logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Begeleidingsprogramma De Peerdegaerdt voor thuiszitters'
14mei

Begeleidingsprogramma De Peerdegaerdt voor thuiszitters

“Het zal je maar gebeuren: je bent nog jong en zat vol mooie plannen. Maar je bent je steeds slechter gaan voelen: er gaat van alles mis in je leven. De druk op school loopt op, leren lukt niet meer. Je lijf doet zeer van alle spanningen en je weet niet meer wat je moet doen. Je gaat alles maar uit de weg en je voelt je heel alleen. Je zit noodgedwongen thuis.”

Noodgedwongen thuis zitten is inmiddels een actueel onderwerp. Iedereen ervaart de gevolgen van de coronacrisis. Van ouders en verzorgers wordt verwacht dat zij, naast eigen werkzaamheden, thuisonderwijs bieden. Kinderen zijn plotseling aan huis gebonden. Zij missen het contact met klasgenoten en de dagelijkse structuur die school biedt.

Hoewel het primair onderwijs, het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd en kinderopvangcentra weer van start gaan en het middelbaar onderwijs daarna volgt, betekent dit niet voor ieder kind het einde van een periode noodgedwongen thuis zitten.

4.790 kinderen en jongeren zaten in 2019 dag in en dag uit thuis, blijkt uit cijfers van de Rijksoverheid. Naar schatting ligt dit aantal vele malen hoger doordat verborgen thuiszitters niet zijn opgenomen in dit cijfer. Onder 'verborgen thuiszitters' vallen onder andere jongeren die tijdelijk geschorst zijn of waarvoor geen passend onderwijs beschikbaar is (Stichting Auti Passend Onderwijs Utrecht).

Thuiszittersprogramma 'Op weg'

De afgelopen maanden heeft De Peerdegaerdt in Strijen hard gewerkt om voor deze thuiszitters een passend programma te ontwikkelen. Dit thuiszittersprogramma "Op weg" richt zich op het weerbaarder en veerkrachtiger maken van deelnemende kinderen en jongeren. Door het werken aan zelfvertrouwen lukt de terugkeer naar school of werk vaak goed, waarbij deelnemers vanuit hun eigen kracht de complexe buitenwereld weer aan kunnen.

Wat is een thuiszitter?

Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat ontheffing van de leerplicht is afgegeven.

Kinderen en jongeren die uitvallen op school hebben vaak complexe problemen. In combinatie met de gevoeligheid voor prestatiedruk is schooluitval het gevolg. Soms is een tijdelijke veilige plek nodig die rust, steun en begeleiding biedt, rekening houdend met de kwaliteiten en kwetsbaarheden van de kinderen en jongeren.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat Landgoed de Peerdegaerdt in de Hoeksche Waard zo’n plek kan zijn. Een toenemende groep kinderen en jongeren zijn via het begeleidingsaanbod van de zorgboerderij terug geleid naar school of werk. Om deze groep thuiszitters nog beter te ondersteunen heeft De Peerdegaerdt een uniek programma ontwikkeld: Op weg.

Wat houdt het programma in?

Anne-Marie Dingenouts is verpleegkundig specialist GGZ en betrokken bij de ontwikkeling van het programma dat zich richt op kinderen en jongeren van 6 tot 27 jaar oud uit de Hoeksche Waard, regio Rotterdam en de Drechtsteden.

Anne-Marie legt uit "tijdens de intake wordt gezamenlijk het einddoel van de begeleiding bepaald: terug naar school, werk- of dagbesteding. We stellen een individueelgericht traject samen, waardoor we het programma op maat kunnen aanbieden."

Het programma is ingedeeld in 5 fases, die in elkaar overlopen.

Anne-Marie vervolgt: "We gaan middels coaching aan de slag met de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer: dit loopt als rode draad door alle fases. Hierbij werken we samen met onze ketenpartners binnen de jeugdzorg, het jeugdteam en de scholen."

Met veel enthousiasme gaan de begeleiders van De Peerdegaerdt aan de slag om voor kinderen en jongeren het verschil te maken met dit nieuwe programma.  



Deel dit bericht met je vrienden!