College Binnenmaas besluit over sportbeleid

26 april 2013 door de redactie

Het college van burgemeester en wethouders van Binnenmaas heeft een besluit genomen over een taakstellende bezuiniging en harmonisatie van het onderhoud van de groene sportvelden.

De gemeenteraad van Binnenmaas heeft het college op 28 april 2011 opgedragen een taakstellende bezuiniging op het onderhoud van de groene sportvelden te realiseren van ruim € 140.000 en het subsidiebeleid en het onderhoud van de (groene) sportcomplexen te harmoniseren.

Dit betekent een vermindering van zestig procent van het budget. Het budget dat na bezuiniging beschikbaar blijft, wordt op basis van een objectieve verdeelsleutel als onderhoudssubsidie over de verenigingen verdeeld die voor een bijdrage in aanmerking komen.

Het onderzoek naar de mogelijkheden tot harmonisatie en het invullen van de taakstellende bezuinigingen liep gelijktijdig met het onderzoek naar de vorming van een Overheids BV voor de gemeentelijke accommodaties en het opstellen van een bedrijfsplan hiervoor.

Uitgangspunt voor de besluitvorming van het college is geweest dat de gemeente de sportverenigingen meer vrijheid wil bieden in beheer en exploitatie van het eigen sportpark. Harmonisatie van de verhouding tot de gemeente is wenselijk om de verschillende sportverenigingen zo veel als mogelijk gelijk te behandelen.

Onder de druk van noodzakelijke bezuinigingen gaat dit helaas gepaard met ook een grotere eigen financiële verantwoordelijkheid.

Het college heeft besloten de groene velden met ingang van 2014 ‘om niet’ aan de verenigingen in gebruik te geven. Met de verenigingen wordt daarvoor een gebruiksovereenkomst gesloten.

De huurvergoeding aan de gemeente komt daardoor te vervallen. Daar staat tegenover dat de gemeente slechts nog in beperkte mate zal bijdragen aan het onderhoud van de sportparken en zelf geen onderhoud meer zal (laten) uitvoeren.

Hiervoor in de plaats komt een beperkter budget aan financiële middelen beschikbaar dat als onderhoudssubsidie onder de sportverenigingen zal worden verdeeld.  De verenigingen kunnen wel een beroep op de gemeente blijven doen voor het verkrijgen van de benodigde civieltechnische expertise ten behoeve van het onderhoud.

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van onderhoud komt geheel bij de vereniging te liggen. Verenigingen krijgen daardoor de mogelijkheid zelf veel onderhoud met vrijwilligers uit te voeren en daarmee op kosten te besparen en het verenigingsgevoel te versterken.

Het college van B&W voert de komende periode gesprekken met alle partijen waarvoor de besluitvorming consequenties heeft. Het voorstel komt op woensdag 8 mei aan de orde in de commissie Maatschappelijke Zaken.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.