logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Baggeren Strijen ligt even stil'
02feb 2018

Baggeren Strijen ligt even stil

Het baggeren in de watergangen van de gemeente Strijen is op bepaalde trajecten even tot stilstand gekomen. Dit vanwege onder meer de mogelijke aanwezigheid van explosieven.

Om uit te kunnen sluiten dat aangetroffen ijzerhoudend materiaal  explosieven uit de Tweede Wereldoorlog betreft, is het baggeren op die plaatsen even gestopt en wordt momenteel aanvullend onderzoek verricht. De locatie van onderzoek bevindt zich in het gebied tussen de Nieuwe Haven in Strijen tot aan de Strijensche Haven ter hoogte van Strijensas.

Mocht uit het onderzoek blijken dat er nog niet gesprongen explosieven liggen, moeten er meer maatregelen worden getroffen dan alleen het weghalen van de bagger. Het waterschap overlegt dan met de gemeente, provincie en aannemer over de beste methode.

Overigens heeft het oponthoud niets te maken met de constatering van een ‘oude vervuiling’, die ooit veroorzaakt is door een houtbewerkingsbedrijf dat aan de Nieuwe Haven gevestigd was. Om erachter te komen of het baggeren eventueel toch enig effect kan hebben op deze vervuiling, vindt  uit voorzorg ook op deze locatie nog extra onderzoek plaats.

De komende periode worden de direct omwonenden met regelmaat door het waterschap op de hoogte gehouden over de voortgang van het baggeren.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met het waterschapsloket via tel. 0900-2005005 of 2005005@wshd.nl.Deel dit bericht met je vrienden!