logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Statushouders Hoeksche Waard ondertekenen participatieverklaring'
11mei 2018

Statushouders Hoeksche Waard ondertekenen participatieverklaring

Op maandag 14 mei 2018 ondertekenen 100 statushouders in de Hoeksche Waard de participatieverklaring. Het ondertekenen van de participatieverklaring is verplicht voor statushouders met een inburgeringsverplichting.

In het afgelopen jaar hebben deze personen deelgenomen aan het participatieverklaringstraject bij VluchtelingenWerk Hoeksche Waard.

Participatieverklaringstraject

In een participatieverklaringstraject wordt uitleg gegeven aan statushouders die een inburgeringsplicht hebben over algemeen heersende waarden en normen van de Nederlander. Het traject bestaat uit twee bijeenkomsten waar het belang van integratie in de Nederlandse samenleving wordt benadrukt.

Begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan daarin centraal. De statushouder wordt gewezen op de beschikbare ondersteuning vanuit Rijk, gemeenten, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen.

De deelname aan het traject is een voorwaarde voor het ondertekenen van de participatieverklaring. Het tekenen van de participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de Wet inburgering.Deel dit bericht met je vrienden!