logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
21jun 2017

Restant gas opgepompt uit Oudendijk-gasveld

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil ook het laatste restje gas oppompen op de gaswinningslocatie aan de Oudendijk in Strijen. Hiertoe is inmiddels de procedure opgestart.

De NAM heeft sinds 2014 al 136 miljoen Nm3 gas gewonnen uit het Oudendijk-gasveld. Het veld bevat nu nog zo’n 3% winbaar gas. De meest waarschijnlijke verwachting is dat er nog circa 4 miljoen Nm3 gas geproduceerd kan worden, over een periode van één jaar. Onlangs heeft de NAM een verzoek tot instemming voor het winningsplan Oudendijk ingediend.

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft inmiddels aan de colleges van de gemeenten Cromstrijen en Strijen verzocht advies uit te brengen over het winningsplan Oudendijk. Na ontvangst van de adviezen van de betrokken overheden wordt uiteindelijk ook nog advies gevraagd aan de Mijnraad. Als laatste wordt het definitieve besluit opgesteld. Dit besluit is vatbaar voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tevens wordt binnenkort nog een bewonersavond georganiseerd vanuit EZ, waarbij omwonenden vragen kunnen stellen over het plan en eventueel mondeling zienswijzen kunnen indienen.Deel dit bericht met je vrienden!