logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Samenwerkingsovereenkomst Jongeren op Gezond Gewicht'
11nov 2016

Samenwerkingsovereenkomst Jongeren op Gezond Gewicht

Donderdag 10 november 2016 is tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis door André van Schaveren en Ellis Koster van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Nederland en wethouder Arie Mol namens gemeente Binnenmaas een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De ondertekening vond plaats in het bijzijn van een vertegenwoordiging van belangrijke lokale partners, namelijk obs Het Driespan en obs De Schelf, het schoolbestuur CSG de Waard, Welzijn Hoeksche Waard en Gymnastiekvereniging De Drie Lelies.

Met deze ondertekening is Binnenmaas officieel een JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht) geworden.

In september van dit jaar is door het college van burgemeester en wethouders al de startnotitie vastgesteld. Hiermee zette het college de eerste stap richting de lokale uitvoering van de JOGG-aanpak.

JOGG-aanpak

De JOGG-aanpak is een integrale methode om overgewicht tegen te gaan bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar. Doel van deze aanpak is alle bestaande initiatieven om overgewicht te bestrijden te bundelen, te verbreden en te versterken. Hierbij werken zowel publieke als private partijen nauw samen aan het stimuleren van een gezonde(re) leefstijl en hierdoor gezonde(re) jeugd.

Om de JOGG-aanpak te realiseren wordt samenwerking gezocht met de scholen, sportclubs, buurtcoaches, huisartsen, welzijnsinstellingen en bedrijven om meer kinderen en jongeren op gezond gewicht te krijgen.

Lokale samenwerking

De JOGG-aanpak, die inmiddels interessante ontwikkelingen in het land laat zien, geeft aan dat de toekomst ligt in lokale samenwerking. Gemeenten die werken met de aanpak worden daarbij geholpen met advies, begeleiding en trainingen.

Ook scholen en sportclubs kunnen hulp krijgen. JOGG-adviseurs van Team:Fit geven onder andere advies over het creëren van een gezonde sportkantine.

Naast de lokale activiteiten kunnen ook de landelijke campagnes ‘DrinkWater’ en ‘Gratis Bewegen, gewoon doen!’ ingezet worden om een gezonde(re) leefstijl bij kinderen/jongeren en hun omgeving te stimuleren. Samen met alle partners wil de gemeente een plan van aanpak opstellen dat uitgevoerd gaat worden.

Rol gemeente en focus

De gemeente heeft als opdrachtgever een spilfunctie. Waar nodig fungeert de gemeente als aanjager of ondersteuner van (nieuwe) initiatieven en koppelt deze aan de bestaande lokale initiatieven. In Binnenmaas wordt in eerste instantie gestart in twee dorpen, Puttershoek en ’s-Gravendeel en met zes basisscholen.

Vervolgtraject

In samenwerking met de lokale partners wordt in de komende periode een integraal plan van aanpak opgesteld. Daarna volgt de officiële kick-off.

Voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht op de site van Jongeren Op Gezond Gewicht www.jongerenopgezondgewicht.nlDeel dit bericht met je vrienden!