logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
22jul 2013

HW Wonen helpt met bloemdijken beheren

Vanuit haar visie op maatschappelijke verbondenheid heeft HW Wonen recent besloten vier jaar lang een bijdrage te leveren aan het beheer van bloemrijke dijktaluds. Hoekschewaards Landschap (HWL) beheert zo’n 200 ha natuurterrein in de Hoeksche Waard, waaronder een fors aantal dijken.

Donderdagmiddag 18 juli onthulden Ben Pluimer, directeur-bestuurder van HW Wonen en HWL-bestuurder Cees Mesker het eerste bordje, waarop de samenwerking is aangegeven. Het bord op de Goidschalxoordsedijk werd door beide heren vakkundig van een originele jutezak ontdaan. Er komen op de door het HWL beheerde dijken overal nieuwe bordjes, met daarop de logo’s van HW Wonen en HWL, om duidelijk te maken wie er zorgt voor het beheer. 'Bloemdijken' zijn zeldzaam in de Hoeksche Waard. Ze kenmerken zich door een grote diversiteit aan planten, die vaak alleen nog voorkomen langs dijken. Bloemen zijn voor veel insecten van levensbelang. Veel vlindersoorten maar ook bijen en hommels halen hier hun voedsel vandaan en zijn afhankelijk van deze groene linten in het landschap. Door een verkeerd beheer van veel half-natuurlijke graslanden staan deze diergroepen onder grote druk en is er sprake van een dramatische achteruitgang van dagvlinders en vooral bijen. Het is te danken aan het Hoekschewaards Landschap dat er nog bloemdijken zijn.

Financiering
HWL houdt zich al ruim drie decennia bezig met het beheren van bloemdijken. Doel van het beheer is het jaarlijks maaien van de vegetatie, waarbij het maaisel afgevoerd wordt (veelal als hooi). Door dit zogenaamde 'verschralingsbeheer' neemt in de loop van de tijd het aantal planten-soorten aanzienlijk toe. Van groot belang is dat niet alles in één keer wordt gemaaid en dat er stukken van de vegetatie blijven staan, waardoor rustplaatsen overblijven voor o.a. Vlinderpoppen, die overwinteren. De financiering van dit beheer komt in de knel, doordat de overheden zich op dit punt terugtrekken en subsidies worden afgebouwd. HWL heeft de ambitie om dit beheer desondanks voort te zetten en om het areaal aan beheerde dijken uit te breiden. Hiertoe moeten andere geldelijke bronnen worden aangeboord. HWL is dan ook heel blij met de geste van HW Wonen, en hoopt op een vruchtbare samenwerking. Los van de natuurwaarden zijn de bloemrijke dijken ook een aanwinst voor het landschap van de Hoeksche Waard. Planten die men op zulke dijken aan kan treffen zijn o.a. rode klaver, wilgenroosje, wilde cichorei en fluitekruid.

 Deel dit bericht met je vrienden!