logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Nota "Voor hen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid"

De CDA-fractie in de raad van Binnenmaas wil gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog eren en gedenken via straatnaamgeving.

Daartoe heeft men in mei 2009 een nota uitgebracht onder de titel: “Voor hen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid”. Tevens pleit men voor het oprichten van een gedenkteken.

In de nota worden namen genoemd van inwoners, die het leven hebben gelaten in de Tweede Wereldoorlog. Bij elke naam wordt een korte toelichting gegeven. Reeds in 1995 bracht de CDA-fractie in de toenmalige gemeente Binnenmaas een nota over dit onderwerp uit. Sindsdien zijn enkele namen uit die nota bij de straatnaamgeving gebruikt, namelijk Nicolaus Bout en Johannes Kolf in Westmaas en Huibert van der Hoek en (binnenkort) Jacob van Etten in Mijnsheerenland.

Nu, na de fusie met ’s-Gravendeel, heeft een werkgroep bestaande uit Henk van Etten, Adrie Tolenaars (beiden lid van de fractie) en Will van Velzen ( actief op het terrein van de geschiedenis van ’s-Gravendeel) de nota uit 1995 geactualiseerd en zeven namen vanuit ’s-Gravendeel toegevoegd.

Er worden drie categorieën onderscheiden:

  1. inwoners, die deel hebben genomen aan het verzet en door de bezetters zijn vermoord;
  2. inwoners, die als represaille zijn gefusilleerd
  3. inwoners, die als dienstplichtige/beroepsmilitair in oorlogstijd het leven hebben gelaten.

De CDA-fractie stelt de gemeenteraad en het College van B&W voor om in de toekomst de namen van gevallenen te gebruiken bij de straatnaamgeving voor inbreidings- én uitbreidingslocaties in de verschillende dorpen.

Bij de categorie van inwoners, die als represaille zijn gefusilleerd, gaat het om zes namen van mannen, die allen op de Stougjesdijk (Greup) woonden. Zij werden gezamenlijk gefusilleerd als represaille naar aanleiding van hulp aan Engelse vliegers, die in de omgeving van Westmaas een noodlanding moesten maken. Voor deze groep mannen bepleit de CDA-fractie het oprichten van een gedenkteken.

Mei 2009

U kunt de nota hier inzien (PDF-icoon opent in nieuw venster)