logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
09nov 2013

Cromstrijen presenteert sluitende begroting

Op dinsdag 5 november 2013 overhandigde het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad wederom een sluitende begroting aan. Ondanks de moeilijke financiële tijden hoeft het college geen ingrepen te doen die de samenleving treffen.

“In een tijd waar het Rijk forse ingrepen doet  uit het gemeentefonds, is en blijft het een kunst om een sluitende begroting te presenteren. In  de kadernota 2014 is al vastgesteld dat er geen extra lastenverzwaring komt en ook in de begroting van 2014 kunnen we dat vasthouden”, aldus wethouder Hans Flieringa.

Algemeen financieel beleid

De komende jaren komt er veel op de gemeenten af. Zowel inhoudelijk als financieel.

Het Regeerakkoord bevat voor gemeenten diverse ombuigingen. Daarnaast ziet het kabinet een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten door het overnemen van Rijkstaken.

Aan deze overdrachten zijn kortingen verbonden, deels vanwege maatregelen om het beroep op de overheid te verminderen, deels ook omdat de gemeentelijke uitvoering tot besparingen leidt.

Ondanks de huidige economische omstandigheden ligt er toch een sluitende begroting met de nodige ambities.

Ambities

De ambities in de programmabegroting vloeien voort uit het hoofdlijnenakkoord 2010-2014.

In 2014 richten wij de Voorstraat en omliggende straten in Numansdorp opnieuw in voor een goede en veilige verkeersdoorstroming en om een levendig en vitaal (winkel)centrum te creëren en verwachten wij te starten met de realisatie in de Torensteepolder.

Daarnaast versterken wij het sociale domein met de voorbereidingen op de AWBZ, participatiewet en jeugdzorg.

Verder geven wij een extra impuls aan de leefbaarheid door de veiligheid te verhogen (buurtpreventieproject) en werken wij samen op het gebied van de automatisering en informatisering (ISHW).

De kunst van een sluitende begroting

De afgelopen vier jaar is er volgens de wethouder een solide financieel beleid gevoerd en is er een constructieve bestuurlijke samenwerking tussen raad en college.

Dat moet ook in de volgende raadsperiode nodig zijn want er komen nog meer financiële uitdagingen aan.Deel dit bericht met je vrienden!