logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Bestemmingsplan Windpark Oude Maas in raadscommissie'
07sep 2017

Bestemmingsplan Windpark Oude Maas in raadscommissie

Op 12 september 2017 wordt het bestemmingsplan Windpark Oude Maas met de bijbehorende stukken behandeld in de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken. Vervolgens neemt de gemeenteraad op 28 september een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan voor de plaatsing van vijf windmolens aan weerszijden van de Heinenoordtunnel.

Het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning voor het Windpark Oude Maas hebben van 26 juni tot en met 7 augustus 2017 ter inzage gelegen. In deze periode  zijn in totaal 311 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beantwoord in de ‘Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunningen Windpark Oude Maas’.
Een groot aantal zienswijzen heeft dezelfde inhoud. Daarom zijn de reacties onderverdeeld in thema’s en per thema gebundeld beantwoord. Een aantal specifieke zienswijzen die buiten de thema’s vallen is in de Nota Zienswijzen apart beantwoord. Daar waar zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het plan is dit ook aangegeven in de Nota Zienswijzen.

Inspreken

De commissievergadering Ruimtelijke Zaken is openbaar en begint op 12 september om 20.00 uur in het gemeentehuis aan de Sportlaan 22 in Maasdam. Belangstellenden zijn van harte welkom. De vergadering is ook online live te volgen via de website binnenmaas.raadsinformatie.nl en achteraf gemakkelijk per agendapunt terug te kijken.

Tijdens de commissievergadering kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Als u wilt inspreken vragen wij u dit tijdig voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier van de commissie, bereikbaar via telefoonnummer 088 - 647 14 06 of via e-mail: griffie@binnenmaas.nl. De stukken voor de vergadering zijn te vinden op onze website https://binnenmaas.raadsinformatie.nl/

Nieuwsbrief

Gemeente Binnenmaas brengt sinds begin 2014 regelmatig een (digitale) nieuwsbrief uit om belangstellenden op de hoogte te houden van de stand van zaken van het hele proces rondom de windmolens. Belangstellenden kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar secretariaat@binnenmaas.nl. Wie niet over internet beschikt, kan zich telefonisch aanmelden via telefoonnummer 14 078 en krijgt dan een papieren exemplaar toegezonden.Deel dit bericht met je vrienden!