logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Stamreeks De Geus

Terug naar genealogie

Gepubliceerd in de kwartaaluitgave van de Historische vereniging 's-Gravendeel in 2003

Een minister met 's-Gravendeelse roots

Wie tegenwoordig het nieuws via krant en televisie volgt komt veelvoudig de naam tegen van Aart Jan de Geus, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Balkenende II.

Bij de naam Aart Jan de Geus moet bij kenners van 's-Gravendeelse geslachten een belletje gaan rinkelen, want deze naam komt in het verleden van ons dorp meermalen voor. In 1913 emigreerde namelijk ene Aart Jan de Geus met zijn gezin naar het verre Brazilië (zie ons thema-nummer over emigratie van november 2001). Heeft de minister toevallig dezelfde naam of is er een link met de 's-Gravendeelse familie De Geus?

Op 12.10.1822 werd in 's-Gravendeel Arij de Geus geboren als zoon van Jan de Geus en Jannigje Ligthart. Arij werd arbeider en winkelier en trouwde op 8.11.1845 te 's-Gravendeel met Teuntje Moret , geboren te 's-Gravendeel op 17.8.1823, dochter van Jan Moret en Pleuntje Kooiman. Arij en Teuntje werden samen oud, zij waren precies 61 jaar getrouwd. Op 8.11.1906 overleed Arij te 's-Gravendeel. Zijn vrouw leefde daarna nog 10 jaar. Zij overleed op 1.12.1916 te 's-Gravendeel, 93 jaar oud.

Hun huwelijk was niet alleen lang, maar eveneens vruchtbaar. Zij kregen de volgende kinderen, allen te 's-Gravendeel geboren:

 1. Jannigje de Geus , geb. 18.12.1845, overl. 's-Gravendeel 9.2.1847.
 2. Jan de Geus , geb. 3.7.1850, vlasboer, overl. 's-Gravendeel 18.6.1916, tr. 's-Gravendeel 16.11.1876 Belia Naaktgeboren , geb. 's-Gravendeel 25.3.1854, overl. 's-Gravendeel 18.11.1914, dochter van Lodewijk Naaktgeboren en Adriaantje van der Giessen.
 3. Pleuntje de Geus , geb. 6.7.1852, overl. 's-Gravendeel 16.1.1872, ongehuwd.
 4. Aart Jan de Geus , geb. 19.1.1854, arbeider, winkelier, koopman, landbouwer, emigreerde in 1913 naar Brazilië, overl. Carambei (Brazilië) 5.1.1929, tr. 's-Gravendeel 7.11.1874 Leentje Kranendonk , geb. 's-Gravendeel 11.4.1856, overl. Carambei (Brazilië) 1924, dochter van Leendert Kranendonk en Wijntje Smitskam.
 5. Hendrik de Geus , geb. 11.12.1855, overl. 's-Gravendeel 25.9.1856.
 6. Jannigje de Geus , geb. 15.3.1857, tr. 's-Gravendeel 19.5.1877 Arie Smaal , geb. 's-Gravendeel 18.1.1854, arbeider, graanhandelaar, overl. Dordrecht 20.5.1925, zoon van Adriaan Smaal en Aaltje Mol.
 7. Grietje de Geus , geb. 25.7.1858, overl. 's-Gravendeel 19.10.1942, tr. 's-Gravendeel 10.7.1879 Bastiaan Zuiderent , geb. Kleine Lindt 1.7.1857, broodbakker, overl. 's-Gravendeel 4.3.1930, zoon van Aart Zuiderent en Pietronella Mol.
 8. Hendrik de Geus , geb. 17.3.1860, overl. 's-Gravendeel 11.5.1861.
 9. Hendrika de Geus , geb. 10.7.1861, overl. 's-Gravendeel 16.1.1948, tr. 's-Gravendeel 15.4.1882 Pieter de Geus , geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 11.5.1856, arbeider, fruithandelaar, overl. 's-Gravendeel 8.3.1922, zoon van Pieter de Geus en Adriaantje de Vlaming.
 10. Arie de Geus , geb. 7.8.1862, overl. 's-Gravendeel 4.9.1865.
 11. Elisabeth de Geus , geb. 27.9.1863, overl. Dubbeldam 6.9.1929, tr. 's-Gravendeel 19.5.1883 Arie Gijsbert Quartel , geb. Zuid-Beijerland ca 1853, koopman, overl. Dordrecht 9.7.1929, zoon van Arie Quartel en Maaike Herweijer.
 12. Clasina Elzelina Jacoba de Geus , geb. 3.5.1865, overl. Dubbeldam (Wieldrecht) 20.1.1912, tr. 's-Gravendeel 22.5.1886 Pieter Overwater , geb. Maasdam 13.1.1863, schipper, overl. Dubbeldam (Wieldrecht) 12.11.1948, zoon van Teunis Overwater en Neeltje van Waardenburg.

Jan de Geus (nr. 2) en zijn vrouw Belia Naaktgeboren kregen zes kinderen, waarvan de jongste, Aart Jan de Geus , op 19.12.1890 te 's-Gravendeel geboren werd. Hij werd vernoemd naar de broer van zijn vader, die later zou emigreren (nr. 4).

Aart Jan leerde voor onderwijzer en werd later hoofd van de "Juliana" ULO in Dordrecht. Hij trouwde op 29.8.1917 te 's-Gravendeel met Aaltje Smaal , geboren te 's-Gravendeel op 6.5.1895, dochter van Arie Smaal en Jannigje de Geus (nr. 6 uit het bovenstaande overzicht). Aart Jan en Aaltje waren neef en nicht van elkaar, hetgeen bij vroegere huwelijken wel vaker voorkwam.

Aart Jan de Geus en Aaltje Smaal kregen te Dordrecht zes kinderen, waaronder de vader van minister de Geus.

Uit dit verhaal blijkt dat Aart Jan de Geus, die het avontuur in Brazilië zocht, een broer was van de overgrootvader van minister De Geus.

Velen in 's-Gravendeel kunnen zich achterneef of -nicht noemen van de bekende politicus.

AOM

Naar boven