logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Uiteenvallen Hoekschewaardse Seniorenpartij'
30sep 2018

Uiteenvallen Hoekschewaardse Seniorenpartij

Op zondag 23 september 2018 is na een voortvarende start de Hoeksche Waardse Senioren Partij uiteengevallen. Aanleiding daartoe was het acteren van (een gedeelte van) het bestuur samen met de (beoogde) lijsttrekker.

Niet de inhoud van het verkiezingsprogramma was waar de partij in zijn oorspronkelijke vorm op strandde maar het gedrag van drie mensen. Van de acht samenwerkende “trekkers” hebben er vijf (een bestuurslid en vier leden) bedankt voor verdere samenwerking. Daar was geen vertrouwen meer voor.

De aanleiding voor de problematiek is gelegen in een door (een gedeelte van) het bestuur genomen besluit nadat een bestuursvergadering bijeen werd geroepen. Men vond die vergadering nodig omdat bij het vaststellen van de kieslijst bleek dat er niet de unanieme steun bestond voor de lijsttrekker en omdat de vastgestelde kandidatenlijst niet de volgorde had die (een gedeelte van) het bestuur wenste.

Voor de vijf mensen die stoppen met de samenwerking zijn de navolgende vijf punten van belang.

  1. Een (hernieuwd) bestuursbesluit (vollegorde kandidatenlijst) waarmee een eerder genomen algemeen besluit (bestuur + leden) werd overruled op aanvankelijk ondoorgrondelijke  motieven. Dat raakt democratische principes en is, juist in de politiek, zeer belangrijk. Een kennelijk onwenselijke eerdere uitkomst werd daarmee “uitgewist”.
  2. De totstandkoming van het bestuursbesluit waarbij een bestuurslid zijn positie op de kandidatenlijst, op basis van zijn macht als bestuurslid, verandert, lees verbetert. Dat gaat  over integriteit en is een principe. Als betrokken bestuurslid had je je van stemming over jezelf moeten onthouden zeker nadat je eerder had ingestemd met een ander proces van kandidaten kiezen.
  3. De rol van de Bestuursvoorzitter die het (nieuwe) bestuursbesluit heeft geïnitieerd en bij de stemming daarbij het proces onvoldoende heeft bewaakt.
  4. De diffuse positie van een kandidaat gemeenteraadslid/lijsttrekker vs. zijn bestuurachtige activiteiten naar anderen.
  5. Het optreden van de (beoogd) lijststrekker op twee momenten. Zijn mail, zonder wederhoor, waarin een betrokken partijlid “de les wordt gelezen” en een interview als lijsttrekker waarbij hij aangeeft eventueel ook wethouder te willen worden zonder dat daarover door de partij  al een standpunt was ingenomen.

Na een en ander te hebben overwogen hebben de vijf betrokkenen geconcludeerd dat (twee van) de oprichters van de HWSP, hebben onderschat wat het betekent om mensen uit te nodigen voor de ontwikkeling van die partij. Die mensen hebben allemaal hun levenservaring en inbreng en op de een of andere manier moet je hen die ruimte ook gunnen. Dat betekent dus dat je je moet realiseren dat je jouw oorspronkelijke ideeën soms los zal moeten laten omwille van de gezamenlijkheid en het inhoudelijke doel. Dat laatste is onvoldoende gebeurd.

In dit persbericht wordt benadrukt dat het dus niet gaat om de uiteindelijke volgorde van de kandidatenlijst als zodanig. Het gevolgde proces en de onwrikbare houding van twee overblijvende bestuursleden en de lijststrekker maken dat de vijf vertrekkende mensen geen mogelijkheden meer zien voor een succesvolle samenwerking op de langere termijn. Dat wordt ernstig betreurd.

Indien het statutair mogelijk was geweest hadden de vijf “vertrekkers” de drie direct betrokken “overblijvers” gevraagd om hun positie binnen de HWSP ter beschikking te stellen.  Dat omdat er vertrouwen was in het verkiezingsprogramma. Nu dat formeel niet kan, rest niets anders dan de stap te nemen zoals hierboven omschreven.Deel dit bericht met je vrienden!