logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Eerste bijeenkomst gemeenteraad'
30jan

Eerste bijeenkomst gemeenteraad

Dinsdag 5 februari 2019 start de gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard met zijn
eerste vergaderreeks.

Die eerste bijeenkomst, in een reeks van drie, is de beeldvormende
vergadering. De aftrap vindt plaats in het SVHW-gebouw in Klaaswaal, en begint om 19.30 uur.

De eerste beeldvormende vergadering van de gemeenteraad Hoeksche Waard staat vooral in het
teken van de gemeentelijke Begroting 2019-2022, met daarin opgenomen onder meer het nieuwe
OZB-tarief.

De beeldvormende vergadering is één van de belangrijkste openbare bijeenkomsten, waarbij de raad de samenleving betrekt. Door met inwoners, organisaties en het college in gesprek te gaan, halen de raadsleden belangrijke informatie op.

In deze fase van de vergaderreeks is nog geen plaats voor (politiek) debat of het uitdragen van een politieke mening. De raadsleden luisteren slechts en stellen zo nodig verhelderende vragen. De vergadering heeft een puur informatief karakter en kan op verschillende manieren worden ingekleed. Bijvoorbeeld als een rondetafelgesprek.

Hoofdonderwerpen

Voor iedereen die zijn/haar mening, ideeën, wensen, enz. met gemeenteraad Hoeksche Waard wil delen, is de beeldvormende vergadering het meest geschikte moment. Het is daarbij goed te weten, dat de raad gaat over hoofdonderwerpen die de gehele Hoeksche Waard aangaan. Inspreken kan bijvoorbeeld niet over een losse trottoirtegel, of een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep loopt.

Inwoners, bedrijven of organisaties die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dit vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering door te geven aan de griffie (griffie@gemeentehw.nl / 088-6471874). Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover men met de raad wil praten. Insprekers krijgen maximaal 5 minuten spreektijd.

Meer informatie en tips over het inspreken is te vinden op de raadswebsite:
www.gemeenteraadhw.nl.Deel dit bericht met je vrienden!