logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Stamreeks Barth

Terug naar genealogie

Gepubliceerd in de kwartaaluitgave van de Historische vereniging 's-Gravendeel in 1996

In de vorige afleveringen van deze rubriek zijn twee familie's aan bod gekomen die vrijwel vanaf de stichting van 's-Gravendeel in ons dorp hebben gewoond. Ditmaal wordt een stamreeks van de familie Barth gepubliceerd. De familie Barth is een relatief "jonge" familie in 's-Gravendeel. Voor het eerst in 1812 wordt Johan Frederik Barth genoemd in de annalen van de gemeente 's-Gravendeel als hij zich aanmeldt als veldwachter en ook als zodanig wordt benoemd.

Over de herkomst van deze Johan Frederik is het volgende bekend. Zijn overlijdensakte vermeldt dat hij geboren is in Fulda in Duitsland. Volgens een brief uit de nalatenschap van de heer N. van der Wulp zou hij een Pruisisch soldaat zijn geweest. Concrete aanwijzingen hiervoor zijn echter niet gevonden, net zomin als bewijzen waar de naam Barth vandaan komt. Mogelijk is de familienaam afgeleid van het patronym Bartholomeuszoon. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er banden bestaan met het plaatsje Barth, gelegen aan de Oostzeekust in het noorden van de voormalige D.D.R.

De familie Barth is wijd vertakt in 's-Gravendeel en omstreken. In het telefoonboek van 1994 vinden wij 20 vermeldingen in 's-Gravendeel. Ook in Dordrecht en Rotterdam komt de naam voor.

De Volkstelling van 1947 vermeldt 281 personen in Nederland die de geslachtsnaam Barth dragen. Het grootste deel hiervan, 55 personen, woont in onze gemeente. Rotterdam volgt met 32, Amsterdam met 26 en Dordrecht met 25.

 

Stamreeks Barth

I. Johan Fredrik Barth, geb. Fulda (Duitsland) 1760, zoon van Hendrik Barth en Catharina van Kuppelen, veldwachter, wonende Buitendijk en Noord Voorstraat, overl. 's-Gravendeel 10.9.1823, tr. (1) Sara Kommer, overl. Hoogerheide 23.4.1809, begr. Woensdrecht, tr. (2) 25.6.1809 Catharina Geerbuis, geb. Middelburg 8.3.1776, overl. 's-Gravendeel 10.2.1852, genoemd als waschvrouw, eerder weduwe van Gerrit Gerritsen.

J.F. Barth, voormalig grenswachter, wordt in 1812 benoemd tot veldwachter in 's-Gravendeel en Leerambacht, tegelijkertijd met F.A.C. Seitz. Zij werden gekozen uit 15 aanmeldingen.
Uit een brief van de burgemeester van 's-Gravendeel van 5.8.1822 blijkt dat Johan Frederik van 1779 tot 1812 als sergeant-majoor "in het militaire vak den lande gedient heeft". Zijn baan als veldwachter is zeer gevarieerd, zo lezen wij. Naast de rondgang door de gemeente treedt hij op als bode in de huishoudelijke dienst van het plaatselijke bestuur en "dicteert hij de gemeenteraad". Deze ongebruikelijke situatie is blijkens de brief een gevolg van bezuinigingen.

Uit het eerste huwelijk (o.a.):

 1. Johan Frederik Barth, ged. 's-Gravenhage 16.8.1798, overl. Heerjansdam 14.7.1862, tr. Heerjansdam 9.2.1828 Hendrikje Westerman, geb. Heerjansdam 17.4.1805, overl. Heerjansdam 16.4.1856, dochter van Gerrit Westerman en Marijgje Vlasblom. Uit dit huwelijk nageslacht te Heerjansdam.
 2. Jacobus Florentinus Barth, geb./ged.(R.K.) Haarlem 3/4.11.1800, volgt II.
 3. Geertruida Petronella Barth, ged. Haarlem 9.10.1802, tr. 's-Gravendeel 4.11.1828 Gerardus van de Cant, geb. 1796, klompenmaker uit Haren (N.B.)

Uit het tweede huwelijk:

 1. Carolus Barth, geb. Dubbeldam/ged. Dordrecht (R.K.) 3.8.1810, wagenmaker, kastelein, overl. Dubbeldam 16.10.1872, tr. 's-Gravendeel 8.9.1838 Cornelia van Wijk, geb. 's-Gravendeel 15.9.1812, herbergierster, winkelierster, overl. Numansdorp 17.8.1896, dochter van Johannes van Wijk en Geertruij de Best. Uit dit huwelijk 9 kinderen. Van dit echtpaar stamt o.a. de smids-familie Barth te 's-Gravendeel en Maasdam.
 2. Benedictus Barth, geb. 's-Gravendeel 10.2.1815, klompenmaker, overl. 's-Gravendeel 8.3.1841, ongehuwd.

II. Jacobus Florentinus Barth, geb./ged. (R.K.) Haarlem 3/4.11.1800, bakkersknecht, veldwachter, wonende Havendijk, overl. 's-Gravendeel 21.7.1872, tr. 's-Gravendeel 17.11.1821 Adriana van der Waal, geb. Sleeuwijk 14.5.1796, overl. 's-Gravendeel 11.7.1863, dochter van Willem van der Waal en Johanna van Krimpen.

Jacobus Florentinus treedt in de voetsporen van zijn vader: hij wordt in oktober 1820 aangesteld als veldwachter van 's-Gravendeel tegen een salaris van f. 190,50 per jaar. Op 15.11.1830 schrijft de burgemeester van 's-Gravendeel over hem: "Hij kan lezen en schrijven, maar munt er niet in uit. Hij heeft nooit een borrel te veel opgehad".

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Johannis Barth, geb. Sleeuwijk 25.5.1823, volgt III.
 2. Johan Fredrik Barth, geb. 's-Gravendeel 7.12.1825, overl. 's-Gravendeel 22.12.1828.
 3. Johanna Pieternella Barth, geb. 's-Gravendeel 14.3.1828, dienstbode te Dordrecht.
  Uit haar werd geboren:
  Johanna Barth, geb. 's-Gravendeel 1.6.1855, overl. 's-Gravendeel 4.6.1856.
 4. Sara Barth, geb. 's-Gravendeel 2.10.1830, broodbakster, overl.'s-Gravendeel 8.11.1893, tr. (1) 's-Gravendeel 17.12.1858 Leendert den Houter, geb. Prinsenland (N.B.) 23.9.1817, overl. 's-Gravendeel 23.12.1871, bakker, weduwnaar van Jannigje Kleinjan, zoon van Leendert den Houter en Kaatje van der Plas, tr. (2) 's-Gravendeel 20.7.1876 Machiel Bax, geb. 's-Gravendeel 18.3.1829, koornmolenaar, overl. 's-Gravendeel 23.10.1917, weduwnaar van Anna Quartel, zoon van Gerrit Bax en Jannigje Katoen.
 5. Johan Frederik Barth, geb. 's-Gravendeel 21.2.1833, overl. 's-Gravendeel 27.11.1896, metselaar, wonende Gorsdijk, tr. (1) 's-Gravendeel 1.5.1857 Pietertje Naaktgeboren, geb. 's-Gravendeel 6.8.1835, overl. 's-Gravendeel 21.2.1862, dochter van Pieter Naaktgeboren en Wijntje Smitskam, tr. (2) 's-Gravendeel 25.11.1868 Aaltje Boogaard, geb. Hardinxveld 29.10.1835, overl. 's-Gravendeel 2.3.1886, dochter van Jan Boogaard, arbeider en Neeltje Brandwijk. Van dit echtpaar stamt o.a. de metselaarsfamilie Barth uit Mookhoek/Schenkeldijk.
 6. Adriana Jacoba Barth, geb. 's-Gravendeel 29.10.1835, overl. Puttershoek 12.12.1879, tr. Puttershoek 14.5.1865 Jan van Neutigem, geb. Puttershoek 22.4.1836, schippersknecht, overl. voor 1892, zoon van Elisabeth van Neutigem.
 7. Hendrika Susanna Barth, geb. 's-Gravendeel 3.6.1838, overl. 's-Gravendeel 13.3.1895, tr. 's-Gravendeel 17.1.1862 Abraham de Jong, geb. 's-Gravendeel 28.9.1839, timmerman, overl. 's-Gravendeel 3.9.1862, zoon van Abraham de Jong en Maaike de Ruiter, winkelierster.
  Als weduwe bevalt Hendrika Susanna op 9.7.1876 van een zoon: Jacobus Florentinus Barth, die later naar Maasdam vertrok en daar huwde met Jannigje van Houwelingen, waaruit nageslacht is voortgekomen.
 8. Wilhelmina Anthonia Barth, geb. 's-Gravendeel 25.5.1841, tr. Puttershoek 24.2.1867 Arie Kranendonk, geb. Puttershoek 23.4.1843, zoon van Cornelis Kranendonk en Maria van Hoek. Zij vertrekken in 1898 naar Loosduinen.

III. Willem Johannis Barth, geb. Sleeuwijk 25.5.1823, bierbrouwersknecht, tevens nachtwaker, wonende Havendijk, overl. 's-Gravendeel 29.5.1897, tr. 's-Gravendeel 26.3.1847 Cornelia van den Berg, geb. 's-Gravendeel 21.8.1821, overl. 's-Gravendeel 19.3.1906, dochter van Arie van den Berg, metselaar, en Ingetje Muller.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Ingetje Barth, geb. 17.1.1849, overl. 's-Gravendeel 16.9.1890, tr. 's-Gravendeel 8.5.1879 Adrianus Kranendonk, geb. 's-Gravendeel 7.5.1840, arbeider, wonende Strijensedijk, overl. 's-Gravendeel 12.11.1893, zoon van Leendert Kranendonk en Wijntje Smitskam.
 2. Jacobus Florentinus Barth, geb. 2.11.1850, arbeider, wonende Renooishoek 39, overl. 's-Gravendeel 7.12.1926, tr. 's-Gravendeel 27.4.1878 Alida de Man, geb. 's-Gravendeel 28.2.1856, dochter van Gerrit de Man en Teuntje de Zeeuw. De weduwe Barth-de Man vertrekt naar Papendrecht.
 3. Adriana Barth, geb. 16.2.1852, overl. 's-Gravendeel 9.3.1852.
 4. Arie Barth, geb. 15.1.1854, overl. 's-Gravendeel 20.3.1880, ongehuwd.
 5. Willem Barth, geb. 2.3.1857, volgt IV.
 6. Adriana Barth, geb. 1.12.1859, overl. 's-Gravendeel 27.6.1860.
 7. Adriana Barth, geb. 7.9.1861, overl. 's-Gravendeel 20.1.1928, tr.'s-Gravendeel 5.7.1890 Arie Visser, geb. 's-Gravendeel 10.11.1855, overl. Dordrecht 19.12.1934, eerder weduwnaar van Jannigje van der Feest, zoon van Jan Visser en Cornelia Barendregt.
 8. Frans Barth, geb. 27.1.1863, overl. 's-Gravendeel 14.4.1863.

IV. Willem Barth, geb. 's-Gravendeel 2.3.1857, arbeider, nachtwaker, wonende Molendijk 55, overl. 's-Gravendeel 23.3.1923, tr. 's-Gravendeel 28.4.1883 Cornelia van Drongelen, geb. Maasdam 20.2.1860, overl. 's-Gravendeel 18.8.1906, dochter van Leendert van Drongelen en Janna Havelaar.

In eerste instantie is Willem Barth tweede nachtwaker in het dorp. Wanneer nachtwaker-klapperman Hendrik van der Linden in 1918 eervol ontslag wordt verleend, wordt W. Barth eerste nachtwaker.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Leendert Barth, geb. 7.3.1884, overl. 's-Gravendeel 25.3.1884.
 2. Leendert Barth, geb. 27.1.1885, overl. 's-Gravendeel 18.12.1889.
 3. Cornelia Barth, geb. 17.9.1886, overl. 's-Gravendeel 23.9.1960, tr. 's-Gravendeel 21.5.1910 Cornelis Naaktgeboren, geb. 's-Gravendeel 14.8.1883, vlasarbeider, molenaarsknecht, wonende Nieuweweg 2, overl.'s-Gravendeel 28.9.1984 (101 jaar), zoon van Abraham Naaktgeboren en Willempje van 't Hof. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
 4. Janna Barth, geb. 18.11.1888, overl. 's-Gravendeel 31.12.1889.
 5. Leendert Barth, geb. 4.4.1891, volgt V.
 6. levenloos kind, begr. 's-Gravendeel 2.2.1893.
 7. Willem Johannis Barth, geb. 13.2.1894, overl. 's-Gravendeel 11.6.1966, fabrieksarbeider, wonende In 't Veldstraat 39, tr. Strijen 8.5.1919 Catharina Naaktgeboren, geb. 's-Gravendeel 2.6.1895, overl. Dordrecht 16.12.1976, dochter van Jacobus Naaktgeboren en Jacomijna Huijer. Uit dit huwelijk 8 kinderen.
 8. Arie Barth, geb. 5.1.1895, vlasarbeider, wonende Nieuweweg 2, overl. 's-Gravendeel 7.2.1975, ongehuwd.
 9. Jacobus Florentinus Barth, geb. 20.1.1898, overl. Dordrecht 15.2.1981, landarbeider, fabrieksarbeider, tr. 's-Gravendeel 22.9.1923 Maria Verzijl, geb. 's-Gravendeel 5.3.1901, overl. Dordrecht 3.8.1979, dochter van Maarten Verzijl en Pietertje de Waard. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
 10. Janna Barth, geb. 26.2.1901, overl. 's-Gravendeel 1.3.1901.

V.Leendert Barth, geb. 's-Gravendeel 4.4.1891, transportarbeider, houtbewerker, wonende Strijensedijk 35, overl. 's-Gravendeel 20.5.1972, tr. 's-Gravendeel 8.5.1915 Francina den Boer, geb. 's-Gravendeel 11.12.1894, overl. 's-Gravendeel 12.9.1977, dochter van Abraham den Boer en Cornelia van der Feest.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Cornelia Barth, geb. 20.10.1916, overl. 's-Gravendeel 7.3.1983, tr. 's-Gravendeel 2.10.1940 Pleun de Vlaming, geb. 's-Gravendeel 18.4.1916, zoon van Rokus de Vlaming en Maria van Soest.
 2. Wouterina Barth, geb. 21.8.1918, tr. 's-Gravendeel 18.6.1941 Aart Teunis Havelaar, geb. Strijen 13.5.1915, overl. Marknesse 23.3.1984, zoon van Anthonie Havelaar en Christiana Vlaskamp.
 3. Willempje Barth, geb. 5.2.1920, tr. 's-Gravendeel 24.4.1946 Hendrik Gerrit Bervoets, geb. Hekelingen 30.7.1916, overl. Numansdorp 11.3.1989, zoon van Pieter Bervoets en Lena Neeltje Kruithof.
 4. Hendrika Barth, geb. 19.10.1921, tr. 's-Gravendeel 13.6.1945 Gerrit Visser, geb. Strijen 2.12.1921, zoon van Laurens Visser en Teuntje in 't Veld.
 5. Willem Abram Barth, geb. 22.7.1923, tr. 's-Gravendeel 26.7.1950 Pietertje Kleinjan, geb. 's-Gravendeel 4.1.1929, dochter van Marinus Kleinjan, vlasarbeider en Ingetje van der Linden.
 6. Abraham Barth, geb. 16.5.1925, tr. Neeltje Spiering, geb. Puttershoek, overl. Vlaardingen 29.2.1976, oud 44 jaar, dochter van Leendert Spiering en Pietertje Bijl.
 7. Adri Barth, geb. 23.12.1926, tr. 's-Gravendeel 27.7.1949 Pieter de Koning, geb. 's-Gravendeel 22.7.1925, zoon van Jacob de Koning en Pietertje Kooijman.
 8. Leendert Barth, geb. 30.11.1930, volgt VI.
 9. Tinus Barth, geb. 13.8.1934, tr. Strijen 4.9.1963 Klazina Maaike van Driel, geb. Strijen 8.10.1938, dochter van Gerrit Izaäk van Driel en Maria Teuna Smits.

VI. Leendert Barth, geb. 's-Gravendeel 30.11.1930, tr. Strijen 17.3.1954 Aagje Buitendijk, geb. Strijen 3.6.1935, dochter van Jan Gerrit Buitendijk en Gerritje Bos.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Barth, geb. Strijen 7.7.1954, schilder.
 2. Gerritje Barth, geb. 's-Gravendeel 3.3.1958, tr. 's-Gravendeel 29.10.1976 Hendrik Gerritse, geb. Puttershoek 28.12.1956, accountant, zoon van Jan Gerritse en Johanna Korbijn.
 3. Francina Barth, geb. 's-Gravendeel 18.6.1961, tr. 's-Gravendeel Feike H. Bakker.
 4. Jan Gerrit Barth, geb. 's-Gravendeel 23.10.1971.

A.O. Mol

Bronnen:
Burgerlijke Stand 's-Gravendeel en Puttershoek, aantekeningen Ir. J.A. van der Giessen, archief A.O. Mol, archief W. van Velsen-Griffioen, archief erven N. van der Wulp.

Terug naar boven