logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Binnenmaas verruimt stimuleringsregeling jeugdleden'
29jun 2018

Binnenmaas verruimt stimuleringsregeling jeugdleden

Het college van burgemeester en wethouders van Binnenmaas heeft ingestemd met een verruiming van de stimuleringsregeling voor jeugdleden. Via de regeling kunnen nu ook kinderen die lid zijn geworden van een commerciële sport- of cultuurinstantie gebruikmaken van de regeling.

Met de tegemoetkoming wil het college van Binnenmaas de jeugd stimuleren om zich aan te sluiten bij een vereniging of club. Niet alleen vanuit het oogpunt van een gezonde leefstijl (meer bewegen), maar ook vanwege het sociale aspect. Daarnaast  worden hierdoor de verenigingen een handje geholpen bij het werven van nieuwe jeugdleden. Individuele sporten zoals hardlopen en zwemles zijn uitgesloten van de regeling.

Voorwaarden stimuleringsregeling

Aan de vergoeding die voortvloeit uit de regeling zijn voorwaarden verbonden. De vergoeding is eenmalig, de jeugdige woont in Binnenmaas, mag nog geen lid zijn van een andere vereniging of instantie en hij/zij moet minimaal één jaar lid worden. De vergoeding is ter grootte van de kosten van een (jaar)lidmaatschap tot een maximum van € 50,-.

De overige voorwaarden en het aanvraagformulier staan op www.binnenmaas.nl.Deel dit bericht met je vrienden!