logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Start vervolgfase baggeren De Keen'
29mrt 2018

Start vervolgfase baggeren De Keen

Het grootste deel ten zuiden van de bebouwde kom van Strijen is gebaggerd in 2017 in fase 1. Fase 2 betreft het resterende deel van De Keen. Deze week ronden we de voorbereidingen af om vervolgens te starten met baggeren. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door Beens Dredging. De werkzaamheden vinden plaats in De Keen bovenstrooms en ten noorden van de Leeuwerikstraat tot aan de Waleweg en de zijtak van De Keen.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gewerkt conform de Gedragscode voor waterschappen om flora en fauna niet onnodig te verstoren.
Omdat de bagger niet op direct op de kant gelegd kan worden om daar te verwerken, is aan de Keizersdijk op een weiland een baggerdepot ingericht. De verwachte einddatum van de werkzaamheden is 30 juni 2018. De Nieuwe Haven van Strijen wordt nog niet gebaggerd.

Omgaan met flora en fauna

De Flora en Faunawet, tegenwoordig Wet natuurbescherming, is gemaakt om planten en dieren te beschermen. Het flora- en faunaseizoen loopt van 15 maart tot 15 juli. Het waterschap heeft een Gedragscode ondertekend voor de noodzakelijke werkzaamheden in deze periode. De werkzaamheden worden altijd begeleid door een ecoloog. Vooraf maakt de ecoloog een scan van het werkgebied en bepaalt welke beschermende maatregelen noodzakelijk zijn. Hij zorgt ervoor, dat er, indien nodig, direct beschermende maatregelen genomen worden om geen onnodige verstoringen van de flora en fauna plaats te laten vinden. Uitvoering in deze periode is nodig om tijdig klaar te zijn voor het regenseizoen, zodat een goede aan- en afvoerfunctie van De Keen gewaarborgd blijft.

Inzet van baggerdepot

Omdat de bagger niet op direct op de kant gelegd kan worden om daar te verwerken, is aan de Keizersdijk op een weiland een baggerdepot ingericht. In dit geval is het baggerdepot op een weiland. Hier kan de baggerspecie in korte tijd indrogen tot grond. De ingedroogde baggerspecie kan vervolgens worden gebruikt als vruchtbaar ophoogmateriaal voor gras- en akkerbouwlanden.

Waarom baggeren in De Keen?

De Keen is een zogenoemd Kader Richtlijn Water waterlichaam. Dit betekent, dat er strenge Europese eisen zijn waaraan de waterkwaliteit in 2027 moet voldoen. Baggeren levert een bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Door het verwijderen van de bagger, krijgt water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water)dieren.
Criterium is, dat aan- en afvoer van water en waterkwaliteit geborgd zijn.
De laatste keer dat De Keen gebaggerd is, was in 1985.

Meer info over baggeren www.wshd.nl/baggerenDeel dit bericht met je vrienden!