logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Scriptie Vlasserij in 's-Gravendeel

Voorwoord

Doctoraalscriptie "De vlasserij in 's-Gravendeel" door Marjon Kunst

Naar de scriptie

Hessel Visser, zoon van een vlasser:

"Eind 2002 zocht Marjon Kunst contact met me. Dat kwam omdat voorheen in ons huis het kantoor van een grote vlasserij was. Mijn grootvader Bert Visser woonde daar indertijd eveneens. Daarnaast zijn er in het huis nog steeds enige monumentale herinneringen aan de vlastijd terug te vinden.

Het gesprek met Marjon was bijzonder. Zij was de eerste persoon die een wetenschappelijk onderzoek wilde doen naar de achtergronden van de vlasindustrie in ’s-Gravendeel.

Dat initiatief raakte me gezien mijn eigen historische band met het vlas. Door mijn relaties met universitaire instellingen werd het me al gauw duidelijk dat dit een pittige opdracht was.

De enthousiaste wijze, waarop Marjon haar opdracht heeft uitgevoerd, sprak me ten zeerste aan. Duidelijk werd door me door dit onderzoek hoe belangrijk de vlasindustrie is geworden voor ’s?Gravendeel.

Ons dorp is een actief en ondernemend dorp. Er zijn nog steeds veel verenigingen en er is een sterke sociale band. Het vlas heeft in ons dorp een duidelijke impuls gegeven aan de verschillende transportbedrijven die nog steeds actief zijn.

Na het vlas zijn er sterke ondernemingen voortgekomen die hun wortels in het vlas hadden.

Na ontvangst van bijgaand afstudeerrapport werd het me duidelijk dat dit stuk het verdient om meer aandacht te krijgen. Zo hebben we er al eerder aandacht aan geschonken en is het ook beschikbaar bij de Historische Vereniging.

Het apart laten drukken van dit rapport bleek te lastig. Derhalve is in goed overleg met Marjon en mij besloten om het rapport in zijn geheel op te nemen in onze site. Op die manier blijft haar gedachtegoed goed bewaard en uitgedragen naar de gehele wereld.

De rechten van het rapport blijven volledig bij Marjon. We hopen dat er velen gebruik van maken voor hun eigen onderzoek en/of interesse in het vlas. Bij het vermelden van de bron bij literatuur dient verwezen te worden naar de auteur Marjon Kunst. 

Vooral de eerste hoofdstukken zou iedere ’s-Gravendeler moeten kennen. Wie de geschiedenis van zijn dorp kent zal meer begrijpen van de samenhang zoals die nu is.

Wij danken Marjon dat zij het gehele werk integraal ter beschikking heeft gesteld. Annelies heeft het geheel aangepast aan het gebruik voor de website, wat een behoorlijke klus is geweest en daar zijn we haar zeer erkentelijk voor.

We hopen in de toekomst nog meer (beeld)materiaal op de site te kunnen zetten. Mocht u daarvoor stukken hebben dan ontvangen we dat met open armen."