logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Ondertekening exploitatieovereenkomst projecten 's-Gravendeel'
29jun 2016

Ondertekening exploitatieovereenkomst projecten 's-Gravendeel

Op 29 juni 2016 ondertekenden wethouder Henk Van Etten en directeur–bestuurder Ben Pluimer twee anterieure exploitatieovereenkomsten die de herontwikkeling van de locatie van het oude politiebureau aan de Hendrik Hamerstraat en de locatie Immanuel aan de Immanuelhof en Wetering in ’s-Gravendeel mogelijk maken.

Op de locatie van het inmiddels gesloopte verzorgingstehuis Immanuel  worden maximaal 52 grondgebonden woningen gebouwd. Dit past in de nieuwste prestatieafspraken die onlangs in het kader van de Woonvisie zijn gemaakt over de voorraad betaalbare en geschikte woningen in de regio.
Het woningbouwproject bestaat uit twee fasen.  Fase 1 van de planontwikkeling betreft het deel waarop het verzorgingshuis stond. Op dit deel realiseert HW Wonen minimaal 18 sociale huurwoningen en geeft daarnaast een aantal vrije kavels uit. In totaal worden in deze eerste fase maximaal 35 woningen gerealiseerd. Deze fase is gepland tot 2020. De tweede fase zal naar verwachting na 2020 worden ontwikkeld. Hier worden maximaal 17 woningen gerealiseerd.

Op de locatie aan de Hendrik Hamerstraat zal HW Wonen 3 vrije kavels uitgeven.

Wethouder Henk van Etten toont zich zeer tevreden over beide plannen. ‘Het biedt de mogelijkheid om verschillende woningtypen te bouwen die aansluiten bij de diverse behoeften van onze inwoners. Het is ook goed dat er vrije kavels te koop komen’, licht hij toe.

Het bestemmingsplan voor beide bouwplannen moet nog worden gewijzigd. Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Kavels Hendrik Hamerstraat ’s-Gravendeel’  ligt vanaf 11 juli 2016 ter inzage. Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Immanuelhof’ wordt na de zomer ter inzage gelegd. Omdat de bestemmingsplanprocedure nog loopt,  is het op dit moment nog niet duidelijk wanneer de kavels in de verkoop gaan of wanneer de bouw van de woningen van start kan gaan.

Geïnteresseerden in een vrije kavel of de te bouwen woningen kunnen zich vrijblijvend inschrijven bij MarQuis Makelaars via e-mail marquis@marquis.nl.Deel dit bericht met je vrienden!