logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Windpark Oude Maas vast'
29sep 2017

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Windpark Oude Maas vast

Op donderdag 28 september 2017 heeft de gemeenteraad van Binnenmaas het bestemmingsplan Windpark Oude Maas vastgesteld. Hiermee wordt de plaatsing van vijf windmolens aan weerszijden van de Heinenoordtunnel mogelijk gemaakt. De windmolens mogen maximaal 187 meter hoog worden.

Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, verleent het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunningen. Dit besluit wordt bekend gemaakt in Het Kompas, De Schakel (Barendrecht) en in de Staatscourant. Het vastgestelde bestemmingsplan, de omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken zijn tijdens de beroepstermijn ter inzage. De beroepstermijn is van 9 oktober tot en met 20 november 2017.

Beroepstermijn

Als in de beroepstermijn geen beroep wordt ingediend bij de Raad van State, is het bestemmingsplan vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Als er wel beroep is ingediend èn een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt het bestemmingsplan pas in werking na uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voordat de windmolens daadwerkelijk gebouwd mogen worden moeten het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen onherroepelijk zijn.

Nieuwsbrief

Gemeente Binnenmaas brengt sinds begin 2014 regelmatig een (digitale) nieuwsbrief uit om belangstellenden op de hoogte te houden van de stand van zaken van het hele proces rondom de windmolens.

Deze week is de 21e editie verstuurd. Belangstellenden kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar secretariaat@binnenmaas.nl. Wie niet over internet beschikt, kan zich telefonisch aanmelden via telefoonnummer 14 078/ 088-647 13 00 en krijgt dan een papieren exemplaar toegezonden.Deel dit bericht met je vrienden!