Evaluatie regionale samenwerking Hoeksche Waard

16 januari 2013 door de redactie

Dit jaar vindt in de Hoeksche Waard een evaluatie plaats van de bestuurlijke samenwerking. Gekeken wordt naar de samenwerking tussen de vijf gemeenten en de samenwerking van gemeenten met het SOHW (Samenwerkingsverband Hoeksche Waard).

Op 15 januari hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de vijf gemeenten ingestemd met een startnotitie die het proces van evaluatie beschrijft.

De aanleiding voor de evaluatie is te vinden in de bepalingen van de Gemeenschappelijke regeling SOHW en de afspraken die in 2009 met de provincie Zuid-Holland zijn gemaakt. Bovendien is het vanuit een zelfbewuste houding altijd goed om als gemeenten en regio jezelf de spiegel voor te houden.

Ter voorbereiding heeft een stuurgroep bestaande uit de vijf burgemeesters een startnotitie opgesteld. Deze wordt in februari/ maart aan de gemeenteraden voorgelegd.

In de startnotitie zijn de uitgangspunten en de wijze waarop de evaluatie zal worden uitgevoerd vastgelegd. Eén van de afspraken is dat de evaluatie toekomstgericht moet zijn. De toekomstverkenning die na de evaluatie wordt opgesteld, moet leiden tot een gedragen besluit van de gemeenteraden over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard (ook wel ‘stip aan de horizon’ genoemd).

Participatie

De stuurgroep acht het van groot belang dat het onderzoek op een open en transparante manier wordt uitgevoerd. Naast de colleges, gemeenteraden en het SOHW worden ook de inwoners, het maatschappelijk middenveld, de ‘eigen’ organisaties en de omgeving buiten de Hoeksche Waard betrokken bij het proces.

Planning

Nadat de startnotitie door de gemeenteraden is vastgesteld, worden eerst onderzoeksvragen geformuleerd. Daarna volgt de uitvoering van het onderzoek, waarvan wordt voorgesteld dit te laten doen door een onderzoeksbureau en een onderzoeksbegeleidingscommissie.

Volgens planning kunnen de gemeenteraden voor de zomer een besluit nemen over het evaluatierapport. Aansluitend worden de uitkomsten vertaald in een toekomstverkenning, de ’stip aan de horizon’. Als alles volgens plan verloopt kunnen de gemeenteraden zich hier ongeveer in oktober 2013 over buigen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.