Succesvol Politiek Café PvdA in 's-Gravendeel

16 januari 2013 door de redactie

“En de ’s-Gravendelers verenigden zich daadwerkelijk...”

Het eerste Politieke Café van de PvdA in de kern ’s-Gravendeel van dinsdag 16 januari jl. in de kleine zaal van Partycentrum “Concordia” is zondermeer succesvol te noemen. Deze keer mocht de fractie een 11-tal belangstellenden, dat kou en sneeuw trotseerde, van harte welkom heten.

Na een introductie door fractievoorzitter Dick Hitzert, waarin de reden van de fractie voor het houden van Politieke Cafés in de kernen van Binnenmaas werd toegelicht, kreeg inleider Henk van Driel het woord.

Met het motto van deze avond: “’s-Gravendelers, verenigt U!” nam hij ons allereerst mee naar het verleden. Als wethouder van de voormalig zelfstandige gemeente ’s-Gravendeel was hij trots op het bloeiende verenigingsleven. Vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen  hadden toen nog het voordeel dat de lijntjes met de bestuurders kort waren. Op een verzoek vanuit de verenigingen kwam altijd een antwoord.

Na zijn wethouderschap werd hij weer actief “voor de voetbal”. Als hij nu als vrijwilliger bij zijn vereniging om zich heen kijkt, merkt hij dat het binnen de vereniging piept en kraakt. Een afname en vergrijzing van vrijwilligers gepaard gaande met forse contributieverhogingen zijn hier debet aan.

Henk bespeurt dit ook bij andere verenigingen en merkt dat de rek eruit gaat. Gelukkig zijn er nog zo’n dertig verenigingen in ’s-Gravendeel, maar hoe lang houden die het nog vol? Er zijn grenzen bereikt. Doordat de overheid zich terugtrekt en het fenomeen privatisering steeds meer op de voorgrond treedt, houdt hij z’n hart vast.

Het voorzieningenniveau is nog hoog en ’s-Gravendelers willen dit graag zo houden. Met elkaar zullen zij moeten aangeven wat de ondergrens is.
Kortom: “s-Gravendelers, verenigt U!”.

De inleiding leverde genoeg stof voor een geanimeerde discussie onder de aanwezigen op.

Allereerst werd er gewezen op het feit, dat men de gezamenlijkheid van vroeger mist. De lijnen met ambtenaren en bestuurders van Binnenmaas zijn lang en de contacten, die er zijn, worden als zakelijk en afstandelijk ervaren. Zo wordt het lastig om zelf invloed uit te oefenen. Als de gemeente de verenigingen meer zou kunnen ondersteunen en faciliteren, zou dat al een stap in de goede richting zijn.

Vervolgens kwamen ook de plannen van het college ter verzelfstandiging van de accommodaties ter tafel. De gesprekpartners gaven aan dat de ’s-Gravendeelse Sportstichting als voorbeeld zou kunnen dienen. De verenigingen moeten de smeerolie van de samenleving zijn. Een BV-vorm zou zand in de raderen kunnen gooien. Een Coöperatieve vorm is een idee, mits deze vorm goed wordt uitgewerkt als tegenhanger van een BV. En waar is de beoogde Combinatiefunctionaris van 2 jaar geleden gebleven?

Ook het Centrumplan ’s-Gravendeel werd besproken. De aanwezigen zijn unaniem van mening, dat er aan het belang van de burger voorbij gegaan wordt. Men vreest dat de plannen zo doorschieten, dat alleen de commercie hier blij mee is. Er is totaal geen rekening gehouden met het Openbaar vervoer, snel- en langzaam verkeer. ’s-Gravendeel wil een modern dorpshart en geen stadshart.

In het verlengde van het Centrumplan kwam de verkeersdoorstroming ter sprake. In de Hendrik Hamerstraat rijdt te veel en te zwaar vrachtverkeer. Hier zou men met eenvoudige middelen al tot een betere verkeerscirculatie kunnen komen. Het te snel rijden in de bebouwde kom, m.n. op de Singel, moet wederom eens extra bekeken worden.

En passant werd in deze bijeenkomst ook aandacht besteed aan de volgende items:

  • De Hoeksche Renners willen graag een eigen wielerbaan. Het huidige terrein op Kuipersveer wordt door omwonenden als ongewenst ervaren. Het AZC-terrein zou een goede optie zijn.
  • De groenvoorziening binnen de kern zou beter kunnen.
  • Van het natuurgebied rond de waterberging bij de Tol zou men nog meer kunnen genieten als er een eenvoudig wandelpad  in kwam.

Tenslotte werd er ruim aandacht geschonken aan de niet aanwezige jongeren van ’s-Gravendeel.
Vooral de jongeren tussen 18 en 21 jaar dreigen een hanggroep te worden nu er geen alcohol mag worden geschonken in de soos. Merkbaar is dat ook bezoekers van de soos worden geconfronteerd met jeugdwerkeloosheid. En het zou een goede zaak zijn om hen in te schakelen bij activiteiten van de verschillende verenigingen. Het is belangrijk om de jeugd te blijven betrekken.

Onze fractie voelt zich gevoed met deze opmerkingen en zal er dan ook, daar waar het mogelijk is, binnen de Commissie- en Raadsvergaderingen aandacht voor vragen.

In de reeks Politieke Cafés komt de laatste kern: Mijnsheerenland in februari aan bod.
Plaats, tijd en inleider worden nog nader bekend gemaakt.

Mocht u vóór die tijd al vragen of opmerkingen hebben over uw kern schroom niet maar mail of twitter naar één van onze fractieleden.

E-mail:


twitter:

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.