logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Taalbad in Schenkeldijk'
11apr 2015

Taalbad in Schenkeldijk

Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar van het asielzoekerscentrum (AZC) in ’s-Gravendeel, dat komend najaar geopend zal worden, krijgen bij Stichting Acis een ‘taalbad’. Dat is het resultaat van overleg tussen de gemeente Binnenmaas en de schoolbesturen in de Hoeksche Waard.

Een taalbad is een ongeveer anderhalf jaar durend intensief onderwijsprogramma dat sterk gericht is op het verwerven en vergroten van de kennis van de Nederlandse taal. Zonder eerst de Nederlandse taal te leren spreken kunnen anderstalige kinderen nu eenmaal niet zonder meer meedraaien in een reguliere groep van de basisschool.

Afgesproken is dat Acis de zorg voor de eerste opvang van de kinderen van het AZC op zich zal nemen. Het voornaamste doel van de eerste opvang is de kinderen op hun gemak te stellen, te laten wennen aan omstandigheden en gebruiken in Nederland en de Nederlandse taal te leren. Acis heeft er voor gekozen de kinderen van het AZC in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar in een speciale groep te plaatsen en daar het taalbad te geven.

Het nieuwe asielzoekerscentrum in ’s-Gravendeel zal terugkeren op de oude plek aan de Kilweg. Er worden maximaal 375 mensen geplaatst voor een periode van tenminste twee jaar.

Het AZC krijgt een ander karakter dan het vorige centrum; werden er voorheen voornamelijk asielzoekers geplaatst die al jaren in Nederland verbleven en de taal al redelijk tot goed machtig waren, in het nieuwe centrum worden voornamelijk nieuwkomers opgevangen.

Het taalbad zal worden gegeven in een leegstaand lokaal van de Julianaschool in Schenkeldijk dat in de directe omgeving ligt van het AZC. Na het intensieve programma moeten de kinderen kunnen meedraaien in de reguliere groepen van de christelijke en openbare basisscholen in de buurt. 

Kinderen van 4 en 5 jaar zijn nog te jong voor een taalbad. Deze kinderen zullen worden opgevangen in de reguliere kleutergroepen van de basisscholen in de omgeving. Kleuters leren de taal nu eenmaal spelenderwijs, door te spelen en praten met leeftijdgenootjes die de taal bij voorkeur al goed machtig zijn. Als de taalvaardigheid na de kleuterfase nog te wensen over laat komen deze kinderen alsnog voor een extra taalprogramma in aanmerking.

De ouders van de Julianaschool zijn tijdens een extra ouderavond op 7 april jl. op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. De reacties waren positief: „Als Acis zorgt voor een taalbad, dan zorgen wij ervoor dat de kinderen in een warm bad terecht komen”, aldus één van de ouders.Deel dit bericht met je vrienden!