logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
30mrt 2013

Stimulans woningbouw in de Hoeksche Waard

‘Bouwen aan de toekomst van de Hoeksche Waard…’. Dat is de titel van het Convenant Regionaal Woningbouwprogramma Hoeksche Waard 2020 dat het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) heeft vastgesteld.

In het convenant zijn de onderlinge woningbouwafspraken tussen de vijf gemeenten vastgelegd voor een periode van vier jaar. Het ‘woord’ is nu aan de gemeenteraden die het document moeten vaststellen. 

Stimuleren

Goede afspraken tussen de gemeenten zijn in de huidige woningbouwmarkt noodzakelijk om er voor te zorgen dat voldoende en kwalitatief goede woningen gebouwd worden in de Hoeksche Waard.

De gemeenten willen, in samenwerking met de woningbouwcoöperatie en ontwikkelaars, de woningbouw stimuleren waarbij rekening wordt gehouden met trends zoals vergrijzing, kleinere huishoudens en migratie. Door keuzen te maken kan onderlinge concurrentie tussen woningbouwprojecten worden voorkomen en is de kans op succes voor projecten groter.

Woningbehoefte

Het woningbouwprogramma van de Hoeksche Waard is bedoeld voor goede huisvesting van de eigen inwoners en selectief ook voor behoeften van buiten de Hoeksche Waard.

Het aantal van 200 woningen netto uitbreiding per jaar in het convenant komt overeen met de woningbehoefte raming (WBR 2010) van de provincie Zuid Holland en de recente ervaringen op de woningmarkt.

Door huishoudenverdunning stijgt de woningbehoefte in de Hoeksche Waard nog steeds ondanks een lichte bevolkingsdaling.

Het convenant wordt nu aan de gemeentebesturen aangeboden voor vaststelling door de gemeenteraden.Deel dit bericht met je vrienden!