logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
28nov 2013

Voorstel over bestuurlijke toekomst

Alle colleges in de Hoeksche Waard stuurden een gelijkluidend voorstel naar de gemeenteraden over de toekomst van de bestuurlijke samenwerking in de Hoeksche Waard. Dit voorstel behandelen de vijf raden op dezelfde avond op 18 december 2013.

Inhoud raadsvoorstel

In dit voorstel wordt gevraagd om in beginsel te kiezen voor de vorming van één gemeente in de Hoeksche Waard. Een definitief besluit moet eind 2015 worden genomen en in de tussentijd vinden nog verschillende onderzoeken plaats naar:

  • een beschrijving van het model herindeling in het licht van de tijdens de conferentie van 16 oktober 2013 genoemde belangrijkste kernmotieven en voorwaarden, waarbij antwoord moet komen op de vraag wat de effecten zijn voor de inwoners, op welke manier lokaal maatwerk is te organiseren, op welke manier de nabijheid van de inwoners tot het bestuur kan worden georganiseerd en wat de financiële effecten zijn;
  • Het draagvlak onder inwoners en maatschappelijk middenveld in 2015;
  • De ervaringen met de versterkte regionale samenwerking.

De regionale samenwerking wordt in de komende periode versterkt. Aanbevelingen uit het evaluatierapport moeten worden ingevuld en in overleg met het bestuur van het SOHW wordt bepaald wat de majeure onderwerpen zijn waarover in regionaal verband besluitvorming kan plaatsvinden met mandatering door de gemeenteraden.

In het nu verstuurde raadsvoorstel staat ook dat de stuurgroep eind 2015 een voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraden moet aanbieden over de organisatie van de bestuurlijke samenwerking in de Hoeksche Waard.

Hierbij wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de dan uitgevoerde onderzoeken en met de resultaten van de versterkte regionale samenwerking.

Voor meer informatie en alle achterliggende stukken, kunt u terecht op www.samenwerkinghw.nl. Hier is ook het raadsvoorstel te vinden.Deel dit bericht met je vrienden!