logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
25sep 2013

Prinsjesdag nadelig voor Strijen

De in de miljoenennota gepresenteerde bezuinigingen van het Rijk pakken ook voor de gemeente Strijen nadelig uit. De plannen betekenen een structurele achteruitgang van ongeveer 275.000 euro op de begroting.

Op basis van een verstandig financieel beleid kunnen de bezuinigingen nog worden opgevangen. De door het college van de gemeente Strijen aangeboden Begroting 2014, is mede gebaseerd op de eerder dit jaar door de gemeenteraad vastgestelde kadernota. De bezuinigingsmaatregelen uit deze nota leidden tot een klein financieel overschot. Daarnaast viel de recente algemene uitkering aan de gemeente positief uit. Dit leverde in eerste aanleg een positief resultaat op van 400.000 euro.

Na de derde dinsdag in september is de werkelijkheid echter anders geworden na. De Rijksbezuinigingen laten de geraamde plus van 4 euroton dalen naar een ‘plusje’ in 2016 en 2017 van ongeveer 125.000 euro. En dat is precies het bedrag dat onder de streep resteerde na het vaststellen van de kadernota.

Het is zeer de vraag of dit kleine plusje voldoende is om de toekomstige opgaven binnen onder meer het sociaal domein op te vangen. De verwachting is dat in de toekomst nog meer financiële tegenvallers op dit terrein op de gemeenten afkomen.Deel dit bericht met je vrienden!