logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Jongeren Op Gezond Gewicht Binnenmaas'
27okt 2017

Jongeren Op Gezond Gewicht Binnenmaas

Donderdag 26 oktober 2017 legden vertegenwoordigers van onderstaande partijen uit Binnenmaas hun samenwerking vast voor Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Wethouder Arie Mol is bestuurlijk trekker. De JOGG-aanpak heeft als doelstelling een gezonde(re) levensstijl en hierdoor gezonde(re) jeugd te stimuleren.

Eind 2016 is JOGG gestart in Binnenmaas. In een stuurgroep bundelden vertegenwoordigers uit het onderwijs (Stichting ACIS), de Stichting Welzijn HW, de sport (Sportstichting ’s-Gravendeel), de zorg (Careyn en GGD Zuid-Holland Zuid), het bedrijfsleven (Jumbo ’s-Gravendeel) en de gemeente hun krachten om te werken aan het bereiken van de doelstellingen. In Binnenmaas heeft grofweg 15% van de kinderen overgewicht. Het streven is om in de periode 2017-2019 het percentage kinderen met overgewicht te verlagen tot 13,5%.
Deze doelstelling alleen is niet zaligmakend. Het gaat er vooral om dat kinderen voldoende bewegen en gezond eten.

Op de eerste vergadering van de stuurgroep van JOGG Binnenmaas in juni 2017 is het Plan van Aanpak JOGG op hoofdlijnen vastgesteld. De stuurgroep heeft gevraagd het rapport vervolgens te voorzien van een beknopte samenvatting waarin de ambities, prioriteiten en meetbare doelstellingen van JOGG Binnenmaas in de komende jaren worden verwoord. Dit document is nu ondertekend door de leden van de stuurgroep.  Hiermee verklaren alle partijen in te stemmen met de in het document vastgelegde afspraken en naar vermogen bij te dragen aan de uitvoering hiervan. In Binnenmaas wordt in eerste instantie gestart met verschillende partijen in twee dorpen, Puttershoek en ’s-Gravendeel.

Op de foto staan Hanneke Vliet Vlieland (directeur Welzijn HW), Kees van Straten (voorzitter Sportstichting ’s-Gravendeel), Suzan Kooy (manager JGZ van Careyn HW), Paul van Hattem (manager publieke gezondheid GGD Zuid-Holland Zuid), Ardi van der Hoek (Jumbo ’s-Gravendeel) en wethouder Arie Mol.Deel dit bericht met je vrienden!