logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
29okt 2012

Raad behandelt begroting Binnenmaas op 6 november

Op dinsdag 6 november 2012 wordt in de gemeenteraad de Programmabegroting 2013-2016 behandeld. Ter discussie staan de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor het jaar 2013 en verder en hoe deze plannen worden betaald.

De begroting van Binnenmaas laat een structureel sluitend beeld zien. Om de begroting sluitend te krijgen is allereerst naar bezuinigingen gekeken. Daarna is bezien of de reserves van de gemeente een bijdrage kunnen leveren. Pas in laatste instantie is een (kleine) verhoging van de OZB-tarieven aan de orde. Er is zo goed mogelijk rekening gehouden met risico’s en het weerstandsvermogen is voldoende.

Voorstellen om de begroting sluitend te maken

Om de begroting (structureel) sluitend te maken doet het college verschillende voorstellen. Als bezuiniging voor 2013 stelt het college voor de € 150.000 die jaarlijks op de begroting staat voor het uitvoeren van het programma Duurzaam Veilig (verkeersmaatregelen) niet meer ieder jaar beschikbaar te stellen. In 2013 en 2015 wordt die pot geschrapt, in 2014 blijft het bedrag wel beschikbaar.

Daartegenover staat dat een jaarlijkse bijdrage aan de VVV weer wordt betaald. Ook het schoolmaatschappelijk werk voor het voortgezet onderwijs wordt opnieuw ingevoerd.

Om de begroting 2013 toch sluitend te krijgen, wordt (eenmalig) €269.000 uit de reserve gebruikt. Dat blijkt echter niet voldoende. Daarom stelt het college voor de OZB met 1,5% extra te verhogen.

Er is grote onzekerheid in het financiële beeld. De beslissingen die een nieuw kabinet gaat nemen kunnen grote gevolgen hebben voor de portemonnee van de gemeenten. Op dit moment is daarover nog veel onzeker.  Daarom is er voor gekozen om bij de inkomsten uit het Gemeentefonds van het rijk al enigszins rekening te houden met verdere tegenvallers in de komende jaren.

Behandeling in de gemeenteraad op 6 november

De begroting wordt in de gemeenteraad behandeld op dinsdag 6 november vanaf 16.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Sportlaan in Maasdam. De vergadering is openbaar en belangstellenden zijn welkom.

Wie zijn of haar mening over de programmabegroting aan de raadsleden kenbaar wil maken, kan gebruik maken van het inspreekrecht. Insprekers moeten zich voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier (telefonisch via nummer 078 – 633 45 87 of 078 - 633 45 29 of via e-mail griffie@binnenmaas.nl) en de spreektijd is beperkt.

De Programmabegroting 2013 – 2016 is te downloaden op www.binnenmaas.nl. Ook ligt de begroting ter inzage in het gemeentehuis.Deel dit bericht met je vrienden!