logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Fusie Hooistoof en Viking'
11apr 2013

Fusie Hooistoof en Viking

Het bestuur van Stichting Acis heeft het voornemen de openbare basisschool De Hooistoof in Strijensas met ingang van 1 augustus a.s. te fuseren met de obs De Meerwaarde in Strijen. Tegelijkertijd wil Acis de obs De Viking in Nieuwendijk  fuseren met De Eendragt in Zuid-Beijerland.

Reden voor dit voorgenomen besluit is dat de beide scholen na de zomervakantie nog maximaal 12 leerlingen over hebben. In de praktijk zal dit betekenen dat de leerlingen en het onderwijzend personeel worden toegevoegd aan De Meerwaarde en de Eendragt. De schoolgebouwen in Sas en Nieuwendijk worden gesloten en terug gegeven aan de gemeente.

Luc van Heeren, voorzitter college van bestuur van Stichting Acis Openbaar primair en Openbaar voortgezet onderwijs, ziet deze maatregel als de beste optie. ‘We hebben er alles aan gedaan om de scholen voor Sas en Nieuwendijk te behouden. Twee jaar geleden vroegen we de minister nog om de scholen in stand te houden toen De Hooistoof en de Viking op de landelijke teldatum over minder dan het wettelijke minimum van 23 leerlingen beschikten. De minister gaf de scholen toen enkele jaren de tijd om weer te gaan groeien en daarmee hun bestaansrecht te bewijzen.

Inmiddels is duidelijk dat dit niet meer gaat lukken. De kwaliteit van de scholen is goed, zo stelde de onderwijsinspectie laatst nog vast, maar er zijn gewoonweg niet voldoende kinderen in Nieuwendijk en Sas om een school overeind te houden. Van Heeren: ‘Van de minister mogen we de beide scholen nog een jaartje langer open houden. Dat doen we liever niet. Je loopt de kans dat de scholen in hun laatste levensjaar langzaam leeg lopen. Dat is wel een bijzonder triest einde. Daarom kiest het college van bestuur nu voor een snelle fusie.

“We realiseren ons terdege dat het verdwijnen van de scholen een groot gemis is voor deze kleine kernen en we hadden het ook veel liever anders gezien, maar we hebben geen andere keus”, aldus Van Heeren die benadrukt dat de recessie ook een vervelende rol heeft gespeeld. ‘In beide kernen staan woningen leeg of langdurig te koop. Zouden zich daar jonge gezinnen in hebben gevestigd, dan hadden De Hooistoof en De Viking mogelijk  kunnen blijven voortbestaan. Ook zijn nieuwbouw- of verbouwplannen uitgesteld’.

Behalve de huizenmarkt is er nog een ander probleem, aldus Luc van Heeren: ‘Het aantal kinderen in de Hoeksche Waard daalt. Het snelst gaat dat in Strijen en Korendijk. De kleine scholen voelen dat het meest.

In de afgelopen weken heeft het college van bestuur het plan besproken met de teams en medezeggenschapsraden van De Hooistoof, De Meerwaarde, De Viking en De Eendragt. Ook heeft het bestuur ouderavonden op De Hooistoof en de Eendragt georganiseerd om een toelichting op de plannen te geven.

Of de fusie doorgaat hangt af van de instemming met het bestuursvoornemen door de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. Van Heeren: ‘Het is een moeilijk besluit voor medezeggenschapsraden. Jarenlang hebben schoolteams, ouders en het schoolbestuur gevochten voor het voortbestaan van de minischooltjes. Het valt niet mee om nu de knop om te zetten. Toch denk ik het verstand zal winnen van het gevoel. Het is heel erg jammer, maar het kan niet anders’. De medezeggenschapsraden is gevraagd voor 1 mei a.s. een reactie te geven op het bestuursvoornemen.Deel dit bericht met je vrienden!