logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Hoeksche Waard presenteert eerste Perspectiefnota'
14jun 2019

Hoeksche Waard presenteert eerste Perspectiefnota

Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Hoeksche Waard van start gegaan. Vlak na de start is een sluitende programmabegroting 2019-2022 vastgesteld.

Vanwege de korte voorbereidingstijd op de fusie was deze begroting ”beleidsarm”. Dit betekent dat er géén nieuwe beleidswensen in de begroting waren opgenomen.

In het hoofdlijnenakkoord is daarom afgesproken dat alle nieuwe beleidswensen worden uitgewerkt in de Perspectiefnota. Deze eerste Perspectiefnota (inclusief Zomerrapportage) is deze week gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Een eerste update van de financiële situatie

In de Perspectiefnota 2019-2023 inclusief Zomerrapportage 2019 geeft de gemeente een eerste update van de financiële situatie in 2019. Ook wordt inzicht gegeven in de gemeentelijke ambities voor de komende jaren. Alle beleidswensen zijn hierbij in beeld gebracht, zodat goed gekeken kan worden naar nut en noodzaak van het nieuwe beleid.

“Deze perspectiefnota vormt het financiële vergezicht van het hoofdlijnenakkoord ‘Samen meer Waard’. In enkele maanden tijd zijn de hoofdlijnen vertaald in ambitieuze plannen waarover we de komende tijd met de gemeenteraad het gesprek aangaan”, aldus wethouder Piet van Leenen.

De gemeente hecht veel belang aan een zorgvuldige afweging van nieuwe beleidsvoornemens
Daarom zal op een aantal beleidsgebieden eerst nader onderzoek worden gedaan naar beleidsrichtingen, capaciteit en bijbehorende kosten voordat de financiële middelen (budgetten) hiervoor in de begroting worden opgenomen.

Op deze manier wordt voorkomen dat er onnodig beslag op middelen wordt gelegd. Dit betekent ook dat nieuwe beleidsafwegingen plaats zullen vinden op het moment dat meer inzicht is in beleidsrichting, capaciteit en kosten.

De huidige Perspectiefnota is vooralsnog niet sluitend

De komende periode werkt de gemeente een aantal oplossingsrichtingen uit om te komen tot een structureel sluitende begroting.  Daarnaast wordt er gewerkt aan het Collegewerkprogramma. In dit dynamisch document zijn alle overdrachtsdocumenten én de bestaande wensen van de voormalige gemeenten en gemeenschappelijke regelingen gebundeld.

Op 27 juni 2019 wordt de perspectiefnota besproken door de gemeenteraad tijdens de beeldvormende vergadering. Op 9 juli vindt besluitvorming plaats in de gemeenteraad.

De Perspectiefnota 2019-2023 (inclusief Zomerrapportage 2019) is te vinden op www.gemeentehw.nl onder het kopje ‘organisatie/financiën’.Deel dit bericht met je vrienden!