logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Nog geen overeenstemming over bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard'
20nov 2015

Nog geen overeenstemming over bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

Woensdagavond 18 november 2015 hebben 62 van de 83 Hoeksche Waardse raadsleden met elkaar van gedachten gewisseld over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard.

Op 17 december zullen de gemeenteraden zich uitspreken over dit onderwerp en een keuze maken voor ofwel samenvoeging van de gemeenten ofwel versterkte regionale samenwerking met doorzettingsmacht.

Aan de raadsleden werd gevraagd naar welk model hun voorkeur uitgaat en met welke argumenten zij de raadsleden met een voorkeur voor het andere model zouden willen overhalen. Maar ook wat hun grootste bezwaren zijn tegen het model dat niet hun voorkeur heeft, en wat er voor nodig zou zijn om aan die bezwaren tegemoet te komen. Zowel plenair als in deelgroepen is daarover uitvoerig met elkaar gesproken.

Overeenstemming voor één model is echter niet bereikt. Wel is ‘huiswerk’ aan de leden van de stuurgroep, de 35 fractievoorzitters uit de gemeenteraden, meegegeven. Zij moeten immers nu aan de slag om een raadsvoorstel samen te stellen waarvan de stuurgroep in de vergadering op 2 december besluit dat het kan worden doorgestuurd naar alle Hoeksche Waardse gemeenteraden.

De gemeenteraden moeten vervolgen op 17 december een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard.

Opgaven

Bij beide modellen zijn opgaven genoemd die door raadsleden als aandachtspunt/ kwetsbaarheid worden aangemerkt. Deze opgaven zullen een plek moeten krijgen in een voorstel aan de raden en nader moeten worden uitgewerkt.

Samenvoeging

Het gaat dan bij het model samenvoeging om onderwerpen als het kernenbeleid, de instelling van dorpsraden en maatwerk voor de kernen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het aanstellen van gebiedswethouders en (ambtelijke)gebiedscoördinatoren.

Ook is bij samenvoeging als aandachtspunt genoemd dat er geen lastenverzwaring zou mogen plaats vinden en dat er vanaf dag 1 een concept-begroting zou moeten zijn.

Er is zorg voor het contact tussen volksvertegenwoordigers en inwoners in dit model. Dat zou kunnen worden versterkt door bijvoorbeeld de inzet van burgerleden en de positionering van fractieondersteuning.

Ook het waarborgen van de dienstverlening is een aandachtpunt bij verdere uitwerking van het model samenvoeging.

Samenwerking

Bij het model versterkte samenwerking met doorzettingsmacht wordt de zorg uitgesproken over de democratische legitimiteit bij het werken met een regioraad. Het democratisch gehalte is dus een aandachtspunt, evenals het opheffen van het verschil tussen regioraadsleden en lokale raadsleden.

Ook moet er genoeg soortelijk gewicht overblijven voor de lokale agenda. Heel veel onderwerpen zullen immers in dat model worden overgedragen aan de regio, en wat blijft er dan in de lokale raden over om over te beslissen.

Afgesproken moet bovendien worden dat kostenneutraal wordt gewerkt. Het waarborgen van het partnerschap met andere overheden is een onderwerp dat nadere uitwerking behoeft in het model samenwerking. Ook is draagvlak nodig bij de bestuurders om de samenwerking goed vorm te geven.

De opbrengsten van de discussie van gisteravond moet de stuurgroep de informatie en richting geven om tot een raadsvoorstel te komen waar de Hoeksche Waard in de toekomst mee verder kan. De stuurgroep, bestaande uit de 35 fractievoorzitters, heeft aan het begin van het proces met elkaar afgesproken om tot consensus te komen.

Doel is dan ook uiteindelijk te komen tot een breed gedragen Hoeksche Waards besluit over de bestuurlijke toekomst van het eiland op 17 december.

Meer informatie, waaronder het onderzoeksrapport, is te vinden op de websites van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten en van het SOHW.Deel dit bericht met je vrienden!