logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Nieuw programma 'Ieder in zijn kracht''
12sep 2017

Nieuw programma 'Ieder in zijn kracht'

September is oogstmaand op Landgoed De Peerdegaerdt. Veel mensen komen af op het Peerdegaerdts Plukfestijn om zelf fruit te plukken en dit jaar ook voor een primeur: de zorgboerderij op De Peerdegaerdt plukt vanaf deze maand letterlijk de vruchten van het nieuwe programma "Ieder in zijn kracht" dat afgelopen jaar door een team van professionals binnen de zorgboerderij ontwikkeld is. Wethouder Ina van der Werf zal om 13.30 uur de kick-off van dit programma voor haar rekening nemen.

De zorgboerderij van De Peerdegaerdt is in 2011 van start gegaan en heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels is De Peerdegaerdt aanbieder binnen de Wmo voor de gemeentes in de Hoeksche Waard en kunnen kinderen en volwassenen met onder andere ASS, hoogbegaafdheid, LVG, syndroom van Down en burn-out bij de zorgboerderij terecht met hun hulpvraag. Vaak is dit dagbesteding in de vorm van werk- en activiteitenbegeleiding. Om deelnemers van de zorgboerderij nog beter te kunnen ondersteunen is het unieke programma "Ieder in zijn kracht" ontwikkeld, waarvan de eerste resultaten erg goed zijn ontvangen.

Programma "Ieder in zijn kracht"

Anneke Goud is sinds dit jaar de zorgcoördinator van De Peerdegaerdt en is behoorlijk enthousiast over het nieuwe programma "Ieder in zijn kracht". "We zijn dit jaar een traject gestart om een verdere professionalisering van onze zorgboerderij in gang te zetten. We hebben SPV-er en klinisch epidemioloog Patrick Leenen gevraagd ons hierbij te ondersteunen en zijn uiteindelijk uitgekomen op een structuur van ontwikkelpaden, welke gericht is op de begeleidingsbehoefte van onze cliënten. Vanuit onze thema’s Mens, Dier en Natuur hebben we de ontwikkelpaden vormgegeven, waarbij we een onderverdeling maken tussen laag complexe en hoog complexe werkzaamheden.

Op deze manier sluiten we veel beter aan op de ontwikkelmogelijkheden van de deelnemers van onze zorgboerderij. Het onderscheidende is daarnaast dat we hiermee gaan werken vanuit de begeleidingsbehoefte van individuele cliënten en niet zozeer vanuit een doelgroep benadering. Hierbij maken we gebruik van de positieve kracht van onze mooie locatie, waarbij de energie van de natuur voelbaar is en we mensen zoveel mogelijk willen uitnodigen tot een gezonde levensstijl."

Thema Mens

Binnen het thema “Mens” gaat De Peerdegaerdt werken met de ontwikkelpaden "Facilitair" en "Buitenarrangementen". Cliënten leveren een bijdrage aan de facilitaire activiteiten op De Peerdegaerdt zoals het helpen verzorgen van verse maaltijden uit eigen tuin, schoonmaken van de verschillende ruimtes en diverse onderhoudswerkzaamheden.

Ontwikkelpad "Buitenarrangementen" omvat een breed pallet aan activiteiten met als basis menselijke interactie. Anneke Goud vertelt verder "voor veel van onze cliënten is intermenselijk contact niet vanzelfsprekend. Het op een juiste manier aangeven van grenzen, “nee” zeggen, jezelf presenteren, organiseren en plannen zijn slechts enkele voorbeelden van vaardigheden waar dit ontwikkelpad zich op richt. Zowel kinderen als volwassenen kunnen binnen dit ontwikkelpad hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen."

Thema Dier

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat dieren een positieve werking hebben op de mentale ontwikkeling van de mens. Kinderen ervaren dieren vaak als maatje, waarbij het dier altijd onvoorwaardelijk liefde geeft en niet oordeelt. Dit maakt dat dieren bij uitstek een goede therapeut en vriend zijn. Daarnaast hebben dieren ook dagelijkse verzorging nodig. Binnen de ontwikkelpaden "Paard" en "Dier" wordt hier invulling aan gegeven.

In het ontwikkelpad "Paard" verrichten cliënten onder begeleiding diverse werkzaamheden, zoals het dagelijks verzorgen van de paarden, waaronder het voeren en buitenzetten, maar ook het schoon houden van de stallen. Deze repeterende werkzaamheden zijn gericht op het aanbrengen van structuur in de dagactiviteiten en het aanleren of herstellen van arbeidsritme. Daarnaast vergroot het verzorgen en werken met de paarden het zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel van de deelnemers van de zorgboerderij. In ontwikkelpad "Paard" is het daarom ook mogelijk dat deelnemers via paardencoaching verder werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

De dagelijkse verzorging van de andere dieren, zoals de kippen, varkens, schapen, eenden, ganzen en geiten krijgt vorm in het ontwikkelpad "Dier".

Thema Natuur

Landgoed De Peerdegaerdt bestaat uit een terrein van 7 hectare, waarin naast de cultuurhistorische hoogstamboomgaard, een wandeltuin van Mien Ruys aangelegd is. Hierdoor heeft het landgoed een grote verscheidenheid aan bomen, planten en struiken. Dit geeft elke plek een eigen karakter. Het ontwikkelpad "Groenvoorziening" richt zich op het onderhoud van het landgoed, zoals het maaien van het gras, het snoeien van de struiken en bomen, het onderhouden van de rozentuin, het verwijderen van het onkruid en het onderhouden van het gereedschap.

De maaltijden voor de cliënten van de zorgboerderij worden zoveel mogelijk bereid met eigen groentes, fruit en kruiden van het landgoed. Deelnemers aan het ontwikkelpad "Moestuin" verzorgen de aanlevering hiervan. Binnen de moestuin komen verschillende aspecten samen. Het begint met het zaaien, daarna het verzorgen, het oogsten en uiteindelijk het verwerken. Het proces hiervan, waarin iedereen met elkaar samenwerkt, vergroot meteen het bewustzijn omtrent voeding en het effect op de gezondheid.

Meer informatie programma zorgboerderij De Peerdegaerdt

Vrijdag 15 september vindt de kick-off van dit nieuwe programma plaats en presenteert De Peerdegaerdt het programma "Ieder in zijn kracht" aan zorgprofessionals, ouders en begeleiders met aansluitend een rondleiding over het landgoed en verdere toelichting. Om 10.30 uur start de kick-off van het programma gericht op "het kind". Vervolgens start om 13.30 uur de kick-off van dit nieuwe programma gericht op "de volwassene", waarvoor wethouder Ina van der Werf het officiële startsein zal geven. Alle geïnteresseerden mogen na afloop met een plukzak zelf fruit plukken in de prachtige boomgaard.

Meer informatie over de mogelijkheden van de zorgboerderij is te verkrijgen via actief@depeerdegaerdt.nl of 078 369 0505.Deel dit bericht met je vrienden!