubliceerd in de kwartaaluitgave van de Historische vereniging 's-Gravendeel in 1997

In dit themanummer over de Schenkeldijk komt in deze rubriek uiteraard een Schenkeldijkse familie aan de orde. Wanneer we zoeken naar echte Schenkeldijkse namen van de laatste honderd jaar komen we al gauw op de volgende namen: Van Antwerpen, Besseling, Huisman, Jabaaij, Van Kleef, de Koning, Korres, Rijkhoek, Schouwenburg, Van Soest, Weeda. Ongetwijfeld zijn er nog meer namen aan dit rijtje toe te voegen.

Een adreslijst van de Schenkeldijk uit 1926, waarop de namen van de hoofdbewoners van ieder huis zijn vermeld, levert de volgende "top-drie" op:

Huisman (10 keer), Besseling (6 keer) en Rijkhoek (5 keer).

In vrijwel alle gevallen zijn er relaties met het naastgelegen Mookhoek en ook met Strijensas, dat dit jaar 350 jaar bestaat. Genealogisch gezien vervagen de grenzen tussen de dorpjes en gehuchten.

De redactie heeft ervoor gekozen om het geslacht Schouwenburg in dit nummer aan de orde te stellen. Ook uit dit overzicht blijkt dat een familie, die in de laatste honderd jaar als Schenkeldijks kan worden aangemerkt, nog niet zo heel lang geleden in Strijensas was gevestigd.

Met betrekking tot Strijensas moet nog het volgende worden opgemerkt. Het dorpje aan het Hollands Diep was van 1818 tot 1855 een zelfstandige gemeente, waardoor in Strijensas ook een eigen Burgerlijke Stand werd bijgehouden. Na 1855 werden de akten weer in het Strijense gemeentehuis opgemaakt.

Eerder, in de 18e eeuw, hoorde Strijensas bij Klundert en moest daar aangifte worden gedaan.

 

De familie Schouwenburg

De stamreeks begint met Jacob Schouwenburg, die als sloeproeier in Strijensas opduikt. Hij is geboren te Vuren, als zoon van Hermanus Jansz. Schouwenburg en Alexandrina de Bruijn. Zijn opa zou Jan Bastiaansz. Schouwenburg zijn geweest en zijn overgrootvader Bastiaan Hermansz. Schouwenburg, die rond 1630 te Deventer werd geboren en die gehuwd was met Gerritje Wilhelmina van Bernen.

I. Jacob Schouwenburg, geb. Vuren 29.10.1724, sloeproeier te Strijensas, overl. Strijensas, aang. Klundert 26.11.1788, tr. Dordrecht 6.11.1755 Cornelia Knook (Knok, Knock), geb. Dordrecht 20.2.1731, overl. Strijensas, aang. Klundert 5.10.1778, dochter van Arij Cornelisz. Knock en Jannigje Lamberts Labeen.

Uit dit huwelijk, geboren te Strijensas:

 1. Hermanus Schouwenburg, ged. 13.11.1757, overl. aang. Strijen 30.4.1784, ongehuwd.
 2. Jannigje Schouwenburg, ged. 14.10.1759, naaister, overl. Strijen 10.12.1839, tr. Strijen 28.7.1784 Cornelis de Kat, ged. Klaaswaal 8.11.1759, overl. Strijen 17.10.1835, zoon van Isaak de Kat en Elisabeth Beenhakker.
 3. Ary Schouwenburg, ged. 1.11.1761, volgt II.
 4. Sandrina Schouwenburg, ged. 22.1.1765, tr. Klundert 7.4.1793 Arie van Eijsden, ged. Strijensas 27.10.1765, overl. Dordrecht 6.6.1812, zoon van Pleun Jacobsz. van Heisden en Neeltje Streefkerk. Arij hertrouwt na de dood van Sandrina met Cornelia de Hoog.
 5. Jacob Schouwenburg, ged. 30.11.1767, begr. Strijen 30.8.1809, ongehuwd, veerman van Klundert op Strijensas.
 6. Jan Schouwenburg, ged. 28.6.1771, overl. Strijensas 22.11.1831, tr. Sara Zwingelaar, ged. Strijen 2.11.1772, overl. Strijensas 7.5.1849, dochter van Arij Zwingelaar en Maria den Boer.

II. Ary Schouwenburg, ged. Strijensas 1.11.1761, overl. Strijensas, begr. Strijen 13.2.1805, tr. 1e, ondertr. Strijen 3.6.1791 Bastiaantje den Boer, geb. Strijen 3.3.1769, begr. Strijen 27.8.1794, dochter van Arij Bastiaans den Boer en Lijntje Steenbergen, tr. 2e, ondertr. Strijen 27.4.1798 Pieternella van der Waal, geb. Strijen 2.2.1770, overl. Strijensas 13.11.1847, dochter van Jan van der Waal en Maaike van Strien. Pieternella tr. 2e Adrianus Stooker Arieszoon.

Uit het eerste huwelijk, geboren te Strijensas:

 1. Jacob Schouwenburg, geb. 22.12.1791, voerman en postiljon, aardappelboer, landbouwer, overl. 's-Gravendeel 10.11.1878, wonende Schenkeldijk 283, tr. Strijen 13.2.1814 Eva Esseboom, ged. Strijen 10.4.1790, overl. 's-Gravendeel 6.2.1865, dochter van Pieter Esseboom en Martha Verrijp.
  Jacob Schouwenburg wordt op 1.10.1811 aangesteld als voerman en postiljon (koetsier op een postkoets) van Sas op Dordrecht en Rotterdam (Gemeentearchief Strijen 1811).
  Volgens verhalen uit familie-overlevering van Jan Schouwenburg Jacobzoon (1888-1982) en Teunis Schouwenburg Ariezoon (zie VI) zou deze Jacob Schouwenburg een paar jaar na zijn aanstelling de opdracht hebben gekregen keizer Napoleon richting Rusland te rijden, waar de Franse legers probeerden het land te veroveren. Postiljon Schouwenburg bracht Napoleon tot Leipzig. Omdat Jacob met Eva Esseboom zou gaan trouwen mocht hij vanuit Leipzig terugkeren naar huis. Als dank voor zijn bewezen diensten kreeg hij van Napoleon een koperen tabaksdoos en een gedicht. De doos is in het Streekmuseum in Heinenoord te bezichtigen.
 2. Cornelia Schouwenburg, geb. 29.6.1793, verm. jong overl.
 3. Bastiaantje Schouwenburg, geb. 23.8.1794, tr. 1e Strijen 14.5.1815 Ary Schelling, ged. Oud-Beijerland 21.5.1791, landbouwer aan de Blaaksedijk, overl. Oud-Beijerland 29.4.1832, zoon van Klaas Rochuszoon Schelling en Jannetje de Koning, tr. 2e Oud-Beijerland 6.9.1833 Cornelis van der Linden, geb. 's-Gravendeel 6.11.1789, landbouwer te Hekelingen, weduwnaar van Adriaantje Visser, zoon van Jan van der Linden en Lijntje Molendijk.

Uit het tweede huwelijk, geboren te Strijensas:

 1. Cornelia Schouwenburg, geb. 12.2.1799, naaister, overl. Strijensas 9.8.1829, wonende te 's-Gravendeel aan de Schenkeldijk, tr. Strijensas 4.5.1824 Arij Hoek, geb. Strijen 14.11.1800, voerman, overl. Strijen 3.3.1873, zoon van Arij Hoek en Neeltje de Kreek.
  Als Arij Hoek in 1873 te Strijen overlijdt heeft hij vier vrouwen overleefd. Vermeld wordt dat hij weduwnaar is van respectievelijk Cornelia Schouwenburg, Adriana de Kreek, Maria Reijerkerk en Maria Troost.
 2. Jan Schouwenburg, geb. 30.1.1800, volgt III.
 3. Maaijke Schouwenburg, geb. 15.12.1802, overl. Strijensas 4.10.1850, tr. Strijensas 13.2.1834 Gerrit Jan Versendaal, geb. Strijensas 11.1.1808, arbeider, zoon van Gerrit Versendaal en Adriana van Bruggen. G.J. Versendaal trouwt 2e Strijensas 19.11.1852 Teuntje Bouwman.
  Als 78-jarige weduwnaar wordt Gerrit Jan Versendaal op 1.5.1884 uitgeschreven uit het Strijense bevolkingsregister, als zijnde vertrokken naar het plaatsje Holland, staat Michigan, Noord-Amerika.

 

III. Jan Schouwenburg, geb. Strijensas 30.1.1800, landbouwersknecht, aardappelboer, overl. Strijensas (sinds 1855 weer gemeente Strijen) 14.9.1859, tr. 1e Strijen 22.1.1823 Adriana van der Giessen, geb. Strijen 1803, overl. Strijen 28.1.1826 (ten huize van haar ouders, zij woonde met haar man aan de Schenkeldijk te 's-Gravendeel), begr. 's-Gravendeel 2.2.1826, dochter van Teunis van der Giessen van Martha Verrijp, tr. 2e 's-Gravendeel 11.7.1828 Adriaantje Snijders, geb. 's-Gravendeel 18.5.1805, overl. Strijen 6.4.1889, dochter van Dirk Snijders en Willempje Maaskant.
Bij haar overlijden woont Adriaantje Schouwenburg-Snijders op het adres B 63 te Strijen (Mookhoek) bij haar dochter Bastiaantje de Ruiter-Schouwenburg en gezin.

Uit het eerste huwelijk, geboren te 's-Gravendeel (Schenkeldijk):

 1. Arij Schouwenburg, geb. 31.7.1823, bouwknecht, overl. 's-Gravendeel 14.12.1881, tr. Strijen 31.3.1846 Neeltje Rozendaal, geb. Strijen (Oudendijk) 31.5.1823, overl. Dordrecht 15.3.1904, dochter van Pleun Rozendaal, landbouwer, en Willemijntje Wildeman.
 2. Teunis Schouwenburg, geb. 28.11.1824, volgt IV.
 3. Pieternella Schouwenburg, geb. 1826 (?).

Uit het tweede huwelijk, geboren te Strijensas (huisnr. 10):

 1. Dirk Schouwenburg, geb. 18.1.1834, overl. Strijensas 24.1.1834.
 2. Willempje Schouwenburg, geb. 13.5.1835, overl. Strijen 12.4.1858, tr. Strijen 18.4.1856 Jan Weeda, geb. Strijen 9.10.1828, arbeider, overl. Strijen(sas) 18.3.1905, eerder weduwnaar van Willemijntje van Bruggen, zoon van Hendrik Weeda, molenaar, en Bastiaantje Wassendonk. Jan Weeda trouwt als weduwnaar van Willempje Schouwenburg met Maria van Bruggen (3e huwelijk).
 3. Dirk Schouwenburg, geb. 26.8.1838, overl. Strijen(sas) 1.1.1879, wonende wijk F nummer 564, tr. Strijen 9.12.1864 Dirksje Pieterman, geb. Strijensas 27.1.1840, overl. Strijen 19.12.1920, dochter van Cornelis Pieterman en Jannigje Kleinjan. Dirksje Pieterman hertrouwt als weduwe met Johannes Cornelis van Bruggen.
 4. Bastiaantje Schouwenburg, geb. 24.2.1844, overl. Dordrecht 16.1.1923, tr. 1e Strijen 19.2.1864 Willem Rollof (Roelof), geb. 's-Gravendeel 12.12.1838, arbeider, overl. Dordrecht 8.7.1876, zoon van Arie Roelof en Krijna Warnar, tr. 2e Strijen 10.8.1882 Gerrit Adrianus de Ruiter, geb. 's-Gravendeel 27.1.1846, schipper, boerenarbeider, overl. Strijen (Mookhoek, huis nr. B 74a) 16.4.1904, zoon van Hendrik de Ruiter en Adriaantje van Gent.
 5. Adriana Schouwenburg, geb. 17.6.1849, overl. Strijensas 3.8.1850.


IV. Teunis Schouwenburg, geb. 's-Gravendeel (Schenkeldijk) 18.11.1824, arbeider, bouwknecht bij C. Molendijk op "Meeuwensoort", vrachtrijder, overl. 's-Gravendeel 13.11.1892, tr. 's-Gravendeel 21.10.1848 Maria Munter, geb. de Mijl 6.4.1825, voor haar huwelijk dienstbode bij bovengenoemde Molendijk, overl. 's-Gravendeel 4.9.1906, dochter van Arie Munter en Elisabeth Brand.

In het Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard, IJselmonde en Voorne Putten wordt op 25 mei 1890 het volgende vermeld:

"Op 19 mei 1890 ontlastte zich boven onze gemeente een hevig onweer. Aan de Schenkeldijk onder deze gemeente sloeg de bliksem in de woning van Teunis Schouwenburg, die in een ogenblik met bijna alles, behalve de bewoners, wat zich daarin bevond, een prooi der vlammen werd. Een koe, een kalf en twee varkens kwamen in de vlammen om. Een der brandspuiten uit de gemeente, ontboden zijnde, kon bij aankomst dan ook niet anders doen dan de omliggende gebouwen beschermen. Naar men zegt was alleen het gebouw verzekerd, maar de inboedel niet."

Na de brand werd door Teunis Schouwenburg een nieuw huis met schuur gebouwd, thans bekend als Schenkeldijk 91 en 91a.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Schouwenburg, geb. Strijensas 20.12.1848, overl. Strijensas 2.2.1849.
 2. Adriaantje Schouwenburg, geb. Mijnsheerenland 11.7.1850, overl. Mijnsheerenland 23.7.1850.
 3. Adriana Schouwenburg, geb. Mijnsheerenland 4.8.1851.
 4. Arie Schouwenburg, geb. 's-Gravendeel 2.12.1854 (huis nr. 318), overl. Maasdam 24.1.1869 (verdronken bij het schaatsen op de Binnenmaas).
 5. Elizabeth Schouwenburg, geb. 's-Gravendeel 24.7.1857 (huis nr. 317), overl. 's-Gravendeel 29.6.1858.
 6. Jan Schouwenburg, geb. 's-Gravendeel 3.6.1859 (huis nr. 317), overl. 's-Gravendeel 30.5.1860.
 7. Elisabeth Schouwenburg, 's-Gravendeel geb. 24.6.1861, tr. 's-Gravendeel 27.1.1883 Johannes Leendert den Engelse.
 8. Jan Schouwenburg, geb. 's-Gravendeel 3.4.1864, vrachtrijder, overl. 's-Gravendeel (Schenkeldijk 41) 23.3.1933, tr. Strijen 14.5.1885 Elisabeth Teuna Dalm, geb. Strijen 29.3.1858, overl. 's-Gravendeel 30.3.1943, dochter van Pieter Dalm en Elisabeth van Prooijen.
 9. Jacob Schouwenburg, geb. 's-Gravendeel 21.4.1865, overl. 's-Gravendeel 3.8.1865.
 10. Maria Schouwenburg, geb. 's-Gravendeel 7.8.1866, overl. 's-Gravendeel 30.1.1945, wonende Schenkeldijk 89d, tr. Hendrik Huisman, geb. 's-Gravendeel 17.9.1853, overl. 's-Gravendeel 9.1.1940, zoon van Jacob Huisman en Teuna Waalboer.
 11. Arie Schouwenburg, geb. 's-Gravendeel 27.3.1870, volgt V.


V. Arie Schouwenburg, geb. 's-Gravendeel 27.3.1870, vrachtrijder, overl. 's-Gravendeel (Schenkeldijk 91) 2.1.1931, tr. Strijen 27.9.1900 Jenneke Schouwenburg, geb. 's-Gravendeel 9.1.1875, overl. 's-Gravendeel 25.8.1954, wonende Schenkeldijk 91a, dochter van Bastiaan Schouwenburg (kleinzoon van de hierboven genoemde Jacob Schouwenburg en Eva Esseboom) en Janna de Zeeuw.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Janna Schouwenburg, geb. 14.3.1901, ongehuwd, overl. 's-Gravendeel 26.9.1996.
 2. Maria Schouwenburg, geb. 26.6.1902, overl. 's-Gravendeel 30.11.1903.
 3. Teunis Schouwenburg, geb. 27.10.1904, volgt VI.
 4. Maria Schouwenburg, geb. 13.2.1910, overl. 's-Gravendeel 2.11.1937, ongehuwd.

VI. Teunis Schouwenburg, geb. 's-Gravendeel 27.10.1904, vrachtrijder, overl. 's-Gravendeel 26.9.1991, wonende Schenkeldijk 91, tr. Puttershoek 5.3.1936 Lijntje Pluimert, geb. Puttershoek 3.10.1907, dochter van Jan Pluimert en Cornelia Quartel.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Arie Schouwenburg, geb. 9.9.1936, volgt VII.
 2. Cornelia Schouwenburg, geb. 17.9.1941, tr. 's-Gravendeel 20.4.1960 Pieter de Bruin, geb. Dubbeldam 12.9.1938.

VII. Arie Schouwenburg, geb. 's-Gravendeel 9.9.1936, transportondernemer, tr. 's-Gravendeel 22.9.1961 Johanna Adriana Verschoor, geb. 's-Gravendeel 12.10.1940, dochter van Adrianus Jan Verschoor en Johanna Bezemer.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Teunis Schouwenburg, geb. 24.7.1963, volgt VIII.
 2. Johanna Schouwenburg, geb. 28.5.1972.

VIII. Teunis Schouwenburg, geb. 's-Gravendeel 24.7.1963, tr. 's-Gravendeel 16.11.1984 Annelies Schelling, geb. Dordrecht 5.12.1962, dochter van Pieter Gerrit Schelling, landbouwer, en Ina Ampt.

Uit dit huwelijk:

 1. Alex Schouwenburg, geb. Dordrecht 14.2.1992.
 2. Nicole Schouwenburg, geb. 's-Gravendeel 13.8.1995.

A.O.M.

Bronnen: Burgerlijke Stand 's-Gravendeel, Strijen en Strijensas, fichescollectie Streekmuseum Heinenoord, aantekeningen N. van der Wulp en P.C.D. Bijl, informatie van J.A. Schouwenburg-Verschoor.

Naar boven