logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gezamenlijke koers woningbouw uitgezet'
04okt 2013

Gezamenlijke koers woningbouw uitgezet

Goede afspraken tussen de gemeenten zijn in de huidige woningbouwmarkt noodzakelijk om er voor te zorgen dat voldoende en kwalitatief goede woningen gebouwd worden.

In de Hoeksche Waard werken de gemeenten nauw samen om zodoende in te spelen op trends zoals vergrijzing, kleinere huishoudens, toename van het aantal huishoudens en migratie.

Door monitoring van de woningmarkt en tijdige afstemming kan onderlinge concurrentie tussen woningbouwprojecten worden voorkomen waardoor de haalbaarheid groter wordt.

Afstemming

Een door vijf gemeenten ondertekend convenant dient als richtlijn om te zorgen voor een flexibel regionale woningbouwprogramma.

Een van de hulpmiddelen hiervoor is een marktberaad waarin afstemming van woningbouwplannen, kennisoverdracht en discussie over de huidige en toekomstige woningmarkt plaatsvindt tussen gemeenten, woningcorporatie HW Wonen en in de regio actieve projectontwikkelaars en makelaars.

Dialoogtafel

Ben Pluimer, directeur HW Wonen, benadrukte tijdens de dialoogtafel van begin september de noodzaak van een dergelijk marktberaad. Johan van Buuren, regionaal portefeuillehouder wonen, pakte de handschoen direct op en vroeg Ben Pluimer het marktberaad voor te zitten.

"Gezamenlijk wordt hierdoor ingespeeld op de dynamiek van de woningmarkt. De samenwerking tussen overheden en marktpartijen wordt hierbij steeds belangrijker" aldus Johan van Buuren.

De ondertekening van het convenant vond plaats in aanwezigheid van Ben Pluimer. Door het overhandigen van een vijftal kompassen gaf hij op ludieke wijze aan dat hij het volste vertrouwen heeft in het vinden van de juiste koers op de veranderende woningmarkt.

Foto: Ben Pluimer - midden bovenste rij - heeft net de kompassen overhandigdDeel dit bericht met je vrienden!