logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Waterschapsbestuur praat over begroting 2014'
08nov 2013

Waterschapsbestuur praat over begroting 2014

Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta stelt op 28 november 2013 in een openbare vergadering de begroting voor 2014 vast.

Het voorstel van het dagelijks bestuur leidt tot een stijging van de totale belastingopbrengst van 2,61% procent ten opzichte van 2013. De daaruit voortvloeiende tarieven voor de waterschapsbelasting verschillen per situatie. Om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren, betaalt bijvoorbeeld een gezin met een huurwoning in Zuid-Holland zuid in 2014 € 252 (in 2013 was dit € 248).

Het bedrag kan in 10 maandelijkse termijnen via automatische incasso worden betaald. 

Er zijn verschillende soorten waterschapsbelastingen. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belastingplichtige. De samenstelling van het huishouden, de waarde van onroerend goed en de hoeveelheid grond spelen daarbij onder meer een rol.

De conceptbegroting met de waterschapstarieven voor 2014 is te bekijken op de website van het waterschap www.wshd.nl.

"Het waterschap wil de taken uitvoeren tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten”, vertelt dijkgraaf Jan Geluk. “Voor de toekomst hebben wij veel uitdagingen, ook op financieel gebied.

Ik noem bijvoorbeeld de versterkingsplannen voor de dijken (Hoogwaterbeschermingsprogramma), waarbij de kosten steeds minder ten laste van het Rijk en steeds meer voor rekening van het waterschap komen.

Daar komt bij dat onze gemiddelde waterschapstarieven in de afgelopen jaren niet of nauwelijks zijn gestegen. Om de stijging van de totale belastingopbrengst voor het volgende jaar beperkt te houden, hebben wij de uitgaven en inkomsten, alsmede de investeringen stevig onder de loep genomen.”

Hij nodigt belangstellenden uit om de begrotingsbehandeling op 28 november a.s. als toehoorder bij te wonen.

Waterschap Hollandse Delta zorgt voor veilige dijken en duinen, voldoende en schoon water in sloten en plassen, veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom en zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Zuid-Holland Zuid.Deel dit bericht met je vrienden!