logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Waterschapsbestuur praat over begroting 2015'
06nov 2014

Waterschapsbestuur praat over begroting 2015

Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta stelt op 27 november 2014 in een openbare vergadering de begroting voor 2015 vast.

Het voorstel van het dagelijks bestuur leidt tot een stijging van de totale belastingopbrengst van 1,95% ten opzichte van 2014. De daaruit voortvloeiende tarieven voor de waterschapsbelasting verschillen per situatie. Om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren, betaalt bijvoorbeeld een gezin met een huurwoning in Zuid-Holland zuid in 2015 € 264 (in 2014 was dit € 252). Het bedrag kan in 10 maandelijkse termijnen via automatische incasso worden betaald. 

Er zijn verschillende soorten waterschapsbelastingen. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belastingplichtige. De samenstelling van het huishouden, de waarde van onroerend goed en de hoeveelheid grond spelen daarbij onder meer een rol. De conceptbegroting met de waterschaptarieven voor 2015 is te bekijken op de website van het waterschap (www.wshd.nl).

"Het waterschap wil de taken uitvoeren tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten”, vertelt dijkgraaf Jan Geluk. “Wij hebben veel uitdagingen, ook op financieel gebied. Ik noem bijvoorbeeld de versterkingsplannen voor de dijken (Hoogwaterbeschermingsprogramma), waarbij de kosten steeds meer voor rekening van het waterschap komen en steeds minder voor het Rijk. In 2015 stijgen onze kosten alleen daardoor al met 1,6 miljoen euro. Maar ook externe ontwikkelingen zoals de daling van de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarden) in 2014 met gemiddeld zo’n 3%, hebben een opwaarts effect op de waterschaptarieven. De lasten moeten nu immers worden verdeeld over een lagere waarde en dat leidt tot verhoging van de tarieven. Om de stijging van de totale belastingopbrengst voor het volgende jaar beperkt te houden, hebben wij de uitgaven en inkomsten, alsmede de investeringen stevig onder de loep genomen.”

De dijkgraaf nodigt belangstellenden uit om de begrotingsbehandeling op 27 november a.s. als toehoorder bij te wonen.

Waterschap Hollandse Delta zorgt voor veilige dijken en duinen, voldoende en schoon water in sloten en plassen, veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom en zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Zuid-Holland zuid.Deel dit bericht met je vrienden!