logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
24mei 2013

Bezuinigingen Strijen nog zonder lastenverzwaring

Net als alle gemeenten ontkomt ook Strijen niet aan een forse bezuinigingsronde. Desondanks ondervinden de inwoners voorlopig een minimale lastenverzwaring en blijven voorzieningen behouden. Tegelijkertijd is er het besef dat de kans groot is dat door rijksbeleid de komende jaren nog meer bezuinigd zal moeten worden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft, na een eerste verkenning van een speciale bezuinigingswerkgroep van raadsleden, een voorstel gepresenteerd in de vorm van de Kadernota 2013-2017. Uitgangspunten hierbij waren het zoveel als mogelijk voorkomen van lastenverzwaring voor de inwoners en het behoud van voorzieningen. Het college is blij dat deze uitgangspunten overeind konden blijven.

Uit de afgelopen weken opgestelde Kadernota 2013-2017, blijkt dat de inwoners van de gemeente Strijen voorlopig minimaal belast hoeven te worden. Ook alle moderne voorzieningen, zoals het zwembad, blijven de komende tijd op peil, hoewel sommige voorzieningen het wel met een tandje minder moeten doen.

,,We zijn blij dat we met de huidige kennis het tekort zo hebben opgelost. De werkgroep bezuinigingen vanuit de gemeenteraad heeft ons hierbij goed geholpen.

We maken ons echter wel zorgen om de toekomst. Ook het rijk heeft minder geld en wij zien steeds meer taken op gemeenten afkomen. Zonder echter het geld dat daarvoor nodig is. Die effecten zijn nog onbekend, maar komen er wel aan. Of we dan nog steeds kunnen ontkomen aan maatregelen die voorzieningen hard zullen treffen of de lasten voor onze inwoners verzwaren, is maar de vraag”, aldus wethouder financiën Geràldo Janssen.

De bezuinigingsopgave van 600.000 euro is onder meer gevonden in het straat- en groenonderhoud. Voor deze werkzaamheden geeft de gemeente de komende jaren voor bijna 100.000 euro minder uit. Wat wel betekent dat de kwaliteit van wegen en straten in zijn algemeenheid ‘daalt’ van goed naar voldoende.Deel dit bericht met je vrienden!