logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Geen renovatie of nieuwbouw sporthal Strijen'
07mei 2015

Geen renovatie of nieuwbouw sporthal Strijen

De sporthal in Strijen, onderdeel van het sportcomplex Apollo, is inmiddels ruim veertig jaar oud. Uit recent onderzoek blijkt echter dat zowel renovatie als nieuwbouw geen optie is.

Ter voorbereiding op een eventuele renovatie is begin van dit jaar onderzoek verricht door een extern adviesbureau. Gekeken is naar de sporttechnische en bouwkundige staat van de veertig jaar oude sporthal. De sporttechnische staat blijkt niet geheel meer te voldoen aan de eisen van deze tijd. Het grootste euvel is de afmeting van de wedstrijdhal, waar onvoldoende uitloop is. De bouwkundige staat is zonder meer redelijk.

Uit het onderzoek blijkt verder dat renovatie niet de oplossing biedt en technisch gezien eigenlijk vrijwel onuitvoerbaar is. Renovatie met het oogmerk de wedstrijdhal te vergroten betekent namelijk dat een zijmuur moet worden verplaatst en de staalconstructie aangepast. In principe wordt daarmee de hal vrijwel geheel gesloopt.

Als renovatie geen optie is, blijven er twee mogelijkheden over. Instandhouding van de huidige sporthal of nieuwbouw plegen. Nieuwbouw blijkt evenwel een behoorlijk kostbare zaak. Een globale berekening komt uit op een bedrag van bijna 3 miljoen euro. De exploitant van het sportcomplex, Laco BV, heeft aangegeven dat er op basis van het huidige en verwachte toekomstige gebruik geen directe noodzaak is voor een dergelijke grote investering. Mits het huidige onderhoudsniveau van de sporthal wordt doorgezet.

Het college van de gemeente Strijen komt op basis van deze bevindingen tot de voorlopige conclusie dat het de voorkeur verdient de huidige sporthal in stand te houden en door adequaat onderhoud de levensduur langjarig te verlengen. Wel wordt aanbevolen in nauw overleg met Sportstichting Strijen en Laco BV, te bezien of het gebouw zowel binnen als buiten een upgrade kan krijgen.

Volgende week buigt de commissie Wonen & Werken zich nog over de voorlopige conclusies van het college. Om vervolgens een definitief advies uit te brengen aan de gemeenteraad.Deel dit bericht met je vrienden!