logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Fusie Hoeksche Waard lang niet zeker'
13jul 2016

Fusie Hoeksche Waard lang niet zeker

Een fusie van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten per 1 januari 2020 is niet zo vanzelfsprekend als het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten) van de Provincie de inwoners vorige week heeft laten weten. Het is immers nog niet zeker dat de Provinciale Staten dit gaan steunen. Het voorstel om tot één gemeente te komen kan door de provincie worden gedaan maar het zijn uiteindelijk de Eerste en de Tweede Kamer die hierover besluiten.

De gemeenteraden van Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk accepteren het voorstel van de provincie niet. Datzelfde geldt voor de fractie Strijen’s Belang. Het feit dat drie van de vijf gemeenten tegen een herindeling zijn sterkt de “Samenwerkende raadsfracties”. Deze fracties merken verder op dat de inwoners van de Hoeksche Waard onvoldoende zijn gehoord als het om het opheffen van de gemeenten gaat. De drie gemeenten willen daarom graag een volksraadpleging, voordat de Tweede Kamer over een herindeling gaat beslissen. Een nieuwe volksraadpleging zou tegelijk met de komende Tweede Kamerverkiezingen in 2017 gehouden kunnen worden. In 2003 werd er in de Hoeksche Waard ook een volksraadpleging gehouden en toen was ruim 80% van de inwoners tegen een herindeling. Ook in die periode probeerde de provincie er een herindeling doorheen te drukken en werd teruggefloten door de Tweede Kamer.

De samenwerkende raadsfracties stellen verder dat zij een uniek, op de Hoeksche Waard toegesneden bestuursmodel voor verdergaande samenwerking hebben ontworpen. Dat model is getoetst door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), onder andere op de juridische aspecten daarvan. Deze versterkte samenwerking kan nagenoeg direct van start gaan, omdat het nu bestaande Raadsleden Overleg Hoeksche Waard (ROHW) kan worden omgezet in een Hoeksche Raad met vergaande beslissingsbevoegdheid namens de vijf gemeenten. Het voordeel van dit model is dat de Hoeksche Waard op regionale dossiers sneller en efficiënter kan beslissen. De gemeenteraden blijven over de lokale onderwerpen gaan. Dat is de wens van de bevolking, die het bestuur dichtbij wil houden.

De samenwerkende raadsfracties verklaren alles in het werk te zullen stellen om een opgelegde fusie te voorkomen. Zij zijn er van overtuigd dat de inwoners van de Hoeksche Waard beter af zijn met het nieuwe model van samenwerking tussen de vijf gemeenten. Ook wetenschappers zeggen dat groter niet altijd beter is. Herindeling leidt in de praktijk in veel gevallen tot hogere belastingen en minder voorzieningen. De afstand tussen gemeentebestuur en inwoners (verenigingen) mag beslist niet groter worden. Drie gemeenten hebben al eerder een herindeling mee gemaakt, zij weten waar ze over spreken.

Dit is een persbericht van de Samenwerkende raadsfractiesDeel dit bericht met je vrienden!