logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Stamreeks Robbemont

Terug naar genealogie

Gepubliceerd in de kwartaaluitgave van de Historische vereniging 's-Gravendeel in 2000

Een familie waarvan de naam veelvuldig voorkomt in 's-Gravendeel is de familie Robbemont. In een opsomming van 's-Gravendeelse familienamen, opgenomen in het boek "1593 's-Gravendeel 1993" lezen we op pagina 109 dat de naam Robbemont of Robbemond in 1990 20 tot 30 maal voorkomt in het telefoonboek van 1990.

De oorsprong van het 's-Gravendeelse geslacht ligt, voorzover na te gaan, in het land van Altena, met name in Almkerk. De oudste generaties, zo blijkt uit onderstaande stamreeks, komen we tegen in Werkendam en omgeving. De oorsprong van de naam zou in Frankrijk gelegen kunnen zijn, maar bewijzen daarvoor zijn niet gevonden.

Na 1760 komen een paar kinderen van Seger Robbemont en Lena Donkersloot naar 's-Gravendeel. Meerdere mensen verhuizen in die tijd in westelijke richting, waarschijnlijk omdat hier meer werk was dan in hun geboortestreek.

Na dik twee eeuwen zijn er honderden nazaten "Robbemont" in de Hoeksche Waard en op het Eiland van Dordrecht. De naam wordt aan het einde met een "t" of een "d" geschreven. Willekeur bij de inschrijvingen in de burgerlijke stand is hier debet aan. Het gebeurde wel, zoals ook hieronder blijkt, dat twee varianten van de achternaam in eenzelfde gezin voorkwamen.

De onderstaande stamreeks is samengesteld op basis van gegevens, verzameld door Cora de Waal-Robbemond en Niels Robbemont.
De stamreeks wordt in twee delen gepubliceerd. In het mei-nummer van "'s-Gravendeel door de eeuwen heen" zult u het tweede deel aantreffen.

 

Stamreeks Robbemont

I. Hendrick Wijnantszoon, woont in 1650 bij de Schans in de Werken (Werkendam), in 1675 op de Nieuwendijk, tr. Willemke Bastiaansdochter.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Werkendam:

 1. Wijnant Hendricks van Robbeaumont, volgt II.
 2. Mayke van Robbeaumont, ged. 21.1.1650.
 3. Cornelis van Robbeaumont, ged. 21.7.1652.
 4. Marij van Robbeaumont, ged. 14.3.1656.

II. Wijnant Hendricks van Robbeaumont, woont in 1675 op de Nieuwendijk, tr. N.N.

Uit dit huwelijk:

 1. Willemijntje Robbemont, ged. Nieuwendijk 10.2.1675.
 2. Jan Wijnants Robbemont, volgt III.
  N.B. Deze verbinding tussen II en III is niet zeker, er is geen bewijs voor gevonden.

III. Jan Wijnants Robbemont, tr. Aagje Segers Canis, dochter van Seger Bastiaanse Canis en Lijsbet Wielems.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Almkerk:

 1. Dingria Robbemont, ged. 24.2.1700.
 2. Wijnant Robbemont, ged. 2.10.1701.
 3. Seger Robbemont, ged. 18.11.1703.
 4. Lijsbet Robbemont, ged. 3.5.1705.
 5. Maijke Robbemont, ged. 27.5.1707.
 6. Seger Robbemont, ged. 27.1.1709, volgt IV.
 7. Jenneke Robbemont, ged. 8.11.1711.
 8. Arie Robbemont, ged. 7.10.1717.
 9. Willem Robbemont, ged. 5.6.1718.
 10. Mayke Robbemont, ged. 10.11.1720.


IV. Seger Jans Robbemont, ged. Almkerk 27.1.1709, overl. voor 9.7.1758, tr. Almkerk 28.4.1737 Lena Cornelisdr Donkersloot, overl. Almkerk 1.5.1773. Zij trouwt 2e 9.7.1758 met Cornelis van Maastricht.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Almkerk:

 1. Keeja Robbemont, ged. 17.11.1737, (ingeschreven in doopregister als "Keeja Robjemont"), vertrokken naar 's-Gravendeel in 1761, belijdenis ald. 1775, tr. Adriaan de Kievit.
 2. Aagje Robbemont, ged. 22.11.1739, jong overl.
 3. Aagje Robbemont, ged. 1.4.1742, naar 's-Gravendeel in 1764, belijdenis 's-Gravendeel 20.3.1777, overl. 's-Gravendeel 14.3.1812, tr. 1e, aang. 's-Gravendeel 4.1764 Huig Leenderts Tak, weduwnaar, overl. 's-Gravendeel 29.12.1788, tr. 2e, aang. 's-Gravendeel 10.5.1799 Jacobus van Halteren, eerder weduwnaar van Woutrijna Smits, timmerman aan de Strijensedijk, overl. 's-Gravendeel 9.1.1818.
 4. Jan Robbemont, ged. 3.11.1743 (ingeschreven in doopregister als "Jan Roggebont").
 5. Cornelis Robbemont, ged. 20.2.1746, volgt V.
 6. Lambert Robbemont, ged. 11.10.1750.

V. Cornelis Robbemont, ged. Almkerk 20.2.1746, verhuist in 1768 van Almkerk naar 's-Gravendeel, belijdenis 's-Gravendeel 28.3.1776, koopt in 1803 een huis in de Lange Kerkstraat, begr. 's-Gravendeel 15.3.1806, tr. ca. 1765/68 Maartje Cornelisdr Barendrecht, begr. 's-Gravendeel 27.8.1807.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Lena Robbemont, ged. 13.4.1769, in 1789 naar Strijen, overl. Strijen 9.7.1844, tr., aang. Strijen/'s-Gravendeel 17.5.1788 Cornelis Ariense Maaskant, geb. Strijen, overl. Strijen 4.5.1810, oud 49 jaar, tr. 2e Strijen 6.11.1819 Aart Verhoef, geb. Strijen 9.10.1768, winkelier, aardappelboer, overl. Strijen 8.3.1838, eerder weduwnaar van Lijntje Klein, zoon van Govert Verhoef en Pleuntje Heijkoop.
 2. Adriana Robbemond, geb. 25.12.1770, belijdenis 's-Gravendeel 1.4.1794, overl. Strijen 26.4.1832, tr. 1e 's-Gravendeel 20.5.1798 Barend Knoest, geb. Steenderen, overl. Hellevoetsluis 29.1.1820, won. Strijen, tr. 2e Strijen 29.11.1821 Willem Hendrik Stits, ged. Zutphen 2.1.1755, schoenmaker, overl. Strijen 6.12.1821 (een week na het huwelijk), eerder weduwnaar van Maartje Visser, zoon van Hans Jurjen Stits en Fenneke van Haarst.
 3. Zeger Robbemont, geb. 4.9.1773, volgt VI.
 4. Cornelia Robbemont, geb. 1775.
 5. Aagje Robbemont, geb. 20.3.1777.

VI. Zeger Robbemont, geb. 's-Gravendeel 4.9.1773, arbeider, landbouwer, overl. Strijen 18.2.1841, tr. 's-Gravendeel 4.5.1800 Maria Hoek, ged. Numansdorp 13.12.1772, overl. 's-Gravendeel 19.12.1815, dochter van Willem Hoek en Jannigje de Zeeuw.

Zeger werd in de Frans tijd, om precies te zijn op 28.7.1796 gearresteerd omdat hij Oranje liedjes zong, hetgeen toen verboden was. Hij woonde aan de Noord Voorstraat. In 1809 woont hij in de Kerkstraat.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Jannigje Robbemont, geb. 13.3.1801, overl. Strijen 10.11.1872, tr. Strijen 28.11.1828 Hendrik Beks, geb. 's-Gravendeel 16.11.1804, arbeider, overl. Strijen 4.1.1890, zoon van Bastiaan Beks en Magdalena Veerman.
 2. Cornelis Robbemont, geb. 23.5.1803, volgt VII.
 3. Willem Robbemont, geb. 31.1.1806, arbeider, tr. Strijen 23.9.1830 Jacoba Ras, geb. Strijensas 15.6.1802, dochter van Willem Ras en Anna van Halteren. Zij vertrekken van Strijen naar Numansdorp, in 1846 naar Baarle-Nassau.
 4. Marigje Robbemond, geb. 31.3.1810, overl. Maasdam 18.3.1876, tr. 1e Strijen 20.2.1835 Johannes Verschoor, geb. Strijen 9.6.1804, arbeider, overl. Strijen 22.1.1868, zoon van Arie Verschoor en Pietertje Legerstee, tr. 2e Maasdam 29.9.1870 Leendert Belder, geb. Maasdam 5.3.1803, melkboer, landbouwer, overl. Maasdam 21.12.1880, eerder weduwnaar van Sijgje Jabaaij, zoon van Corstiaan Belder en Adriana de Geus.

Naast deze kinderen werden twee kinderen van Zeger Robbemont en Maria Hoek in één kistje begraven op 17.12.1808 te 's-Gravendeel.

 

VII. Cornelis Robbemond, geb. 's-Gravendeel 23.5.1803, arbeider, overl. 's-Gravendeel 11.1.1847, tr. 's-Gravendeel 2.2.1828 Anna Waalboer, geb. 's-Gravendeel 2.3.1799, overl. 's- Gravendeel 22.4.1854, dochter van Cornelis Waalboer en Maaike Verdonk.

Cornelis werd op 29.4.1822 ingedeeld als Milicien bij de Tweede Afdeling Kurassiers voor de tijd van vijf jaar. In 1823 werd bij vrijgesteld van najaarsexercities. Eervol ontslag volgde op 10.3.1827.

Bij de volkstelling van 1830 woonde Cornelis met zijn jonge gezin aan de Achterdijk. Zij waren toen de enigen in 's-Gravendeel met de naam Robbemont.

De strijd tegen de Belgen diende zich aan en Cornelis moest in 1831 opnieuw in het leger. Hij werd ingedeeld als Milicien bij de Vijfde Afdeling Infanterie als plaatsvervanger van Simon Zeedijk uit Middelharnis. Gedurende de opstand in België diende hij bij het mobiele leger in 1832, 1833 en 1834. Op 18.3.1831 wordt hij bevorderd tot Fuselier.

Op 5.4.1832 wordt Cornelis onderscheiden met het Metalen Kruis. Het Metalen Kruis werd ingesteld bij Koninklijk Besluit van 12.9.1831, nr. 70 en vervaardigd uit het in het gevecht bij Hasselt op 8.8.1831 veroverde geschut en werd verleend aan allen, zonder onderscheid van rang, die in 1830 en 1831 onder de wapenen waren geweest. Aan degenen die het Kruis ontvingen werd tevens een certificaat uitgereikt, dat men gerechtigd was het Kruis te dragen. Op 15.9.1839 verliet Cornelis het korps wegens eervolle dienst.

Tijdens zijn diensttijd, in 1832, kreeg hij regelmatig verlof omdat zijn vrouw aan het kwakkelen was met haar gezondheid en een gevaarlijke operatie moest ondergaan. De 's- Gravendeelse burgemeester schreef op 31.10.1832 aan de commandant: "De vrouw van Cornelis Robbemond, nog steeds aan hetzelfde ongemak laborerende en daardoor onder chirurgicale behandeling zijnde, heeft mij verzocht Uedel gestr. eenige dagen verlof voor haare man te verzoeken, aangezien zij in haar omstandigheden zeer verlangend is hem te zien."

Na zijn diensttijd leefde Cornelis met zijn gezin in armoe. Zij woonden enige tijd te Ridderkerk en werden daar opgenomen in de "bedeling".

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel (m.u.v. nr. 6):

 1. Rhein Robbemond, geb. 25.4.1828 (Schenkeldijk), arbeider, overl. Dordrecht 6.1.1904, tr. 1e 's-Gravendeel 8.3.1850 Niesje van Brugge, geb. 's-Gravendeel 9.12.1826, overl. Dubbeldam 19.6.1866, dochter van Floris van Brugge en Trijntje van den Berg, tr. 2e 's-Gravendeel 18.10.1866 Lena Mol, geb. 's- Gravendeel 2.5.1825, overl. Dubbeldam 3.10.1896, dochter van Jan Mol en Pietertje Barendrecht.
  Rhein en zijn eerste vrouw vertrokken in 1856 naar Dubbeldam. Het ging hun daar niet voor de wind. In 1859 klopten zij aan bij het burgerlijk armbestuur om bijstand. De gemeente 's-Gravendeel, nog enige jaren verantwoordelijk voor vertrokken inwoners, wilde alleen de huishuur compenseren met 50 cent per week en verder niets: "Indien arbeiders in de kracht huns levens en in gezonde dagen bij overvloed van werk reeds ondersteuning vorderen en men daarin bewilligen moete, dan zullen de meer gegoede ingezetenen spoedig onder de lasten bezwijken".
  De werkloosheid van Rhein had een reden. Hij tobde met zijn gezondheid en ook vrouw en kinderen waren regelmatig ziek.
 2. Maria Robbemond, geb. 1.3.1830, overl. Ridderkerk 17.5.1843.
 3. Maaijke Robbemond, geb. 25.9.1831, overl. 's-Gravendeel 27.4.1833.
 4. Cornelis Robbemond, geb. 1.12.1833, arbeider, overl. Dubbeldam 8.7.1898, tr. Dubbeldam 6.5.1859 Elisabeth de Bree, geb. Dubbeldam 27.11.1833.
  Eind 1848 werd Cornelis met een mes gestoken door Jacob Kleinendorst. Hij liep twee wonden op en kon twee weken niet werken. Zijn broer Rhein was getuige van het voorval en hij klaagde Kleinendorst aan bij de recht bank.
 5. Maaike Robbemond, geb. 30.1.1836, overl. 's-Gravendeel 12.12.1872, tr. 's- Gravendeel 23.10.1857 Jan Pluimert, geb. 's-Gravendeel 30.12.1826, arbeider, zoon van Hendrik Pluimert en Bastiaantje van Merlo.
 6. Zeger Robbemont, geb. Maasdam 5.11.1839, volgt VIII.


VIII. Zeger Robbemont, geb. Maasdam 5.11.1839, arbeider, wonende in Bevershoek en aan de Beneden Havendijk, overl. 's-Gravendeel 21.4.1906, tr. 's-Gravendeel 21.11.1862 IngetjeMol, geb. 's-Gravendeel 14.9.1842, overl. 's-Gravendeel 1.8.1913, dochter van Teunis Mol en Cornelia van Grondelle.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Cornelis Robbemont, geb. 25.3.1863, arbeider, overl. 's-Gravendeel 5.12.1930, tr. 's-Gravendeel 14.5.1887 Jannigje Arbacht, geb. Westmaas 16.12.1864, overl. 's-Gravendeel 4.1.1958, dochter van Klaas Arbacht en Cornelia in 't Veld.
 2. Teunis Robbemond, geb. 25.4.1864, overl. 's-Gravendeel
 3. Cornelia Robbemont, geb. 1.1.1866, tr. 's-Gravendeel 23.5.1885 Arie deZeeuw, geb. 's-Gravendeel 4.9.1859, zoon van Arie de Zeeuw en Maaike van der Wulp.
 4. Teunis Robbemont, geb. 18.1.1868, fabrieksarbeider, overl. 's-Gravendeel 4.11.1955, wonende Strijensedijk 112, tr. 's-Gravendeel 12.5.1894 AnnigjeSmaal, geb. 's-Gravendeel 16.7.1871, overl. 's-Gravendeel 11.10.1941, dochter van Leendert Smaal en Lena van der Giessen.
 5. Anna Robbemont, geb. 24.2.1870, overl. Dordrecht 25.11.1951, woonde o.a. Beneden Havendijk 11 te 's-Gravendeel, tr. 's-Gravendeel 18.3.1893 JanSnijders, geb. 's-Gravendeel 13.2.1870, asfalteerarbeider, overl. Rotterdam 6.5.1903, zoon van Cornelis Snijders en Jannigje van Twist.
 6. Adriana Robbemont, geb. 4.5.1872, overl. Dordrecht 10.4.1950, wonende Strijensedijk 127 te 's-Gravendeel, tr. 's-Gravendeel 30.4.1892 Arie de Man, geb. 's-Gravendeel 7.6.1867, landarbeider, oliehandelaar, overl. 's-Gravendeel 27.4.1944, zoon van Gerrit de Man en Teuntje de Zeeuw.
 7. Maaike Robbemont, geb. 2.7.1874, overl. 's-Gravendeel 22.9.1874.
 8. Maaike Robbemond, geb. 5.8.1875, overl. 's-Gravendeel 17.7.1964, wonende 't Stee 15 te 's-Gravendeel, tr. 's-Gravendeel 20.4.1895 Mels Smaal, geb. 's- Gravendeel 7.2.1871, fabrieksarbeider, overl. 's-Gravendeel 19.1.1954, zoon van Jan Smaal en Anna Sint Nicolaas.
 9. Leendert Robbemont, geb. 1877, overl. 's-Gravendeel 18.5.1879.
 10. Reinier Robbemont, geb. 1.5.1879, volgt IX.
 11. Leendert Robbemond, geb. 9.10.1881, overl. 's-Gravendeel 20.1.1967, tr. 's- Gravendeel 10.11.1906 Adriana van de Ree, geb. Puttershoek 27.8.1887, overl. 's-Gravendeel 16.12.1930, wonende aan de Strijensedijk, dochter van Marinus van de Ree en Hilligje van Roon.
 12. Arie Robbemont, geb. 12.9.1884, fabrieksarbeider, overl. Dordrecht 30.4.1967, tr. 's-Gravendeel 15.10.1904 Adriaantje Borel, geb. Strijen 14.5.1885, overl. 's-Gravendeel 7.1.1969, dochter van Adriaantje Borel. Zij woonden Gorsdijk 44 en Kooijstraat 11 te 's-Gravendeel.
 13. Maria Robbemont, geb. 10.7.1887, overl. 's-Gravendeel 30.8.1888.


IX. Reinier Robbemont, geb. 's-Gravendeel 1.5.1879, arbeider, overl. 's-Gravendeel 9.7.1964, wonende Kooijstraat 9, tr. 's-Gravendeel 9.5.1903 Lena Smits, geb. Dubbeldam 19.10.1878, overl. 's-Gravendeel 25.9.1961, dochter van Cornelis Smits en Trijntje Moret.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Zeger Robbemont, geb. 21.2.1904, overl. 's-Gravendeel 5.12.1984, wonende Badhuisstraat 14 te 's-Gravendeel, tr. 's-Gravendeel 22.10.1927 Lena Stam, geb. 's-Gravendeel 25.12.1900, overl. 's-Gravendeel 18.11.1984, dochter van Hendrik Stam en Annigje de Man.
 2. Trijntje Robbemond, geb. 2.8.1905, overl. Dordrecht 29.12.1976, wonende te Strijen, tr. 's-Gravendeel 30.4.1927 Cornelis van Driel, geb. Strijen 5.8.1901, fabrieksarbeider, overl. Dordrecht 13.2.1975, zoon van Jakob van Driel en Lena van Luik.
 3. Ingetje Robbemond, geb. 11.1.1908, overl. 's-Gravendeel 20.8.1996, tr. TeunisKraak, geb. ‘s-Gravendeel 6.6.1905, winkelier aan de Langestraat 37, overl. 's- Gravendeel 19.4.1967, zoon van Dirk Kraak en Dirksje Hooghart.
 4. Cornelia Robbemont, geb. 26.7.1910, ongehuwd, overl. Dordrecht 19.10.1985.
 5. Cornelis Robbemont, geb. 14.2.1913, volgt X.
 6. Aart Robbemont, geb. 19.3.1915, vlasarbeider, overl. 's-Gravendeel 7.1.1989, tr. Puttershoek 13.12.1934 Maria Bijl, geb. Puttershoek 16.6.1917, dochter van Willem Bijl en Cornelia Wilhelmina Bax.
 7. Anna Robbemont, geb. 31.1.1918, tr. C. van Genderen.
 8. Willempje Robbemont, geb. 27.2.1921, tr. Sjoukje Waltje.

X. Cornelis Robbemont, geb. 's-Gravendeel 14.2.1913, chauffeur, overl. Dordrecht 19.8.1984, tr. 's-Gravendeel 7.12.1935 Judith Elizabeth Baars, geb. 's-Gravendeel 18.6.1915, dochter van Jacob Baars en Lijntje van Iperen.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Reinier Jacob Robbemont, geb. 10.5.1936, tr. E.J. de Groot.
 2. Jacob Reinier Robbemont, geb. 8.2.1941, volgt XI.

XI. Jacob Reinier Robbemont, geb. 's-Gravendeel 8.2.1941, meewerkend voorman, tr. 's- Gravendeel 15.9.1965 Pietertje Cornelia de Zeeuw, geb. 's-Gravendeel 28.8.1943, dochter van Arie Cornelis de Zeeuw en Elisabeth Anje Schuuring.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Cornelis Arie Robbemont, geb. 13.10.1966, beleidsmedewerker Waterschap De Groote Waard te Klaaswaal en bestuurssecretaris verzorgingstehuis "Immanuël" te 's-Gravendeel.

AOM

Bronnen: verzamelde informatie fam. J.R. Robbemont, burgerlijke stand ‘s-Gravendeel en Strijen, brievenboe ken ‘s-Gravendeelse burgemeesters, fichescollectie Streekmuseum Hoeksche Waard.