Aanpak fraude in de zorg

06 maart 2015 door de redactie
Aanpak fraude in de zorg

De gemeenten Schiedam, Gorinchem en Cromstrijen en de Drechtsteden slaan de handen ineen bij de aanpak van fraude in de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Samen met de Sociale Dienst Drechtsteden en de Serviceorganisatie Jeugd (Zuid-Holland zuid) stelden ze het ‘Projectplan pilot voorkomen fraude gemeentelijk sociaal domein’ op.

In het project wordt onderzocht waar de risico’s liggen voor fraude en oneigenlijk gebruik in het gemeentelijk domein. Daarna worden handreikingen opgesteld hoe gemeenten fraude en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Tenslotte zullen aanbevelingen worden gedaan voor de opzet en organisatie van toezicht en handhaving. Voor de uitvoering van het project zal subsidie worden gevraagd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De gemeenten werken in het project samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van VWS, twee Zorgkantoren, de pgb-belangenvereniging Per Saldo en het Kenniscentrum Handhaving.

Het is de bedoeling dat de resultaten omstreeks maart 2016 aan het Ministerie van VWS worden aangeboden en bruikbaar zijn voor alle gemeenten in Nederland.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal taken op het gebied van zorg en ondersteuning. Deze taken zijn vastgelegd in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

Hiermee is veel geld gemoeid. Het is van belang dat het geld terecht komt bij degenen die de zorg en ondersteuning echt nodig hebben. Daarom moet oneigenlijk gebruik en fraude zoveel mogelijk voorkomen worden en waar het toch gebeurt, moet dit doeltreffend worden aangepakt.

VWS vraagt van alle gemeenten hieraan nadrukkelijk aandacht te besteden. Ook in de wetten zelf zijn maatregelen opgenomen die beogen oneigenlijk gebruik en fraude te voorkomen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.