logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Geanimeerde bijeenkomst belanghouders HW Wonen'
28okt 2016

Geanimeerde bijeenkomst belanghouders HW Wonen

Woensdagmiddag 26 oktober 2016 was in het kantoor van HW Wonen de jaarlijkse bijeenkomst voor de belanghouders van HW Wonen. In de praktijk zijn dit de maatschappelijke partners, zoals o.a. regionale gemeenten, vertegenwoordigers van de huurders, zorg- en welzijnsinstellingen en partners van bouw en onderhoud. Het werd een geanimeerde bijeenkomst met in de persoon van Drs. Frans Soeterbroek een inspirerende gastspreker.

Alle genodigden werden welkom geheten door dagvoorzitter Susan van der Steen en Ben Pluimer, directeur-bestuurder van HW Wonen. Na een korte introductie begon Drs. Frans Soeterbroek van Adviesbureau 'de Ruimtemaker' aan een onderhoudende uiteenzetting over veranderingen in de maatschappij en hoe die zich verhouden tot aan her wonen gerelateerde onderwerpen. Hij brak vooral een lans voor een maatschappij waarin meer ruimte komt voor eigen ideeën en initiatieven van burgers, die vervolgens in goed overleg met andere partijen (overheden, woningcorporaties) vorm krijgen. 'Als je mensen bij elkaar zet, zie je vaak inspirerende dingen gebeuren. Zo zijn er al tal van voorbeelden, verspreid over Nederland, waarbij burgers zelf initiatieven nemen om hun wijk of straat te verbeteren. Zulke initiatieven zijn deels ontstaan omdat mensen vaak het gevoel hebben dat er over hen beslist wordt in plaats van dat zij echt mee kunnen denken', aldus Soeterbroek. Hij profileert zich zelf als grenswerker tussen wetenschap, beleid en praktijk. Kennis uit de organisatiekunde, sociologie en bestuurskunde weet hij te verbinden met de alledaagse vraagstukken van bestuurders, ambtenaren, belangengroepen, bedrijven, publieke ondernemers en burgers. Frans Soeterbroek is o.a. één van de drijvende krachten achter het netwerk van lokale stadsmakers in Utrecht: de Utrechtse Ruimtemakers (www.utrechtseruimtemakers.nl).

Sociaal kapitaal van de samenleving

Soeterbroek pleit ervoor om het sociale kapitaal van de samenleving te gebruiken: 'Co-creatie, zelfsturing en overheidsparticipatie zijn populaire concepten en terecht. De samenleving herbergt veel sociaal kapitaal en collectieve kracht en het gaat erom die aan te boren en te vergroten. Overheden zijn echter nog te sterk gericht op hun eigen agenda, systemen en logica. Wat soepeler meebewegen met wat buiten gebeurt en uitnodigend zijn zou al heel veel helpen. Dat vergt bescheidenheid, improvisatievermogen en eenvoud in organiseren.' Tijdens de vraagronde bleek, ondermeer via in breng van o.a. Ben Pluimer, maar ook van directeur-bestuurders van Zorgwaard en Cavent, dat een deel van deze filosofie al 'wortel heeft geschoten' in de Hoeksche Waard. Tijdens het tweede deel van de middag werd afscheid genomen van Willem van Hassel, voorzitter Raad van Commissarissen van HW Wonen. Hij stond in zijn laatste toespraak als voorzitter o.a. stil bij de 'opeenstapeling van regelgeving', die door de landelijke overheid aan woningcorporaties is opgelegd na een aantal incidenten met grote corporaties in Amsterdam en Rotterdam. Tevens wees hij op de steeds sneller oprukkende digitalisering van de samenleving, iets waar ook HW Wonen nu reeds op in moet gaan spelen. Aan het einde van de middag ontving Willem van Hassel uit handen van Ben Pluimer nog een fraai boekwerk. De geslaagde middag werd rond 17.00 uur afgesloten met een hapje en een drankje.Deel dit bericht met je vrienden!