logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
25sep 2013

Verkeersbewegingen in Strijen gehalveerd

Uit de onlangs gehouden verkeersmonitor komt naar voren dat de nieuwe Randweg op de meeste wegen in de gemeente Strijen een positief effect heeft. Vooral in het centrum van Strijen is het aantal voertuigen bijna gehalveerd en het vrachtverkeer met maar liefst 90% afgenomen.

Zes maanden na de aanleg van de Randweg Strijen is in juni jongstleden een uitgebreide verkeerstelling gehouden. Uit het recente onderzoek blijkt dat bij een nulmeting 337 vrachtwagens per etmaal door de Boompjestraat reden. In juni jongstleden waren dat er nog slechts 28 per dag.

Het totaal aantal voertuigen dat zich in 2012 door het centrum perste bedroeg 3543 stuks. Dit aantal is na de aanleg van de Randweg in een vergelijkbare periode bijna gehalveerd tot 1875 voertuigen.

Het gebruik van de Randweg zelf is te splitsen in een zuidelijk en oostelijk deel. Het zuidelijk gedeelte wordt redelijk tot goed gebruikt. De volgens de prognose aan de Randweg toe te rekenen capaciteit is 750 voertuigen per dag. De prognose was er overigens van uitgegaan dat een groot deel van de nieuwe wijk Land van Essche III aangelegd zou zijn.

Het oostelijk gedeelte blijft echter achter in het gebruik: 1500 voertuigen per dag. Hier was een aantal van 3500 voertuigen voorzien na aanleg van de nieuwbouwwijk Land van Essche III. Mogelijk kan dit tevens worden toegeschreven aan een stuk gewenning. Daarnaast zijn nog niet alle extra maatregelen uitgevoerd, zoals het aanbrengen van plateau’s op diverse kruisingen en het verder uitbreiden van 30 km/ zones.
 
Op een aantal wegvakken is het resultaat minder gunstig dan verwacht. Zo blijft het gebruik van het gedeelte ter hoogte van de Steenplaats achter. De reconstructie van wegen naar een 30 km/uur gebied, plus een extra verwijzing nabij de afslag vanuit de Kiltunnel, om via de provinciale weg N217 naar Strijen te rijden, kunnen hier mogelijk verbetering in brengen.

Het is de bedoeling over een jaar nieuwe tellingen te houden om te zien hoe de verkeersbewegingen na 1½ jaar gewenning en aanpassingen zijn. Op de website van de gemeente Strijen, www.strijen.nl, zijn alle resultaten van de recent gehouden metingen terug te vinden.Deel dit bericht met je vrienden!