logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Geen ongewone afwijkingen bij gezondheidsonderzoek in gemeente Strijen'
30jun 2016

Geen ongewone afwijkingen bij gezondheidsonderzoek in gemeente Strijen

De afgelopen maanden hebben de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ en de GGD West-Brabant onderzoek gedaan naar de gezondheid van de inwoners in de gemeente Strijen. In vergelijking met de rest van Nederland werden geen ongewone afwijkingen gevonden.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen aanwijsbaar verband bestaat tussen het industrieterrein Moerdijk en het aantal ernstige ziektegevallen in de omliggende dorpen, waaronder Strijen, Strijensas en Mookhoek.

,,Ik heb de zorg van onze inwoners altijd begrepen en die delen wij. Er zijn te veel incidenten op het water en aan de overkant op industrieterrein Moerdijk. Maar ik ben blij dat we hen op dit gebied nu gerust kunnen stellen. Gelukkig komen er hier niet meer kankergevallen voor dan gemiddeld in het land. Maar het blijft een momentopname, natuurlijk. Om ook in de toekomst de vinger aan de pols te houden, hebben we afgesproken elke vier jaar een soortgelijk onderzoek te houden,” laat burgemeester Aart-Jan Moerkerke weten.

Aan Brabantse kant geeft het onderzoek in de plaats Zevenbergen overigens aanleiding tot nader onderzoek. De gemeente Strijen is hiervan op de hoogte gesteld. Moerkerke: ,,In de meeste kernen in Moerdijk wordt hetzelfde geconstateerd als bij ons. Alleen Zevenbergen wijkt af. Daarom wordt in de gemeente Moerdijk een vervolgonderzoek gehouden. Wij wachten de uitkomsten van dat onderzoek even af en zullen op basis daarvan beoordelen of in de gemeente Strijen alsnog een vervolgonderzoek nodig is. Kijkend naar de onderzoeksresultaten voor onze gemeente is daar op dit moment echter geen enkele aanleiding voor.”

Tijdens het onderzoek is gekeken naar mogelijk meer kankergevallen in de kernen Strijen, Strijensas en Mookhoek. Daarnaast is het reguliere onderzoek dat de GGD iedere vier jaar uitvoert onder volwassenen en ouderen opnieuw bekeken. Ook zijn de Strijense huisartsen via een enquête bevraagd over de gezondheid van hun patiënten. In vergelijking met landelijke gegevens bleek op één soort van kankers in de kern Strijen één ziektegeval meer te zijn. In alle andere gevallen kwam Strijen op of onder het verwachte aantal kankergevallen.

In Strijensas en Mookhoek werd op alle onderdelen op of onder de landelijke norm gescoord. Op basis van wat inwoners zelf rapporteerden in het onderzoek van de GGD, blijkt dat het percentage inwoners dat bezorgd is over wonen in de buurt van industrie hoger is dan in de regio Zuid-Holland Zuid. In Strijen wordt echter niet méér ernstige geur- of geluidshinder ervaren dan in de regio. Ook gaan inwoners uit Strijen niet vaker naar de huisarts en rapporteren ze niet meer ziekten en (chronische) aandoeningen in vergelijking met inwoners uit de rest van de regio.

Aanleiding voor het regionale gezondheidsonderzoek was het recente voorval bij Shell Moerdijk waarbij gedurende langere tijd onopgemerkt de kankerverwekkende stof ethyleenoxide ontsnapte. Bij wind variërend vanuit het zuidwesten tot het zuidoosten ligt Strijensas en de directe omgeving onder de invloedssfeer van het industrieterrein Moerdijk.

Hoewel een analyse van de GGD West-Brabant uit maart dit jaar uitwees dat de lekkage bij Shell geen gezondheidsgevolgen heeft gehad of zal hebben, waren ook de inwoners van de gemeente Strijen bezorgd over hun gezondheid. Het uitgevoerde onderzoek, op basis van onder meer de cijfers van de Nederlandse Kanker Registratie (IKNL), moest uitwijzen of bij de Strijense bevolking meer tumoren voorkomen dan volgens de landelijk cijfers te verwachten zouden zijn.Deel dit bericht met je vrienden!