logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Vergadering Stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard'
14mei 2015

Vergadering Stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

De stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard, waarin alle 34 fracties van de Hoeksche Waardse raden zijn vertegenwoordigd, komt bijeen op woensdag 20 mei a.s. om 20.00 uur in Cultureel Centrum De Vijf Schelpen, Laan van Westmolen 117 in Mijnsheerenland.
Deze bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststelling samenvattend verslag stuurgroepvergadering 1 april 2015
 4. Mededeling door de heer P. van der Meer naar aanleiding van de stuurgroepvergadering van 1 april jl.
 5. Stand van zaken uitvoering onderzoek
 6. Invulling consultatie bevolking
  1. voorbereiding thematische groepsgesprekken met vertegenwoordigers uit de samenleving
  2. burgerpeiling: aanpak en steekproef
 7. Planning
 8. Communicatie
 9. Rondvraag
 10. Sluiting


Deel dit bericht met je vrienden!