logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
08jan 2015

Maatregelen Thermen Binnen den Maas

Op 23 december 2014 heeft het college van Binnenmaas een besluit genomen over het invorderen van de dwangsom en het opleggen van bestuursdwang bij de Thermen Binnen den Maas aan de Strijenseweg in ’s-Gravendeel.

In het welnesscentrum Thermen Binnen den Maas wordt sinds 14 februari 2014 een horecagedeelte geëxploiteerd zonder dat daar de vereiste vergunningen (exploitatievergunning en Drank- en Horecavergunning) voor afgegeven zijn.

Voorafgaand aan de opening van het complex is aan de aanvrager van de vergunningen als ook de exploitant de waarschuwing afgegeven dat het zonder de vereiste vergunningen open laten gaan van het horecadeel gevolgen zou hebben.

De overtredingen zijn ongewenst, mede gezien het advies van het Landelijk Bureau Bibob dat verstrekking van de vergunningen een ernstige mate van gevaar voor misbruik met zich meebrengt.

Er is aan zowel de uitbater van de horeca als aan de exploitant van het welnesscentrum een last onder dwangsom opgelegd om de overtreding te laten beëindigen. Deze dwangsommen, met een maximum van € 50.000 per stuk, zijn inmiddels volgelopen zonder dat de overtreding is gestopt.

Nu is besloten over te gaan tot het invorderen van de dwangsommen en het illegaal voortzetten van de horeca-activiteiten door het toepassen van bestuursdwang te stoppen. Het toepassen van bestuursdwang leidt er toe dat de horeca-inrichting buiten gebruik wordt gesteld. De overige functies (sportschool en sauna) kunnen blijven functioneren.

De betrokkenen worden in de gelegenheid gesteld de overtredingen alsnog zelf te beëindigen. Doen zij dit niet, dan zal de gemeente op 13 februari de horeca buiten gebruik stellen.

Het proces van handhaving zoals dat nu is ingezet wordt ondersteund door en besproken met politie en het Openbaar Ministerie.Deel dit bericht met je vrienden!