logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Hoekschewaarders betrokken bij onderzoek naar bestuurlijke toekomst'
21mei 2015

Hoekschewaarders betrokken bij onderzoek naar bestuurlijke toekomst

De stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard heeft gisteren ingestemd met de manier waarop inwoners en maatschappelijke partners betrokken worden bij het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van het eiland.

In 2013 is de bestuurlijke samenwerking in de Hoeksche Waard uitgebreid geëvalueerd. Hoewel het toen niet is gelukt een eenduidige richting voor de bestuurlijke toekomst vast te stellen, is wel duidelijk geworden dat de manier waarop in de praktijk wordt samengewerkt in de Hoeksche Waard niet voldoet.

Raads- en collegeleden in alle vijf gemeenten onderschreven de conclusie uit het evaluatierapport dat de samenwerking tussen gemeenten beter moet en niets doen geen optie is. Daarom is besloten nu onderzoek te doen naar de manier waarop de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard gezamenlijk vorm gegeven kan worden.

Twee mogelijkheden worden onderzocht; herindeling of een vorm van versterkte regionale samenwerking.

Woensdag 20 mei 2015 is in de stuurgroep, bestaande uit 34 fractievoorzitters uit de Hoeksche Waardse gemeenteraden, verder gesproken over de manier waarop het onderzoek vorm wordt gegeven. Ook inwoners en maatschappelijke partners krijgen hierin een uitdrukkelijke rol.

In de eerste helft van juni gaan er 11.700 brieven de deur uit naar inwoners van de Hoeksche Waard met een verzoek om een (digitale) vragenlijst in te vullen. In deze lijst wordt gevraagd:

  1. hoe inwoners denken over de verschillende aspecten van het gemeentebestuur;
  2. hoe ze oordelen over publieke voorzieningen in hun gemeente en in de Hoeksche Waard
  3. hoe betrokken ze zich voelen bij hun buurt/wijk/dorp, hun gemeente en de Hoeksche Waard en
  4. wat hun prioriteiten zijn voor de versterking van het gemeentebestuur.

Ook worden er groepsgesprekken gehouden met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in de Hoeksche Waard op het gebied van sport, recreatie en toerisme, onderwijs en werk, zorg, wonen en kerkelijke organisaties en muziek en cultuur.

Dit alles moet een representatief beeld opleveren van de wensen en opvattingen van de inwoners. Deze resultaten maken uiteindelijk een zwaarwegend onderdeel uit van de eindconclusie waarover de gemeenteraden in december van dit jaar een besluit nemen.Deel dit bericht met je vrienden!